THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, - Croatia , MAY 2017.

.

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, MAY 2017.

.
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, MAY 2017.-

 
1. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“

2. TIHOMIR HORVAT: „MALI RATNIK“

3. ZDENKA ČORKALO: „TANAK LED“
4. RADICA LEKO: „JEKA“

5. MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“

6. TUGA TARLE: „MOJA AUSTRALSKA PRIČA“
7. TANJA BELOBRAJDIĆ: „ŽENA MOGA MUŽA“

8. IVAN GRLJUŠIĆ: „DVA“
9. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA – „PRILIKA“
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ – ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ZORAN CUKALE: „GARGOL“
13. NIKOLA ĐURETIĆ: „POSLJEDNJA PREDAJA“

14. ANKICA KALE MORINJKA: „KAKO SU PROŠLI IZBORI…“
15. PETAR MERČEP: „MAX“

16. ANTONIO BARIŠIĆ: „NIŠTA NALIK SREĆI“

17. ROMANA DUVNJAK: „BOGATA NASLJEDNICA“

18. JASNA HORVAT: „ATANOR“-novo-

19. BOŽIDAR SMILJANIĆ: „PETA ZAPOVIJED“-novo-

20. ZORAN BRUČIĆ: „DIPLOMA ZA SMRT“ -1,2,3-novo-


21. MARINKO KOŠČEC: „U POTRAZI ZA POČETKOM KRUGA“-novo-
22. BRUNO ŠANTEK: „DOSTA!“

23. LADA VUKIĆ: „SPECIJALNA POTREBA“

24. EDI MATIĆ:“REGIJA STRANACA“

25. IVA KOLEGA: „LJUBAVNA GLAD“
26. MELITA RUNDEK: „HRVAČ“
27. DOROTEA VUČIĆ: „PREVARANTI-ISKUPLJENJE“

28. IRENA MATIJAŠEVIĆ: „CRNO PISMO“
29. SANDA PANDŽO: „DJEVOJKA S KUFEROM“
30. GORAN TRIBUSON: „VRIJEME LJUBAVI“

31. LEA BREZAR: „SUPERJUNAKINJE“
32. IVICA IVANIŠEVIĆ: „KNJIGA ŽALBE“
34. SONJA SMOLEC i LJILJANA JELASKA:“MOJA POLOVICA MJESECA“
35. ZORAN ROŠKO: „MINUS SAPIENS“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
39. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“

40. OMER RAK: „KULTNA POSUDA“


41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
42. DAMIR ZLATAR FREY: „STANZIA GRANDE“
43. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
44. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

45. FRANJO JANEŠ: „TUNEL na KRAJU SVJETLA“
46. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
47. MATILDA MANCE: „ZOVU ME ZEUS“

48. KRUNO ŠAFRANIĆ: „DEJAN DOBRINIĆ i ČUDNOVATI PUTELJAK“
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“


51. DRAŽEN KATUNARIĆ: „SMIJEŠAK PADRA PIJA“

52. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
53. MIHAELA GAŠPAR: „O ČAJNICIMA I ŽENAMA“
54. AMIR ALAGIĆ: „OSVETINJE“-novo-

55. TATJANA ŠIMAC BONAČIĆ: „VODIM TE U TOKIO“


… The Official Top 55 Books Chart, Croatia: MAY 2017. –
..
. – Cro… MAY 2017. –

55 BEST BOOKS WEB - CROATIA MAY 2017.

.

55 – BEST BOOKS WEB – CROATIA– MAY– 2017-

 1. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“
 2. TIHOMIR HORVAT: „MALI RATNIK“
 3. ZDENKA ČORKALO: „TANAK LED“
 4. RADICA LEKO: „JEKA“
 5. MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“
 6. TUGA TARLE: „MOJA AUSTRALSKA PRIČA“
 7. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA  FRONTA“
 8. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA  -oluje u tihom ozračju-“
 9. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“
 10. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 12. TANJA BELOBRAJDIĆ: „ŽENA MOGA MUŽA“
 13. IVAN GRLJUŠIĆ: „DVA“
 14. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA – PRILIKA“
 15. ANKICA KALE MORINJKA:“KAKO SU PROŠLI IZBORI…“
 16. ANTONIO BARIŠIĆ: „NIŠTA NALIK SREĆI“
 17. ROMANA DUVNJAK: „BOGATA NASLJEDNICA“
 18. PETAR MERČEP: „MAX“-novo.
 19. ZORAN CUKALE: „GARGOL“-novo.
 20. NIKOLA ĐURETIĆ: „POSLJEDNJA PREDAJA“
 1. ADAM RAJZL: „MORNAREVA ŽENA“
 2. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
 3. GORAN TRIBUSON:“VRIJEME LJUBAVI“
 4. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“
 5. FRANJO JANEŠ: „TUNEL NA KRAJU SVJETLA“
 6. SONJA SMOLEC i LJILJANA JELASKA: „MOJA POLOVICA MJESECA“-novo=
 7. ZORAN ROŠKO: „MINUS SAPIENS“-novo=
 8. BRUNO ŠANTEK: „DOSTA!“
 9. LARI MARI: „ARMATI“-novo=
 10. DOROTEA VUČIĆ: „PREVARANTI-ISKUPLJENJE“
 11. OMER RAK: „KULTNA POSUDA“-novo=
 12. DRAŽEN KATUNARIĆ: „SMIJEŠAK PADRA PIJA“-novo=
 13. RADE JARAK: „EMIGRANTI“-novo=
 14. MARINKO KOŠĆEC: „U POTRAZI za POČETKOM KRUGA“-novo=
 15. SANDA PADŽO: „DJEVOJKA s KUFEROM“
 16. IRENA MATIJAŠEVIĆ: „CRNO PISMO“
 17. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“
 18. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“
 19. DINKA DUŠEVIĆ: „LJUBAV PLAVOG MJESECA“
 20. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“
 21. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“
 22. ŽELJKA HORVAT ČEČ: „4 BRAVE“
 23. MIHAELA GAŠPAR: „O ČAJNICIMA i ŽENAMA“
 24. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“
 25. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“
 26. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
 27. SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“
 28. IVA UŠĆUMLIĆ: „OMARA“
 29. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
 30. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
 31. ALEKSANDRA ORLIĆ: „AKO IKAD“
 32. MELITA RUNDEK: „HRVAČ“
 33. IVICA IVANIŠEVIĆ: „KNJIGA ŽALBE“
 34. LEA BREZAR: „SUPERJUNAKINJE“-novo=
 35. TATJANA ŠIMAC BONAČIĆ: „VODIM TE u TOKIO“-novo-

55 -BEST BOOKS WEB –CROATIA , MAY-2017.

…..//////

55 - BEST BOOKS WEB - CROATIA - APRIL - 2017.

.

55 BEST BOOKS WEB - CROATIA - APRIL - 2017.

 

.

55 – BEST BOOKS WEB – CROATIA– APRIL– 2017-

 1. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA  FRONTA“
 2. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA  -oluje u tihom ozračju-“
 3. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“
 4. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOGA JOSIPA“
 5. TIHOMIR HORVAT: „MALI RATNIK“
 6. RADICA LEKO: „JEKA“
 7. MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“
 8. TUGA TARLE: „MOJA AUSTRALSKA PRIČA“
 9. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“
 10. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 12. TANJA BELOBRAJDIĆ: „ŽENA MOGA MUŽA“
 13. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA – PRILIKA“
 14. ANKICA KALE MORINJKA:“KAKO SU PROŠLI IZBORI…“
 15. ZDENKA ČORKALO: „TANAK LED“
 16. IVAN GRLJUŠIĆ: „DVA“-novo.
 17. ROMANA DUVNJAK: „BOGATA NASLJEDNICA“
 18. ANTONIO BARIŠIĆ: „NIŠTA NALIK SREĆI“
 19. SINIŠA MATASOVIĆ: „NEĆAK“
 20. ELŠA PAPIĆ: „ŠEST ŽICA i STETOSKOP“-novo.
 1. ADAM RAJZL: „MORNAREVA ŽENA“
 2. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
 3. GORAN TRIBUSON:“VRIJEME LJUBAVI“-novo.
 4. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“
 5. FRANJO JANEŠ: „TUNEL NA KRAJU SVJETLA“
 6. KRUNO ŠAFRANIĆ: „DEJAN DOBRINIĆ i ČUDNOVATI PUTELJAK“
 7. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
 8. BRUNO ŠANTEK: „DOSTA!“
 9. LADA VUKIĆ: „SPECIJALNA POTREBA“
 10. DOROTEA VUČIĆ: „PREVARANTI-ISKUPLJENJE“-novo.
 11. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“
 12. MARINKO KOŠČEC:“U POTRAZI ZA POČETKOM KRUGA“
 13. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S“
 14. EDI MATIĆ: „REGIJA STRANACA“
 15. SANDA PADŽO: „DJEVOJKA s KUFEROM“-novo.
 16. IRENA MATIJAŠEVIĆ: „CRNO PISMO“-novo.
 17. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“
 18. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“
 19. DINKA DUŠEVIĆ: „LJUBAV PLAVOG MJESECA“
 20. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“
 21. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“
 22. ŽELJKA HORVAT ČEČ: „4 BRAVE“
 23. MIHAELA GAŠPAR: „O ČAJNICIMA i ŽENAMA“
 24. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“
 25. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“
 26. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
 27. SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“
 28. IVA UŠĆUMLIĆ: „OMARA“
 29. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
 30. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
 31. ALEKSANDRA ORLIĆ: „AKO IKAD“-novo.
 32. MELITA RUNDEK: „HRVAČ“-novo.
 33. IVICA IVANIŠEVIĆ: „KNJIGA ŽALBE“
 34. ELVIR TOMINIĆ: „PRIČA o EDIPU“
 35. KLARA PERANIĆ: „VERMOGEN – ČETIRI KRALJEVSTVA“

55 -BEST BOOKS WEB –CROATIA , APRIL-2017.

…..//////

50 ROMANA u OŽUJKU 2017. - HRVATSKA

.

 .50 romana u ožujku 2017.- HRVATSKA - (MARCH 2017. . Croatia)

 

.

. . 50 ROMANA U OŽUJKU 2017. – HRVATSKA – (MARCH 2017.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN MARCH 2017. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU OŽUJKU  2017. GODINE:

1. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA FRONTA“
2. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA- oluje u tihom ozračju“
3. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“

4. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOG JOSIPA“

5. TIHOMIR HORVAT: „MALI RATNIK“
6. TUGA TARLE: „MOJA AUSTRALSKA PRIČA“
7. RADICA LEKO: „JEKA“
8. MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“

9. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“

13. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“
14. TANJA BELOBRAJDIĆ: „ŽENA MOG MUŽA“-novo-
15. ANKICA KALE MORINJKA: „KAKO SU PROŠLI IZBORI U NAŠEM MISTU“

16. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA – PRILIKA“-novo-

17. IVAN GRLJUŠIĆ: „DVA“-novo-
18. ANTONIO BARIŠIĆ: „NIŠTA NALIK SREĆI“

19. SINIŠA MATASOVIĆ: „NEĆAK“

20. ROMANA DUVNJAK: „BOGATA NASLJEDNICA“


-1.3-31.3. 2017. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U OŽUJKU 2017. GODINE“:

1. Jelka Pavišić: „Sve će biti dobro, tratinčice“
2. Tihomir Horvat: „Mali ratnik“
3. Miro Gavran: „Ljeto za pamćenje“

4. Đurđica Stuhlreiter: „Gašpar i prijatelji“

5. Krešimir Butković: „Bornin vremeplov“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Nives Madunić Barišić: „Mrak ili strah“
8. Nada Iveljić: „Bakino srce“

9. Vlatka Planina:“Kralj i bajka“

10. Darija Klaričić-Veg: Naš mali Pariz“

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

– Goran Tribuson: „Vrijeme ljubavi“-novo-

-Adam Rajzl: „Mornareva žena“

– Kruno Šafranić: „Dejan Dobrinić i čudnovati puteljak“

-Damir Karakaš: „Sjećanje šume“

––Slađana Bukovac: „Stajska bolest“

– Sanela Vrkljan: „U potrazi“

– Iva Ušćumlić: „Omara“

– Marinko Koščec: „U potrazi za početkom kruga“

– Edi Matić: „Regija stranaca“

- Dinka Dušević: „Ljubav plavog mjeseca“

– Dorotea Vučić: „Prevaranti – Iskupljenje“-novo-

– Aleksandra Orlić: „Ako ikad“

-Irena Matiješević: „Crno pismo“ –novo-
– Rosie Kugli: „Nisam ti rekla“

– Sanda Pandžo: „Djevojka s kuferom“-novo-

– Dina Ivan: „Prolazak kroz zid“
– Davor Mandić: „Đavolja simfonija“

– Melita Rundek: „Hrvač“

– Klara Peranić: „Vermogen –četiri kraljevstva“

-Elvir Tominić: „Priča o Edipu“ 

-=“ROMANI GODINE 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007„ :

-2016. godina: - IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

-2015. godina – ANITA MARTINAC: „MEDALJON“

-2014. godina – MIROSLAV  MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“

– 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
– 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
– 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
– 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
– 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
– 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
– 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************

******************************************************************+

-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMANI:

– HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov), „SIGETSKA BITKA“

***+++

-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:

-ANTONIO  SKARMETA  VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO  VJENČANJE“

-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/

………………
-„50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ“-
…………………………..
– 50 MOST READ NOVELS  IN MARCH  2017. – CROATIA—

…..

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, - Croatia , MARCH 2017.

.

. .

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, MARCH 2017.

.
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, MARCH 2017.-

 
1. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA“- OLUJE u TIHOM OZRAČJU –

2. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“

3. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA FRONTA“
4. RADICA LEKO: „JEKA“

5. TIHOMIR HORVAT: „MALI RATNIK“

6. MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“
7. TUGA TARLE: „MOJA AUSTRALSKA PRIČA“

8. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOGA JOSIPA“
9. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ – ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“
13. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI  i PRAVEDNICI“

14. ANKICA KALE MORINJKA: „KAKO SU PROŠLI IZBORI…“
15. TANJA BELOBRAJDIĆ: „ŽENA MOGA MUŽA“

16. VLADIMIR JAKOPANEC: „HERETICI“

17. ROMANA DUVNJAK: „BOGATA NASLJEDNICA“

18. SINIŠA MATASOVIĆ: „NEĆAK“

19. ANTONIO BARIŠIĆ: „NIŠTA NALIK SREĆI“

20.TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA – „PRILIKA“-novo.


21. ADAM RAJZL: „MORNAREVA ŽENA“
22. BRUNO ŠANTEK: „DOSTA!“

23. LADA VUKIĆ: „SPECIJALNA POTREBA“

24. EDI MATIĆ:“REGIJA STRANACA“

25. IVA KOLEGA: „LJUBAVNA GLAD“
26. MELITA RUNDEK: „HRVAČ“
27. RENATA ZLATKOVIĆ: „KALORIJE“

28. SLAĐANA BUKOVAC: „STAJSKA BOLEST“
29. DAMIR KARAKAŠ: „SJEĆANJE ŠUME“
30. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“

31. GORAN GEROVAC: „SJEVER JE MJESTO TAME“
32. IVICA IVANIŠEVIĆ: „KNJIGA ŽALBE“
34. MELITA RUNDEK: „HRVAČ“
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
39. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“

40. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“


41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
42. DAMIR ZLATAR FREY: „STANZIA GRANDE“
43. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
44. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

45. FRANJO JANEŠ: „TUNEL na KRAJU SVJETLA“
46. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
47. MATILDA MANCE: „ZOVU ME ZEUS“

48. KRUNO ŠAFRANIĆ: „DEJAN DOBRINIĆ i ČUDNOVATI PUTELJAK“
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“


51. ALEKSANDRA ORLIĆ: „AKO IKAD“

52. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
53. MIHAELA GAŠPAR: „O ČAJNICIMA I ŽENAMA“
54. KLARA PERANIĆ: „VERMOGEN – četiri kraljevstva“

55. ELVIR TOMINIĆ: „PRIČA o EDIPU“


… The Official Top 55 Books Chart, Croatia: MARCH 2017. –
..
. – Cro… MARCH 2017. –

...

.

. TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, ožujak 2017. //

=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA,  ožujak  2017. =

       =Top 50 Books in MARCH  2017. – Croatia =

              …AGENCIJA  „IOA-UI“

 1. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA - oluje u tihom ozračju“
 2. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA I JEDNO NEBO“
 3. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA FRONTA“
 4. TOMISLAV BAŠIĆ:“SINOVI  SVETOGA JOSIPA“
 5. JELKA PAVIŠIĆ:“SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“
 6. TUGA TARLE:“MOJA AUSTRALSKA PRIČA“
 7. MILAN KRANJČEVIĆ:“PATULJCI KRILA NEMAJU“
 8. TIHOMIR HORVAT:“MALI  RATNIK“
 9. RADICA LEKO: „JEKA“
 10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 11. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 12. ANKICA KALE MORINJKA: „KAKO SU PROŠLI IZBORI u MALOM MISTU“
 13. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“
 14. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“
 15. ROMANA DUVNJAK: „BOGATA NASLJEDNICA“
 16. VLADIMIR JAKOPANEC: „HERETICI“
 17. TANJA BELOBRAJDIĆ: „ŽENA MOGA MUŽA“
 18. PREDRAG DARABOŠ:“PEHGRADSKE  KRONIKE“
 19. SINIŠA MATASOVIĆ: „NEĆAK“
 20. ANTONIO BARIŠIĆ; „NIŠTA NALIK SREĆI“

      21. MATILDA MANCE: „ZOVU ME ZEUS“

     22. ADAM RAJZL: „MORNAREVA ŽENA“

     23. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S.“

    24. ŽELJKA HORVAT ČEČ: „4 BRAVE“

    25. KRUNO ČUDINA:“CIVILNA OPASNOST“

    26. FRANJO JANEŠ: „TUNEL NA KRAJU SVJETLA“

    27. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“

   28. ANKICA TOMIĆ: „VICE VERSA“

   29. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“

  30. EDI MATIĆ: „REGIJA STRANACA“

31. IVICA IVANIŠEVIĆ: „KNJIGA ŽALBE“

32. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

33. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“  

34. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“

35. IVA UŠĆUMLIĆ: „OMARA“

36. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

37. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

38. DAMIR ZLATAR FREY: „STANZIA GRANDE“

39. LADA VUKIĆ: „SPECIJALNA POTREBA“

40. DINKA DUŠEVIĆ: „LJUBAV PLAVOG MJESECA“

41. GORAN GEROVAC: „SJEVER je MJESTO TAME“

42. BRUNO ŠANTEK:“DOSTA!“

43. DAMIR KARAKAŠ: „SJEĆANJE ŠUME“ 

44. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“

45. DINA IVAN: „PROLAZAK KROZ ZID“

46. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“

47. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“

48. SLAĐANA BUKOVAC: „STAJSKA BOLEST“

49. KLARA PERANIĆ: „VERMOGEN - ČETIRI  KRALJEVSTVA“

50. ELVIR TOMINIĆ: „PRIČA o EDIPU“

.               …

             AGENCIJA  IOA-UI

…MARCH  2017.

.

…55 BEST BOOKS WEB - CROATIA - MARCH - 2017.

 

.

55 – BEST BOOKS WEB – CROATIA– MARCH– 2017-

 1. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA  -oluje u tihom ozračju-“
 2. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“
 3. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA  FRONTA“
 4. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOGA JOSIPA“
 5. TIHOMIR HORVAT: „MALI RATNIK“
 6. RADICA LEKO: „JEKA“
 7. MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“
 8. TUGA TARLE: „MOJA AUSTRALSKA PRIČA“
 9. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“
 10. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 12. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“
 13. ANITA MARTINAC: POSLJEDNJI“
 14. VLADIMIR JAKOPANEC:“HERETICI“
 15. PREDRAG DARABOŠ: „PEHGRADSKE KRONIKE“
 16. JOSIP CVENIĆ: „VOŽNJA NA MJESTU“
 17. SINIŠA MATASOVIĆ: „NEĆAK“
 18. ANTONIO BARIŠIĆ: „NIŠTA NALIK SREĆI“
 19. VLASTA GOLUB: „O LJUBAVI, SPLETKAMA i SVEMU POMALO“
 20. ROMANA DUVNJAK: „BOGATA NASLJEDNICA“
 1. ADAM RAJZL: „MORNAREVA ŽENA“
 2. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
 3. DINA IVAN: „PROLAZAK KROZ ZID“
 4. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“
 5. FRANJO JANEŠ: „TUNEL NA KRAJU SVJETLA“
 6. KRUNO ŠAFRANIĆ: „DEJAN DOBRINIĆ i ČUDNOVATI PUTELJAK“
 7. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
 8. BRUNO ŠANTEK: „DOSTA!“
 9. LADA VUKIĆ: „SPECIJALNA POTREBA“
 10. SLAĐANA BUKOVAC: „STAJSKA BOLEST“
 11. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“
 12. MARINKO KOŠČEC:“U POTRAZI ZA POČETKOM KRUGA“
 13. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S“
 14. EDI MATIĆ: „REGIJA STRANACA“
 15. GORAN GEROVAC:“SJEVER je MJESTO TAME“
 16. GORAN SRDAREVIĆ: „IZRAVNO“
 17. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“
 18. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“
 19. DINKA DUŠEVIĆ: „LJUBAV PLAVOG MJESECA“
 20. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“
 21. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“
 22. ŽELJKA HORVAT ČEČ: „4 BRAVE“
 23. MIHAELA GAŠPAR: „O ČAJNICIMA i ŽENAMA“
 24. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“
 25. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“
 26. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
 27. SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“
 28. IVA UŠĆUMLIĆ: „OMARA“
 29. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
 30. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
 31. ALEKSANDRA ORLIĆ: „AKO IKAD“-novo.
 32. MELITA RUNDEK: „HRVAČ“-novo.
 33. IVICA IVANIŠEVIĆ: „KNJIGA ŽALBE“
 34. KLARA PERANIĆ: „VERMOGEN – ČETIRI KRALJEVSTVA“
 35. ELVIR TOMINIĆ: „PRIČA o EDIPU“

55 -BEST BOOKS WEB –CROATIA , MARCH-2017.

…..//////

.50 romana u veljači 2017.- HRVATSKA - (FEBRUARY 2017. . Croatia)

.

 

 .50 romana u veljači 2017.- HRVATSKA - (FEBRUARY 2017. . Croatia)

 

.

. . 50 ROMANA U VELJAČI 2017. – HRVATSKA – (FEBRUARY 2017.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN FEBRUARY 2017. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU VELJAČI 2017. GODINE:

1. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA- oluje u tihom ozračju“
2. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“
3. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA FRONTA“

4. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOG JOSIPA“

5. TIHOMIR HORVAT: „MALI RATNIK“
6. TUGA TARLE: „MOJA AUSTRALSKA PRIČA“
7. RADICA LEKO: „JEKA“
8. MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“

9. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“

13. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“
14. PREDRAG DARABOŠ: „PEHGRADSKE KRONIKE“
15. JOSIP CVENIĆ: „VOŽNJA NA MJESTU“

16. VLADIMIR JAKOPANEC: „HERETICI“

17. VLASTA GOLUB: „O LJUBAVI, SPLETKAMA i SVEMU POMALO“
18. ANTONIO BARIŠIĆ: „NIŠTA NALIK SREĆI“-novo-

19. SINIŠA MATASOVIĆ: „NEĆAK“

20. ROMANA DUVNJAK: „BOGATA NASLJEDNICA“-novo-


-1.2-28.2. 2017. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U VELJAČI 2017. GODINE“:

1. Jelka Pavišić: „Sve će biti dobro, tratinčice“
2. Tihomir Horvat: „Mali ratnik“
3. Miro Gavran: „Ljeto za pamćenje“

4. Đurđica Stuhlreiter: „Gašpar i prijatelji“

5. Krešimir Butković: „Bornin vremeplov“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Nives Madunić Barišić: „Mrak ili strah“
8. Nada Iveljić: „Bakino srce“

9. Vlatka Planina:“Kralj i bajka“

10. Darija Klaričić-Veg: Naš mali Pariz“

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

– Matilda Mance: „Zovu me Zeus“

-Adam Rajzl: „Mornareva žena“

– Kruno Šafranić: „Dejan Dobrinić i čudnovati puteljak“

-Damir Karakaš: „Sjećanje šume“

––Slađana Bukovac: „Stajska bolest“

– Sanela Vrkljan: „U potrazi“

– Iva Ušćumlić: „Omara“

– Marinko Koščec: „U potrazi za početkom kruga“

– Edi Matić: „Regija stranaca“

- Dinka Dušević: „Ljubav plavog mjeseca“-novo-

– Goran Gerovac: „Sjever je mjesto tame“

– Aleksandra Orlić: „Ako ikad“-novo-

-Ivica Ivanišević: „Knjiga žalbe“-novo-
– Rosie Kugli: „Nisam ti rekla“

– Željka Horvat Čeč: „4 brave“

– Dina Ivan: „Prolazak kroz zid“
– Davor Mandić: „Đavolja simfonija“

– Melita Rundek: „Hrvač“

– Klara Peranić: „Vermogen –četiri kraljevstva“

-Elvir Tominić: „Priča o Edipu“ 

-=“ROMANI GODINE 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007„ :

-2016. godina: - IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

-2015. godina – ANITA MARTINAC: „MEDALJON“

-2014. godina – MIROSLAV  MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“

– 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
– 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
– 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
– 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
– 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
– 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
– 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************

******************************************************************+

-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMANI:

– HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov), „SIGETSKA BITKA“

***+++

-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:

-ANTONIO  SKARMETA  VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO  VJENČANJE“

-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/

………………
-„50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ“-
…………………………..
– 50 MOST READ NOVELS  IN FEBRUARY  2017. – CROATIA—

…..

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, - Croatia , FEBRUARY 2017.

.

. .

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, FEBRUARY 2017.

.
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, FEBRUARY 2017.-

 
1. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“

2. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA“- OLUJE u TIHOM OZRAČJU –

3. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA FRONTA“
4. RADICA LEKO: „JEKA“

5. TIHOMIR HORVAT: „MALI RATNIK“

6. MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“
7. TUGA TARLE: „MOJA AUSTRALSKA PRIČA“

8. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOGA JOSIPA“
9. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ – ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“
13. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI  i PRAVEDNICI“

14. PREDRAG DARABOŠ: „PEHGRADSKE KRONIKE“
15. JOSIP CVENIĆ: „VOŽNJA NA MJESTU“

16. VLADIMIR JAKOPANEC: „HERETICI“

17. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“

18. SINIŠA MATASOVIĆ: „NEĆAK“-novo.

19. ANTONIO BARIŠIĆ: „NIŠTA NALIK SREĆI“

20.VLASTA GOLOB: „O LJUBAVI, SPLETKAMA i SVEMU POMALO“


21. BRUNO ŠANTEK: „DOSTA!“
22. ADAM RAJZL: „MORNAREVA ŽENA“

23. LADA VUKIĆ: „SPECIJALNA POTREBA“-novo.

24. EDI MATIĆ:“REGIJA STRANACA“

25. IVA KOLEGA: „LJUBAVNA GLAD“
26. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“
27. RENATA ZLATKOVIĆ: „KALORIJE“

28. SLAĐANA BUKOVAC: „STAJSKA BOLEST“
29. DAMIR KARAKAŠ: „SJEĆANJE ŠUME“
30. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“

31. GORAN GEROVAC: „SJEVER JE MJESTO TAME“
32. IVICA IVANIŠEVIĆ: „KNJIGA ŽALBE“-novo.
34. MELITA RUNDEK: „HRVAČ“-novo.
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
39. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“

40. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“


41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
42. DAMIR ZLATAR FREY: „STANZIA GRANDE“
43. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
44. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

45. FRANJO JANEŠ: „TUNEL na KRAJU SVJETLA“
46. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
47. MATILDA MANCE: „ZOVU ME ZEUS“

48. KRUNO ŠAFRANIĆ: „DEJAN DOBRINIĆ i ČUDNOVATI PUTELJAK“
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“


51. ALEKSANDRA ORLIĆ: „AKO IKAD“-novo.

52. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
53. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“
54. MIHAELA GAŠPAR: „O ČAJNICIMA I ŽENAMA“

55. ELVIR TOMINIĆ: „PRIČA o EDIPU“


… The Official Top 55 Books Chart, Croatia: FEBRUARY 2017. –
..
. – Cro… FEBRUARY 2017. –

...

top lista 50 romana, - Hrvatska, veljača 2017.-

.

. TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, veljača 2017. //

=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA,  veljača 2017. =

       =Top 50 Books in FEBRUARY 2017. – Croatia =

              …AGENCIJA  „IOA-UI“

 1. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA I JEDNO NEBO“
 2. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA“
 3. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA FRONTA“
 4. TOMISLAV BAŠIĆ:“SINOVI  SVETOGA JOSIPA“
 5. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“
 6. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“
 7. MILAN KRANJČEVIĆ:“PATULJCI KRILA NEMAJU“
 8. RADICA LEKO: „JEKA“
 9. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 11. TIHOMIR HORVAT:“MALI  RATNIK“-novo.
 12. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ: „UKRADENA RUŽA“
 13. JELKA PAVIŠIĆ:“SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“
 14. TUGA TARLE:“MOJA AUSTRALSKA PRIČA“
 15. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
 16. VLADIMIR JAKOPANEC: „HERETICI“
 17. JOSIP CVENIĆ:“VOŽNJA NA MJESTU“
 18. PREDRAG DARABOŠ:“PEHGRADSKE  KRONIKE“
 19. VLASTA GOLUB: „O LJUBAVI, SPLETKAMA i SVEMU POMALO“
 20. ANTONIO BARIŠIĆ; „NIŠTA NALIK SREĆI“-novo.

      21. IVICA IVANIŠEVIĆ: „KNJIGA ŽALBE“-novo.

     22. GORAN GEROVAC: „SJEVER je MJESTO TAME“

     23. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S.“

    24. ŽELJKA HORVAT ČEČ: „4 BRAVE“

    25. KRUNO ČUDINA:“CIVILNA OPASNOST“

    26. FRANJO JANEŠ: „TUNEL NA KRAJU SVJETLA“

    27. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“

   28. ANKICA TOMIĆ: „VICE VERSA“

   29. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“

  30. EDI MATIĆ: „REGIJA STRANACA“

31. MATILDA MANCE: „ZOVU ME ZEUS“

32. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

33. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“  

34. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“

35. IVA UŠĆUMLIĆ: „OMARA“-novo.

36. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

37. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

38. DAMIR ZLATAR FREY: „STANZIA GRANDE“

39. LADA VUKIĆ: „SPECIJALNA POTREBA“-novo.

40. DINKA DUŠEVIĆ: „LJUBAV PLAVOG MJESECA“-novo.

41. ADAM RAJZL: „MORNAREVA ŽENA“

42. BRUNO ŠANTEK:“DOSTA!“

43. DAMIR KARAKAŠ: „SJEĆANJE ŠUME“ 

44. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“

45. DINA IVAN: „PROLAZAK KROZ ZID“

46. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“

47. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“

48. SLAĐANA BUKOVAC: „STAJSKA BOLEST“

49. KLARA PERANIĆ: „VERMOGEN - ČETIRI  KRALJEVSTVA“-novo.

50. ELVIR TOMINIĆ: „PRIČA o EDIPU“

.               …

             AGENCIJA  IOA-UI

…FEBRUARY 2017.

55 BEST BOOKS WEB - CROATIA - FEBRUARY - 2017.

.

…55 BEST BOOKS WEB - CROATIA - FEBRUARY - 2017.

 

.

55 – BEST BOOKS WEB – CROATIA– FEBRUARY– 2017-

 1. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“
 2. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA“
 3. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA  FRONTA“
 4. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOGA JOSIPA“
 5. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“
 6. ANITA MARTINAC: POSLJEDNJI“
 7. MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“
 8. RADICA LEKO: „JEKA“
 9. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 11. TIHOMIR HORVAT: „MALI RATNIK“
 12. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ:“UKRADENA RUŽA“
 13. VLADIMIR JAKOPANEC:“HERETICI“
 14. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
 15. JAGODA ŠIMAC: „GUSARSKA KNEGINJA“
 16. TUGA TARLE: „MOJA AUSTRALSKA PRIČA“
 17. PREDRAG DARABOŠ: „PEHGRADSKE KRONIKE“
 18. JOSIP CVENIĆ: „VOŽNJA NA MJESTU“
 19. BOŽANA ĆOSIĆ: „TOČKA NESTAJANJA“
 20. MATILDA MANCE: „MOJE IME JE ZEUS“-novo-
 1. ADAM RAJZL: „MORNAREVA ŽENA“
 2. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
 3. DINA IVAN: „PROLAZAK KROZ ZID“
 4. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“
 5. FRANJO JANEŠ: „TUNEL NA KRAJU SVJETLA“
 6. KRUNO ŠAFRANIĆ: „DEJAN DOBRINIĆ i ČUDNOVATI PUTELJAK“
 7. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
 8. BRUNO ŠANTEK: „DOSTA!“
 9. DAMIR KARAKAŠ: „SJEĆANJE ŠUME“
 10. SLAĐANA BUKOVAC: „STAJSKA BOLEST“
 11. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“
 12. MARINKO KOŠČEC:“U POTRAZI ZA POČETKOM KRUGA“
 13. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S“
 14. EDI MATIĆ: „REGIJA STRANACA“
 15. GORAN GEROVAC:“SJEVER je MJESTO TAME“
 16. GORAN SRDAREVIĆ: „IZRAVNO“
 17. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“
 18. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“
 19. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“
 20. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“
 21. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“
 22. ŽELJKA HORVAT ČEČ: „4 BRAVE“
 23. MIHAELA GAŠPAR: „O ČAJNICIMA i ŽENAMA“-novo-
 24. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“
 25. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“
 26. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
 27. SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“
 28. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM!“
 29. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
 30. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
 31. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“
 32. ANKICA TOMIĆ: „VICE VERSA“
 33. IVICA IVANIŠEVIĆ: „PRIMAVERA“
 34. FRANE HERENDA: „1202“
 35. ELVIR TOMINIĆ: „PRIČA o EDIPU“-novo=

55 -BEST BOOKS WEB –CROATIA , FEBRUARY -2017.

…..//////

55 BEST BOOKS WEB - CROATIA - FEBRUARY - 2017.

.

…55 BEST BOOKS WEB - CROATIA - FEBRUARY - 2017.

 

.

55 – BEST BOOKS WEB – CROATIA– FEBRUARY– 2017-

 1. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“
 2. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA“
 3. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA  FRONTA“
 4. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOGA JOSIPA“
 5. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“
 6. ANITA MARTINAC: POSLJEDNJI“
 7. MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“
 8. RADICA LEKO: „JEKA“
 9. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 11. TIHOMIR HORVAT: „MALI RATNIK“
 12. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ:“UKRADENA RUŽA“
 13. VLADIMIR JAKOPANEC:“HERETICI“
 14. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
 15. JAGODA ŠIMAC: „GUSARSKA KNEGINJA“
 16. TUGA TARLE: „MOJA AUSTRALSKA PRIČA“
 17. PREDRAG DARABOŠ: „PEHGRADSKE KRONIKE“
 18. JOSIP CVENIĆ: „VOŽNJA NA MJESTU“
 19. BOŽANA ĆOSIĆ: „TOČKA NESTAJANJA“
 20. MATILDA MANCE: „MOJE IME JE ZEUS“-novo-
 1. ADAM RAJZL: „MORNAREVA ŽENA“
 2. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
 3. DINA IVAN: „PROLAZAK KROZ ZID“
 4. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“
 5. FRANJO JANEŠ: „TUNEL NA KRAJU SVJETLA“
 6. KRUNO ŠAFRANIĆ: „DEJAN DOBRINIĆ i ČUDNOVATI PUTELJAK“
 7. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
 8. BRUNO ŠANTEK: „DOSTA!“
 9. DAMIR KARAKAŠ: „SJEĆANJE ŠUME“
 10. SLAĐANA BUKOVAC: „STAJSKA BOLEST“
 11. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“
 12. MARINKO KOŠČEC:“U POTRAZI ZA POČETKOM KRUGA“
 13. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S“
 14. EDI MATIĆ: „REGIJA STRANACA“
 15. GORAN GEROVAC:“SJEVER je MJESTO TAME“
 16. GORAN SRDAREVIĆ: „IZRAVNO“
 17. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“
 18. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“
 19. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“
 20. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“
 21. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“
 22. ŽELJKA HORVAT ČEČ: „4 BRAVE“
 23. MIHAELA GAŠPAR: „O ČAJNICIMA i ŽENAMA“-novo-
 24. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“
 25. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“
 26. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
 27. SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“
 28. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM!“
 29. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
 30. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
 31. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“
 32. ANKICA TOMIĆ: „VICE VERSA“
 33. IVICA IVANIŠEVIĆ: „PRIMAVERA“
 34. FRANE HERENDA: „1202“
 35. ELVIR TOMINIĆ: „PRIČA o EDIPU“-novo=

55 -BEST BOOKS WEB –CROATIA , FEBRUARY -2017.

…..//////

50 ROMANA u SIJEČNJU 2017. - HRVATSKA

.

. . 50 ROMANA U SIJEČNJU 2017. – HRVATSKA – (JANUARY 2017.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN JANUARY 2017. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU SIJEČNJU 2017. GODINE:

1. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“
2. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA“
3. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA FRONTA“

4. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOG JOSIPA“

5. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“
6. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“
7. RADICA LEKO: „JEKA“
8. MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“

9. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. JAGODA ŠIMAC: „GUSARSKA KNEGINJA“

12. TUGA TARLE: „MOJA AUSTRALSKA PRIČA“

13. VLADIMIR JAKOPANEC: „HERETICI“
14. PREDRAG DARABOŠ: „PEHGRADSKE KRONIKE“
15. JOSIP CVENIĆ: „VOŽNJA NA MJESTU“

16. TIHOMIR HORVAT: „MALI RATNIK“

17. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
18. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ: „UKRADENA RUŽA“

19.BOŽANA ĆOSIĆ: „TOČKA NESTAJANJA“

20. VLASTA GOLUB: „O LJUBAVI, SPLETKAMA I SVEMU POMALO“


-1.1-31.1. 2017. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U SIJEČNJU 2017. GODINE“:

1. Jelka Pavišić: „Sve će biti dobro, tratinčice“
2. Tihomir Horvat: „Mali ratnik“-novo-
3. Miro Gavran: „Ljeto za pamćenje“

4. Đurđica Stuhlreiter: „Gašpar i prijatelji“

5. Krešimir Butković: „Bornin vremeplov“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Nives Madunić Barišić: „Mrak ili strah“
8. Nada Iveljić: „Bakino srce“

9. Vlatka Planina:“Kralj i bajka“

10. Darija Klaričić-Veg: Naš mali Pariz“

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

– Matilda Mance: „Zovu me Zeus“

-Adam Rajzl: „Mornareva žena“

– Kruno Šafranić: „Dejan Dobrinić i čudnovati puteljak“

-Damir Karakaš: „Sjećanje šume“

––Slađana Bukovac: „Stajska bolest“

– Goran Vojnović: „Smokva“

– Tomislav Zagoda: „Križni put Gustava S“

– Marinko Koščec: „U potrazi za početkom kruga“

– Edi Matić: „Regija stranaca“

- Damir Zlatar Frey: „Stanzia grande“

– Goran Gerovac: „Sjever je mjesto tame“

– Sanela Vrkljan: „U potrazi“

-Ivica Ivanišević: „Primavera“
– Rosie Kugli: „Nisam ti rekla“

– Željka Horvat Čeč: „4 brave“

– Dina Ivan: „Prolazak kroz zid“
– Davor Mandić: „Đavolja simfonija“

– Lada Vukić: „Specijalna potreba“

– Frane Herenda: „1202“

-Elvir Tominić: „Priča o Edipu“ 

-=“ROMANI GODINE 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007„ :

-2016. Godina: - IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

-2015. godina – ANITA MARTINAC: „MEDALJON“

-2014. godina – MIROSLAV  MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“

– 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
– 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
– 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
– 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
– 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
– 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
– 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************

******************************************************************+

-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMANI:

– HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov), „SIGETSKA BITKA“

***+++

-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:

-ANTONIO  SKARMETA  VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO  VJENČANJE“

-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/

………………
-„50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ“-
…………………………..
– 50 MOST READ NOVELS  IN JANUARY  2017. – CROATIA—

…..

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, - Croatia , JANUARY 2017.

.

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, JANUARY 2017.

.
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, JANUARY 2017.-

 
1. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOGA JOSIPA“

2. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI  i PRAVEDNICI“

3. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“
4. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“

5. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA“- OLUJE u TIHOM OZRAČJU –

6. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA FRONTA“
7. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“

8. RADICA LEKO: „JEKA“
9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ – ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. MIRO MOROVIĆ: „DJECA SLIJEPOGA KOVAČA“

12. BOŽANA ĆOSIĆ: „TOČKA NESTAJANJA“
13. VLADIMIR JAKOPANEC: „HERETICI“

14. PREDRAG DARABOŠ: „PEHGRADSKE KRONIKE“
15. JOSIP CVENIĆ: „VOŽNJA NA MJESTU“

16. TIHOMIR HORVAT: „MALI RATNIK“

17. MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“

18. TUGA TARLE: „MOJA AUSTRALSKA PRIČA“

19. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ: „UKRADENA RUŽA“

20. BRUNO ŠANTEK: „DOSTA!“-novo-


21. ŽELJKA HORVAT ČEČ: „4 BRAVE“
22. IVA KOLEGA: „LJUBAVNA GLAD“

23. LADA VUKIĆ: „SPECIJALNA POTREBA“

24. EDI MATIĆ:“REGIJA STRANACA“

25. ADAM RAJZL: „MORNAREVA ŽENA“
26. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“
27. RENATA ZLATKOVIĆ: „KALORIJE“

28. SLAĐANA BUKOVAC: „STAJSKA BOLEST“
29. DAMIR KARAKAŠ: „SJEĆANJE ŠUME“
30. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“

31. GORAN GEROVAC: „SJEVER JE MJESTO TAME“
32. MARINKO KOŠČEC: „U POTRAZI ZA POČETKOM KRUGA“
34. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S.“
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
39. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“

40. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“


41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
42. DAMIR ZLATAR FREY: „STANZIA GRANDE“
43. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
44. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

45. FRANJO JANEŠ: „TUNEL na KRAJU SVJETLA“
46. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
47. VLATKA PLANINA: „POVRATAK VJEŠTICE“

48. KRUNO ŠAFRANIĆ: „DEJAN DOBRINIĆ i ČUDNOVATI PUTELJAK“
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“


51. ANKICA TOMIĆ: „VICE VERSA“

52. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
53. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“
54. FRANE HERENDA: „1202“

55. MIHAELA GAŠPAR: „O ČAJNICIMA I ŽENAMA“-novo-


… The Official Top 55 Books Chart, Croatia: JANUARY  2017. –
..
. – Cro… JANUARY  2017. –

...

top lista 50 romana, - Hrvatska, siječanj 2017.-

.

. TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, siječanj 2017. //

=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA,  siječanj 2017. =

       =Top 50 Books in JANUARY 2017. – Croatia =

              …AGENCIJA „IOA-UI“

 1. TOMISLAV BAŠIĆ:“SINOVI  SVETOGA JOSIPA“
 2. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“
 3. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA I JEDNO NEBO“
 4. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA“
 5. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA FRONTA“
 6. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“
 7. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
 8. RADICA LEKO: „JEKA“
 9. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 11. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ: „UKRADENA RUŽA“
 12. JAGODA ŠIMAC: „GUSARSKA KNEGINJA“
 13. MILAN KRANJČEVIĆ:“PATULJCI KRILA NEMAJU“
 14. TUGA TARLE:“MOJA AUSTRALSKA PRIČA“
 15. TIHOMIR HORVAT:“MALI  RATNIK“-novo
 16. VLADIMIR JAKOPANEC: „HERETICI“
 17. JOSIP CVENIĆ:“VOŽNJA NA MJESTU“
 18. PREDRAG DARABOŠ:“PEHGRADSKE  KRONIKE“
 19. MIRO MOROVIĆ: „DJECA SLIJEPOGA KOVAČA“
 20. BOŽANA ĆOSIĆ: „TOČKA NESTAJANJA“

      21. GORAN GEROVAC: „SJEVER je MJESTO TAME“

     22. IVICA IVANIŠEVIĆ: „PRIMAVERA“

     23. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S.“

    24. ŽELJKA HORVAT ČEČ: „4 BRAVE“

    25. KRUNO ČUDINA:“CIVILNA OPASNOST“

    26. FRANJO JANEŠ: „TUNEL NA KRAJU SVJETLA“

    27. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“

   28. ANKICA TOMIĆ: „VICE VERSA“

   29. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“

  30. EDI MATIĆ: „REGIJA STRANACA“

31. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

32. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

33. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“  

34. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“

35. MARINKO KOŠČEC: „U POTRAZI ZA POČETKOM KRUGA“

36. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

37. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

38. DAMIR ZLATAR FREY: „STANZIA GRANDE“

39. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

40. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“

41. ADAM RAJZL: „MORNAREVA ŽENA“-novo

42. BRUNO ŠANTEK:“DOSTA“-novo

43. DAMIR KARAKAŠ: „SJEĆANJE ŠUME“ 

44. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“

45. DINA IVAN: „PROLAZAK KROZ ZID“

46. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“

47. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“

48. LADA VUKIĆ: „SPECIJALNA POTREBA“

49. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“

50. SLAĐANA BUKOVAC: „STAJSKA BOLEST“

.               …

             AGENCIJA  IOA-UI

…JANUARY 2017.

55 BEST BOOKS WEB - CROATIA - JANUARY - 2017.

.

55 – BEST BOOKS WEB – CROATIA– JANUARY – 2017-

 1. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOGA JOSIPA“
 2. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“
 3. ANITA MARTINAC: POSLJEDNJI“
 4. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“
 5. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA“
 6. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA  FRONTA“
 7. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
 8. RADICA LEKO: „JEKA“
 9. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 11. ZVONIMIR FURTINGER:“POVJERLJIVI ZADATAK“
 12. VLADIMIR JAKOPANEC:“HERETICI“
 13. MIRO MOROVIĆ: „DJECA SLIJEPOGA KOVAČA“
 14. MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“-novo
 15. JAGODA ŠIMAC: „GUSARSKA KNEGINJA“-novo
 16. TUGA TARLE: „MOJA AUSTRALSKA PRIČA“
 17. PREDRAG DARABOŠ: „PEHGRADSKE KRONIKE“-novo
 18. JOSIP CVENIĆ: „VOŽNJA NA MJESTU“-novo
 19. BOŽANA ĆOSIĆ: „TOČKA NESTAJANJA“
 20. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ:“UKRADENA RUŽA“

 

 1. ADAM RAJZL: „MORNAREVA ŽENA“
 2. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
 3. DINA IVAN: „PROLAZAK KROZ ZID“
 4. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“
 5. FRANJO JANEŠ: „TUNEL NA KRAJU SVJETLA“
 6. KRUNO ŠAFRANIĆ: „DEJAN DOBRINIĆ i ČUDNOVATI PUTELJAK“
 7. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
 8. KATE MITCHELL: „POTRGANI VEO“
 9. DAMIR KARAKAŠ: „SJEĆANJE ŠUME“
 10. SLAĐANA BUKOVAC: „STAJSKA BOLEST“
 11. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“
 12. MARINKO KOŠČEC:“U POTRAZI ZA POČETKOM KRUGA“
 13. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S“
 14. EDI MATIĆ: „REGIJA STRANACA“
 15. GORAN GEROVAC:“SJEVER je MJESTO TAME“
 16. GORAN SRDAREVIĆ: „IZRAVNO“
 17. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“
 18. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“
 19. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“
 20. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“
 21. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“
 22. ŽELJKA HORVAT ČEČ: „4 BRAVE“
 23. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“
 24. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“
 25. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“
 26. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
 27. SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“
 28. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM!“
 29. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
 30. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
 31. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“
 32. ANKICA TOMIĆ: „VICE VERSA“
 33. IVICA IVANIŠEVIĆ: „PRIMAVERA“
 34. FRANE HERENDA: „1202“
 35. JOSIP MLAKIĆ: „MAJSTOROVIĆ i MARGARITA“

55 -BEST BOOKS WEB –CROATIA , JANUARY -2017.

…..

.50 romana u prosincu 2016.- HRVATSKA - (DECEMBER 2016. . Croatia)

.

. . 50 ROMANA U PROSINCU 2016. – HRVATSKA – (DECEMBER 2016.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN DECEMBER 2016. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU PROSINCU 2016. GODINE:

1. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOG JOSIPA“
2. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“
3. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“

4. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“

5. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
6. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“
7. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA“
8. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA FRONTA“

9. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. ZVONIMIR FURTINGER: „POVJERLJIVI ZADATAK“

12. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

13. RADICA LEKO: „JEKA“
14. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“
15. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“

16.MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“-novo=

17. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ: „UKRADENA RUŽA“
18. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“

19.BOŽANA ĆOSIĆ: „TOČKA NESTAJANJA“

20. VLADIMIR JAKOPANEC: „HERETICI“


-1.12-31.12. 2016. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U PROSINCU 2016. GODINE“:

1. Jelka Pavišić: „Sve će biti dobro, tratinčice“
2. Miro Gavran: „Ljeto za pamćenje“
3. Nives Madunić Barišić: „Mrak ili strah“-novo=

4. Đurđica Stuhlreiter: „Gašpar i prijatelji“-novo=

5. Hrvoje Kovačević: „Šesti pisac“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Pepa Puh (Nena Lončar):“Bio sam pas i opet sam“
8. Nada Iveljić: „Bakino srce“

9. Vlatka Planina:“Kralj i bajka“

10. Darija Klaričić-Veg: Naš mali Pariz“

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

– Iva Kolega: „Ljubavna glad“

-Dina Ivan: „Prolazak kroz zid“

– Damir Zlatar Frey: „Stanzia grande“

-Damir Karakaš: „Sjećanje šume“

––Slađana Bukovac: „Stajska bolest“

– Goran Vojnović: „Smokva“

– Tomislav Zagoda: „Križni put Gustava S“

– Marinko Koščec: „U potrazi za početkom kruga“

– Edi Matić: „Regija stranaca“

-Kruno Šafranić: „Dejan Dobrinić i čudnovati puteljak“

– Goran Gerovac: „Sjever je mjesto tame“

– Sanela Vrkljan: „U potrazi“

-Ivica Ivanišević: „Primavera“
– Rosie Kugli: „Nisam ti rekla“

– Željka Horvat Čeč: „4 brave“

– Adam Rajzl: „Mornareva žena“-novo=
– Davor Mandić: „Đavolja simfonija“

– Lada Vukić: „Specijalna potreba“

– Frane Herenda: „1202“

-Josip Mlakić: „Majstorović i Margarita“

 

ROMAN GODINE 2016: IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

-=“ROMANI GODINE 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007„ :

-2016. Godina: - IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

-2015. godina – ANITA MARTINAC: „MEDALJON“

-2014. godina – MIROSLAV  MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“

– 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
– 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
– 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
– 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
– 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
– 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
– 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************

******************************************************************+

-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMANI:

– HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov), „SIGETSKA BITKA“

***+++

-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:

-ANTONIO  SKARMETA  VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO  VJENČANJE“

-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/

………………
-„50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ“-
…………………………..
– 50 MOST READ NOVELS  IN DECEMBER  2016. – CROATIA—

…..

.50 romana u prosincu 2016.- HRVATSKA - (DECEMBER 2016. . Croatia)

.

. . 50 ROMANA U PROSINCU 2016. – HRVATSKA – (DECEMBER 2016.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN DECEMBER 2016. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU PROSINCU 2016. GODINE:

1. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOG JOSIPA“
2. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“
3. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“

4. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“

5. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
6. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“
7. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA“
8. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA FRONTA“

9. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. ZVONIMIR FURTINGER: „POVJERLJIVI ZADATAK“

12. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

13. RADICA LEKO: „JEKA“
14. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“
15. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“

16.MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“-novo=

17. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ: „UKRADENA RUŽA“
18. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“

19.BOŽANA ĆOSIĆ: „TOČKA NESTAJANJA“

20. VLADIMIR JAKOPANEC: „HERETICI“


-1.12-31.12. 2016. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U PROSINCU 2016. GODINE“:

1. Jelka Pavišić: „Sve će biti dobro, tratinčice“
2. Miro Gavran: „Ljeto za pamćenje“
3. Nives Madunić Barišić: „Mrak ili strah“-novo=

4. Đurđica Stuhlreiter: „Gašpar i prijatelji“-novo=

5. Hrvoje Kovačević: „Šesti pisac“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Pepa Puh (Nena Lončar):“Bio sam pas i opet sam“
8. Nada Iveljić: „Bakino srce“

9. Vlatka Planina:“Kralj i bajka“

10. Darija Klaričić-Veg: Naš mali Pariz“

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

– Iva Kolega: „Ljubavna glad“

-Dina Ivan: „Prolazak kroz zid“

– Damir Zlatar Frey: „Stanzia grande“

-Damir Karakaš: „Sjećanje šume“

––Slađana Bukovac: „Stajska bolest“

– Goran Vojnović: „Smokva“

– Tomislav Zagoda: „Križni put Gustava S“

– Marinko Koščec: „U potrazi za početkom kruga“

– Edi Matić: „Regija stranaca“

-Kruno Šafranić: „Dejan Dobrinić i čudnovati puteljak“

– Goran Gerovac: „Sjever je mjesto tame“

– Sanela Vrkljan: „U potrazi“

-Ivica Ivanišević: „Primavera“
– Rosie Kugli: „Nisam ti rekla“

– Željka Horvat Čeč: „4 brave“

– Adam Rajzl: „Mornareva žena“-novo=
– Davor Mandić: „Đavolja simfonija“

– Lada Vukić: „Specijalna potreba“

– Frane Herenda: „1202“

-Josip Mlakić: „Majstorović i Margarita“

 

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, - Croatia DECEMBER 2016.

.

.

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, DECEMBER 2016.

.
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, DECEMBER 2016.-

 


1. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“

2. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOGA JOSIPA“

3. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI  i PRAVEDNICI“
4. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“

5. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“

6. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA FRONTA“
7. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“

8. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA“- OLUJE u TIHOM OZRAČJU -
9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ - ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. ZVONIMIR FURTINGER: „POVJERLJIVI ZADATAK“

12. BOŽANA ĆOSIĆ: „TOČKA NESTAJANJA“
13. VLADIMIR JAKOPANEC: „HERETICI“

14. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“
15. RADICA LEKO: „JEKA“

16. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

17. MILAN KRANJČEVIĆ: „PATULJCI KRILA NEMAJU“=novo

18. TUGA TARLE: „MOJA AUSTRALSKA PRIČA“=novo

19. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“

20. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ: „UKRADENA RUŽA“

...
21. ŽELJKA HORVAT ČEČ: „4 BRAVE“
22. IVA KOLEGA: „LJUBAVNA GLAD“

23. LADA VUKIĆ: „SPECIJALNA POTREBA“

24. EDI MATIĆ:“REGIJA STRANACA“

25. ADAM RAJZL: „MORNAREVA ŽENA“=novo
26. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“
27. RENATA ZLATKOVIĆ: „KALORIJE“

28. SLAĐANA BUKOVAC: „STAJSKA BOLEST“
29. DAMIR KARAKAŠ: „SJEĆANJE ŠUME“
30. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
...
31. GORAN GEROVAC: „SJEVER JE MJESTO TAME“
32. MARINKO KOŠČEC: „U POTRAZI ZA POČETKOM KRUGA“
34. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S.“
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
39. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“

40. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

...
41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
42. DAMIR ZLATAR FREY: „STANZIA GRANDE“
43. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
44. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

45. FRANJO JANEŠ: „TUNEL na KRAJU SVJETLA“
46. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
47. VLATKA PLANINA: „POVRATAK VJEŠTICE“

48. KRUNO ŠAFRANIĆ: „DEJAN DOBRINIĆ i ČUDNOVATI PUTELJAK“
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

...
51. ANKICA TOMIĆ: „VICE VERSA“

52. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
53. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“
54. FRANE HERENDA: „1202“

55. JOSIP MLAKIĆ: „MAJSTOROVIĆ i MARGARITA“

...
... The Official Top 55 Books Chart, Croatia: DECEMBER  2016. –
..
. - Cro... DECEMBER  2016. –

55 BEST BOOKS WEB - CROATIA - DECEMBER - 2016.

.

55 – BEST BOOKS WEB – CROATIA– DECEMBER – 2016-

 1. ANITA MARTINAC: POSLJEDNJI“
 2. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOGA JOSIPA“
 3. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
 4. MARIJA MAĐER: „MIRIS RUŽA“
 5. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
 6. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO JATO“
 7. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA“
 8. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA  FRONTA“
 9. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 11. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
 12. RADICA LEKO: „JEKA“
 13. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“
 14. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA- SPOZNAJA“
 15. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“
 16. TANJA BELOBRAJDIĆ:„CRNI KAPUT“
 17. BOŽANA ĆOSIĆ: „TOČKA NESTAJANJA“=novo
 18. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ:“UKRADENA RUŽA“=novo
 19. VLADIMIR JAKOPANEC:“HERETICI“=novo
 20. ZVONIMIR FURTINGER:“POVJERLJIVI ZADATAK“=novo

 

 1. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
 2. DINA IVAN: „PROLAZAK KROZ ZID“
 3. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“
 4. FRANJO JANEŠ: „TUNEL NA KRAJU SVJETLA“
 5. KRUNO ŠAFRANIĆ: „DEJAN DOBRINIĆ i ČUDNOVATI PUTELJAK“
 6. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
 7. KATE MITCHELL: „POTRGANI VEO“
 8. DAMIR KARAKAŠ: „SJEĆANJE ŠUME“
 9. SLAĐANA BUKOVAC: „STAJSKA BOLEST“
 10. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“
 11. MARINKO KOŠČEC:“U POTRAZI ZA POČETKOM KRUGA“
 12. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S“
 13. EDI MATIĆ: „REGIJA STRANACA“
 14. GORAN GEROVAC:“SJEVER je MJESTO TAME“
 15. GORAN SRDAREVIĆ: „IZRAVNO“
 16. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“
 17. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“
 18. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“
 19. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“
 20. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“
 21. ŽELJKA HORVAT ČEČ: „4 BRAVE“
 22. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“
 23. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“
 24. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“
 25. MARICA BODROŽIĆ: „BALADA O ZVJEZDANOM MORU“
 26. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
 27. SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“
 28. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM!“
 29. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
 30. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
 31. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“
 32. ANKICA TOMIĆ: „VICE VERSA“
 33. IVICA IVANIŠEVIĆ: „PRIMAVERA“
 34. FRANE HERENDA: „1202“
 35. JOSIP MLAKIĆ: „MAJSTOROVIĆ i MARGARITA“

55 -BEST BOOKS WEB –CROATIA , DECEMBER -2016

50 ROMANA u STUDENOM 2016. - HRVATSKA

.

. . 50 ROMANA U STUDENOM 2016. – HRVATSKA – (NOVEMBER 2016.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN NOVEMBER 2016. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU STUDENOM 2016. GODINE:

1. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“
2. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOG JOSIPA“
3. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“

4. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“

5. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
6. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO JATO“=novo
7. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA“=novo
8. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA FRONTA“=novo

9. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“

12. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

13. RADICA LEKO: „JEKA“
14. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“
15. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“

 16. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA“-SPOZNAJA-

17. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ: „UKRADENA RUŽA“=novo
18. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“

19.BOŽANA ĆOSIĆ: „TOČKA NESTAJANJA“=novo

20. VLADIMIR JAKOPANEC: „HERETICI“=novo


-1.11-30.11. 2016. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U STUDENOM 2016. GODINE“:

1. Jelka Pavišić: „Sve će biti dobro, tratinčice“
2. Miro Gavran: „Ljeto za pamćenje“
3. Ratko Bjelčić: „Derby“

4. Verica Sikora: „Žena koja priča s vranama“

5. Hrvoje Kovačević: „Šesti pisac“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Pepa Puh (Nena Lončar):“Bio sam pas i opet sam“
8. Nada Iveljić: „Bakino srce“

9. Vlatka Planina:“Kralj i bajka“

10. Darija Klaričić-Veg: Naš mali Pariz“

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

– Iva Kolega: „Ljubavna glad“

-Dina Ivan: „Prolazak kroz zid“

– Damir Zlatar Frey: „Stanzia grande“=novo

-Damir Karakaš: „Sjećanje šume“=novo

––Slađana Bukovac: „Stajska bolest“=novo

– Goran Vojnović: „Smokva“

– Tomislav Zagoda: „Križni put Gustava S“

– Marinko Koščec: „U potrazi za početkom kruga“=novo

– Edi Matić: „Regija stranaca“=novo

-Kruno Šafranić: „Dejan Dobrinić i čudnovati puteljak“

– Goran Gerovac: „Sjever je mjesto tame“=novo

– Sanela Vrkljan: „U potrazi“

-Ivica Ivanišević: „Primavera“
– Rosie Kugli: „Nisam ti rekla“

– Željka Horvat Čeč: „4 brave“

– Kate Mitchell:“Potrgani veo“
– Davor Mandić: „Đavolja simfonija“

– Lada Vukić: „Specijalna potreba“=novo

– Frane Herenda: „1202“

-Josip Mlakić: „Majstorović i Margarita“

 

-=“ROMANI GODINE 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007„ :

-2015. godina – ANITA MARTINAC: „MEDALJON“

-2014. godina – MIROSLAV  MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“

– 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
– 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
– 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
– 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
– 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
– 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
– 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************

******************************************************************+

-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMANI:

– HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov), „SIGETSKA BITKA“

***+++

-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:

-ANTONIO  SKARMETA  VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO  VJENČANJE“

-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/

………………
-„50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ“-
…………………………..
– 50 MOST READ NOVELS  IN NOVEMBER  2016. – CROATIA—

…..

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, - Croatia NOVEMBER 2016.

.

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, NOVEMBER 2016.

.
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, NOVEMBER 2016.-

 


1. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“

2. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“

3. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOGA JOSIPA“

4. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
5. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“

6. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
7. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO NEBO“-novo

8. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN:„DON VOJVODA“
9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ - ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. IVAN ARALICA: „ANASTAZIJA“- OLUJE u TIHOM OZRAČJU -novo

12. VESNA HADELAN: „ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“
13. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA“-SPOZNAJA-

14. RADICA LEKO: „JEKA“
15. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“

16. PAVAO PAVLIČIĆ: „HLADNA FRONTA“-novo

17. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI  i PRAVEDNICI“

18. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“

19. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“

20. RENATA GLOGOŠKI PAVOKOVIĆ: „UKRADENA RUŽA“-novo

...
21. ŽELJKA HORVAT ČEČ: „4 BRAVE“-novo
22. IVA KOLEGA: „LJUBAVNA GLAD“

23. LADA VUKIĆ: „SPECIJALNA POTREBA“-novo

24. EDI MATIĆ:“REGIJA STRANACA“-novo

25. KATE MITCHELL: „POTRGANI“
26. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“
27. RENATA ZLATKOVIĆ: „KALORIJE“

28. SLAĐANA BUKOVAC: „STAJSKA BOLEST“-novo
29. DAMIR KARAKAŠ: „SJEĆANJE ŠUME“-novo
30. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
...
31. GORAN GEROVAC: „SJEVER JE MJESTO TAME“-novo
32. MARINKO KOŠČEC: „U POTRAZI ZA POČETKOM KRUGA“-novo
34. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S.“
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
39. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“

40. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

...
41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
42. DAMIR ZLATAR FREY: „STANZIA GRANDE“-novo
43. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
44. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

45. FRANJO JANEŠ: „TUNEL na KRAJU SVJETLA“
46. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
47. VLATKA PLANINA: „POVRATAK VJEŠTICE“

48. KRUNO ŠAFRANIĆ: „DEJAN DOBRINIĆ i ČUDNOVATI PUTELJAK“
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

...
51. ANKICA TOMIĆ: „VICE VERSA“

52. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
53. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“
54. FRANE HERENDA: „1202“

55. JOSIP MLAKIĆ: „MAJSTOROVIĆ i MARGARITA“

...
... The Official Top 55 Books Chart, Croatia: NOVEMBER  2016. –
..
. - Cro... NOVEMBER  2016. –

top lista 50 romana, - Hrvatska, studeni 2016.-

.

. TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, studeni 2016. //

=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA,  studeni 2016. =

       =Top 50 Books in NOVEMBER  2016. – Croatia =

              …AGENCIJA „IOA-UI“

 1. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
 2. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“
 3. MARINA MAĐER:“MIRIS RUŽA“
 4. TOMISLAV BAŠIĆ:“SINOVI  SVETOGA JOSIPA“
 5. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN: „DON VOJVODA“
 6. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
 7. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
 8. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
 9. VESNA HADELAN: „ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“
 10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 11. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 12. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE“
 13. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“
 14.  RADICA LEKO: „JEKA“
 15. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA I JEDNO NEBO“-novo
 16. PAVAO PAVLIČIĆ: HLADNA FRONTA-novo
 17. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“
 18. IVAN ARALICA: ANASTAZIJA“-novo
 19. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA“-SPOZNAJA-
 20. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“

      21. LUDWIG BAUER: „MONIKINO VELIKO PUTOVANJE“-novo-

     22. IVICA IVANIŠEVIĆ: „PRIMAVERA“

     23. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S.“

    24. KRUNO ŠAFRANIĆ: „DEJAN DOBRINIĆ i ČUDNOVATI PUTELJAK“

    25. KRUNO ČUDINA:“CIVILNA OPASNOST“

    26. FRANJO JANEŠ: „TUNEL NA KRAJU SVJETLA“-novo

    27. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“

   28. ANKICA TOMIĆ: „VICE VERSA“

   29. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“

  30. EDI MATIĆ: „REGIJA STRANACA“-novo

31. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

32. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

33. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“-novo-  

34. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“-novo-

35. MARINKO KOŠČEC: „U POTRAZI ZA POČETKOM KRUGA“-novo

36. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

37. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

38. DAMIR ZLATAR FREY: „STANZIA GRANDE“-novo

39. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

40. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“

41. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“

42. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“

43. DAMIR KARAKAŠ: „SJEĆANJE ŠUME“-novo  

44. SLAĐANA BUKOVAC: „STAJSKA BOLEST“-novo

45. DINA IVAN: „PROLAZAK KROZ ZID“

46. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“

47. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“-novo

48. SAŠKA MUTIĆ:“DOVOLJNO DOBRA“

49. FRANE HERENDA: „1202“

50. JOSIP MLAKIĆ: „MAJSTOROVIĆ I MARGARITA“

.               …

             AGENCIJA  IOA-UI

…NOVEMBER 2016.

55 BEST BOOKS WEB - CROATIA - NOVEMBER - 2016.

.

55 – BEST BOOKS WEB – CROATIA– NOVEMBER – 2016-

 1. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
 2. ANITA MARTINAC: POSLJEDNJI“
 3. MARIJA MAĐER: „MIRIS RUŽA“
 4. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOGA JOSIPA“
 5. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
 6. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN: „DON VOJVODA“
 7. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
 8. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
 9. VESNA HADELAN:“ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“
 10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 11. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 12. RADICA LEKO: „JEKA“
 13. MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA i JEDNO JATO“-novo-
 14. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“
 15. JELENA HRVOJ: „DURGINA KUĆA“
 16. JELKA PAVIŠIĆ: „SVE ĆE BITI DOBRO, TRATINČICE!“-novo-
 17. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“-novo-
 18. VEDRANA HARAK: „BEZ OSJEĆAJA“
 19. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA- SPOZNAJA“
 20. TANJA BELOBRAJDIĆ:„CRNI KAPUT“

 

 1. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
 2. DINA IVAN: „PROLAZAK KROZ ZID“
 3. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“
 4. FRANJO JANEŠ: „TUNEL NA KRAJU SVJETLA“-novo
 5. ZORAN JURIŠIĆ: „KNJIGA OD OČAJA“
 6. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
 7. KATE MITCHELL: „POTRGANI VEO“
 8. MARINA ROKI:“SREBRNA“
 9. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
 10. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“-novo
 11. TATJANA UDOVIĆ: „TRIESDUJA“2.dio
 12. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S“-novo
 13. BOŽICA DRAGAŠ: „BIBLIOTEKARKIN  BIJEG…“
 14. VELJKO BARBIERI: „ELIKSIR ISTINE“
 15. GORAN SRDAREVIĆ: „IZRAVNO“
 16. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“
 17. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“
 18. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“
 19. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“
 20. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“
 21. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“
 22. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“
 23. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“
 24. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“-novo-
 25. MARICA BODROŽIĆ: „BALADA O ZVJEZDANOM MORU“
 26. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
 27. SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“
 28. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM!“-novo
 29. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
 30. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
 31. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“
 32. ANKICA TOMIĆ: „VICE VERSA“
 33. IVICA IVANIŠEVIĆ: „PRIMAVERA“
 34. FRANE HERENDA: „1202“
 35. JOSIP MLAKIĆ: „MAJSTOROVIĆ i MARGARITA“

55 -BEST BOOKS WEB –CROATIA , NOVEMBER -2016

…..

50 ROMANA u LISTOPADU 2016. - HRVATSKA

.

. . 50 ROMANA U LISTOPADU 2016. – HRVATSKA – (OCTOBER 2016.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN OCTOBER 2016. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU LISTOPADU 2016. GODINE:

1. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
2. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“
3. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“

4. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOG JOSIPA“

5. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
6. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN: „DON VOJVODA“
7. VESNA HADELAN: „ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“
8. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

9. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“

12. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“

13. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
14. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA“-SPOZNAJA-
15. RADICA LEKO: „JEKA“-novo-

 16. JELENA HRVOJ: „DURGINA KUĆA“

17. VEDRANA HARAK: „BEZ OSJEĆAJA“
18. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“

19. ANTUN BANOVIĆ: „OPASNI POSLOVI“

20. NELA STIPANČIĆ RADONIĆ: „GRIŠNICI i PRAVEDNICI“-novo-


-1.10-31.10. 2016. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U LISTOPADU 2016. GODINE“:

1. Jelka Pavišić: „Sve će biti dobro, tratinčice“ –novo-
2. Miro Gavran: „Ljeto za pamćenje“
3. Ratko Bjelčić: „Derby“

4. Verica Sikora: „Žena koja priča s vranama“

5. Hrvoje Kovačević: „Šesti pisac“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Pepa Puh (Nena Lončar):“Bio sam pas i opet sam“
8. Nada Iveljić: „Bakino srce“

9. Vlatka Planina:“Kralj i bajka“

10. Darija Klaričić-Veg: Naš mali Pariz“-novo-

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

– Iva Kolega: „Ljubavna glad“

-Dina Ivan: „Prolazak kroz zid“

– Marko Dejanović: „Karte molim“

-Kruno Čudina: „Civilna opasnost“

–– Željko Valić: „Tanka koža“

– Goran Vojnović: „Smokva“-novo-

– Tomislav Zagoda: „Križni put Gustava S“-novo-

– Ankica Tomić: „Vice versa“

– Ksenija Kušec: „Nije moglo bolje“

-Kruno Šafranić: „Dejan Dobrinić i čudnovati puteljak“-novo-

– Milana Vlaović: „Glad“

– Sanela Vrkljan: „U potrazi“-novo-

-Ivica Ivanišević: „Primavera“
– Rosie Kugli: „Nisam ti rekla“

– A.Saška Mutić: „Dovoljno dobra“

– Kate Mitchell:“Potrgani veo“
– Davor Mandić: „Đavolja simfonija“-novo-

– Renata Zlatković: „Kalorije“

– Frane Herenda: „1202“-novo-

-Josip Mlakić: „Majstorović i Margarita“

 

-=“ROMANI GODINE 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007„ :

-2015. godina – ANITA MARTINAC: „MEDALJON“

-2014. godina – MIROSLAV  MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“

– 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
– 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
– 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
– 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
– 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
– 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
– 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************

******************************************************************+

-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMAN:

– HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov)

***+++

-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:

-ANTONIO  SKARMETA  VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO  VJENČANJE“

-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/

………………
-„50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ“-
…………………………..
– 50 MOST READ NOVELS  IN OCTOBER  2016. – CROATIA—

…..

……………………

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, - Croatia OCTOBER 2016.

.

. .
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, OCTOBER 2016.-

 


1. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“

2. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“

3. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN:„DON VOJVODA“

4. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
5. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“

6. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
7. ZLATKO TOMIĆ:  „SOLINKA“

8. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOGA JOSIPA“
9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ - ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

12. VESNA HADELAN: „ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“
13. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA“-SPOZNAJA-

14. ANTUN BANOVIĆ: „OPASNI POSLOVI“-
15. VEDRANA HARAK: „BEZ OSJEĆAJA“

16. JELENA HRVOJ: „DURGINA KUĆA“

17. INES HRAIN: „ŠVEDSKA GRENČICA“
18. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“

19. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“

20. RADICA LEKO: „JEKA“-novo-

...
21. DINA IVAN: „PROLAZAK KROZ ZID“
22. IVA KOLEGA: „LJUBAVNA GLAD“

23. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“

24. MARINA ROKO: „SREBRNA“

25. KATE MITCHELL: „POTRGANI“
26. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“-novo-
27. RENATA ZLATKOVIĆ: „KALORIJE“

28. MARIJANA PERINIĆ: „JESI ONLINE?“
29. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“
30. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
...
31. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“
32. ROSIE KUGLI: „NISAM TI REKLA“
34. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S.“-novo-
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
39. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“

40. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

...
41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
42. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“
43. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
44. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

45. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“
46. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
47. TATJANA UDOVIĆ: „TRIESDUJA“ 2.dio

48. A. SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

...
51. ANKICA TOMIĆ: „VICE VERSA“-novo-

52. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“-novo-
53. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“-novo-
54. FRANE HERENDA: „1202“-novo-

55. JOSIP MLAKIĆ: „MAJSTOROVIĆ i MARGARITA“

...
... The Official Top 55 Books Chart, Croatia: OCTOBER  2016. –
..
. - Cro... OCTOBER 2016. –

top lista 50 romana, - Hrvatska, listopad 2016.-

.

. TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, listopad 2016. //

=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA,  listopad 2016. =

       =Top 50 Books in OCTOBER  2016. – Croatia =

              …AGENCIJA „IOA-UI“

 1. MARINA MAĐER:“MIRIS RUŽA“
 2. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
 3. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN: „DON VOJVODA“
 4. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“
 5. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
 6. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
 7. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
 8. VESNA HADELAN: „ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“
 9. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 11. TOMISLAV BAŠIĆ:“SINOVI SVETOGA JOSIPA“-novo-
 12. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“
 13. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“
 14.  RADICA LEKO: „JEKA“-novo-
 15. ANTUN BANOVIĆ: „OPASNI POSLOVI“
 16. INES HRAIN: „ŠVEDSKA GRENČICA“
 17. JELENA HRVOJ: „DIRGINA KUĆA“
 18. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“
 19. VEDRANA HARAK:“BEZ OSJEĆAJA“
 20. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA“-SPOZNAJA-

      21.KATE MITCHELL: „POTRGANI VEO“-novo-

     22. IVICA IVANIŠEVIĆ: „PRIMAVERA“-novo-

     23. TOMISLAV ZAGODA: „KRIŽNI PUT GUSTAVA S.“-novo-

    24. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“

    25. KRUNO ČUDINA:“CIVILNA OPASNOST“

    26. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“

    27. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“

   28. ANKICA TOMIĆ: „VICE VERSA“-novo-

   29. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“

  30. JASNA HORVAT: „VILIJUN“

31. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

32. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

33. DAVOR MANDIĆ: „ĐAVOLJA SIMFONIJA“-novo-  

34. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“-novo-

35. ĐURĐA KNEŽEVIĆ:“DISANJE NEMANI“

36. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

37. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

38. ROSIE KUGLI: „NISAM TI REKLA“

39.BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

40. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“

41. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“

42. BORIVOJ RADAKOVIĆ: „ŠTO ĆE BITI S NAMA“

43. OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ: „PJEVAČ U NOĆI“  

44. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“

45. DINA IVAN: „PROLAZAK KROZ ZID“-novo-“

46. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“

47. IVA KOLEGA: „LJUBAVNA GLAD“

48. SAŠKA MUTIĆ:“DOVOLJNO DOBRA“

49. FRANE HERENDA: „1202“-novo-

50. JOSIP MLAKIĆ: „MAJSTOROVIĆ I MARGARITA“-novo-

.               …

             AGENCIJA  IOA-UI

…OCTOBER 2016.

55 BEST BOOKS WEB - CROATIA - OCTOBER - 2016.

.

55 – BEST BOOKS WEB – CROATIA– OCTOBER – 2016-

 1. MARIJA MAĐER: „MIRIS RUŽA“
 2. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
 3. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN: „DON VOJVODA“
 4. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
 5. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
 6. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
 7. VESNA HADELAN:“ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“
 8. ANITA MARTINAC: POSLJEDNJI“-novo-
 9. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 10. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 11. RADICA LEKO: „JEKA“-novo-
 12. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“
 13. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“
 14. JELENA HRVOJ: „DURGINA KUĆA“
 15. INES HRAIN: „ŠVEDSKA GRENČICA“
 16. FRA-MA- FU: „BROD BEZ KOMPASA“
 17. VEDRANA HARAK: „BEZ OSJEĆAJA“
 18. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA- SPOZNAJA“-novo-
 19. TANJA BELOBRAJDIĆ:„CRNI KAPUT“
 20. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOGA JOSIPA“-novo-

 

 1. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“-novo-
 2. DINA IVAN: „PROLAZAK KROZ ZID“-novo-
 3. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“
 4. JASNA HORVAT: „VILIJUN“
 5. ZORAN JURIŠIĆ: „KNJIGA OD OČAJA“
 6. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
 7. KATE MITCHELL: „POTRGANI VEO“-novo-
 8. MARINA ROKI:“SREBRNA“
 9. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
 10. LADA ŽIGO ŠPANIĆ: „ŽIVOTE, SAMO TECI“
 11. TATJANA UDOVIĆ: „TRIESDUJA“2.dio
 12. VJEKOSLAVA HULJIĆ: „MOJA SESTRA je MRAK“
 13. BOŽICA DRAGAŠ: „BIBLIOTEKARKIN  BIJEG…“
 14. VELJKO BARBIERI: „ELIKSIR ISTINE“
 15. GORAN SRDAREVIĆ: „IZRAVNO“
 16. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“
 17. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“
 18. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“
 19. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“
 20. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“
 21. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“
 22. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“
 23. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“
 24. OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ: „PJEVAČ u NOĆI“
 25. MARICA BODROŽIĆ: „BALADA O ZVJEZDANOM MORU“
 26. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
 27. SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“
 28. MARIJANA PERINIĆ: „JESI ONLINE?“
 29. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
 30. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
 31. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“-novo-
 32. ANKICA TOMIĆ: „VICE VERSA“-novo-
 33. IVICA IVANIŠEVIĆ: „PRIMAVERA“-novo-
 34. FRANE HERENDA: „1202“-novo-
 35. JOSIP MLAKIĆ: „MAJSTOROVIĆ i MARGARITA“-novo-

50 ROMANA u RUJNU 2016. - HRVATSKA

.

. . 50 ROMANA U RUJNU 2016. – HRVATSKA – (SEPTEMBER 2016.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN SEPTEMBER 2016. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU RUJNU 2016. GODINE:

1. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“
2. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
3. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN: „DON VOJVODA“

4. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

5. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
6. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“
7. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
8. VESNA HADELAN: „ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“

9. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“

12. VEDRANA HARAK: „BEZ OSJEĆAJA“

13. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“-novo-
14. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA“-SPOZNAJA-novo-
15. MILJENKA KOŠTRO „BITI VIKTOR“

 16. JELENA HRVOJ: „DURGINA KUĆA“

17. INES HRAIN: „ŠVEDSKA GRENČICA“
18. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“

19. ANTUN BANOVIĆ: „OPASNI POSLOVI“

20. TOMISLAV BAŠIĆ: „SINOVI SVETOG JOSIPA“-novo-


-1.9-30.9. 2016. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U RUJNU 2016. GODINE“:

1. Miro Gavran: „Ljeto za pamćenje“
2. Snježana Babić Višnjić: „Andautonac“
3. Ratko Bjelčić: „Derby“

4. Verica Sikora: „Žena koja priča s vranama“

5. Hrvoje Kovačević: „Šesti pisac“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Pepa Puh (Nena Lončar):“Bio sam pas i opet sam“
8. Nada Iveljić: „Bakino srce“

9. Julijana Matanović: „Rečeno-učinjeno“

10. Vlatka Planina: „Jegulja“

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

– Iva Kolega: „Ljubavna glad“

-Dina Ivan: „Prolazak kroz zid“-novo

– Marko Dejanović: „Karte molim“

-Kruno Čudina: „Civilna opasnost“

–– Željko Valić: „Tanka koža“

– Franjo Deranja: „Ponoćni carpaccio“

– Tatjana Gromača: „Bolest svijeta“

– Ankica Tomić: „Vice versa“- novo

– Ksenija Kušec: „Nije moglo bolje“

-Goran Vojnović: „Smokva“-novo

– Milana Vlaović: „Glad“

– Tomislav Šovagović: „Mangan“

-Ivica Ivanišević: „Primavera“-novo
– Rosie Kugli: „Nisam ti rekla“

– A.Saška Mutić: „Dovoljno dobra“

– Ivana Simić Bodrožić: „Rupa“
– Olja Savičević Ivančević: „Pjevač u noći“

– Renata Zlatković: „Kalorije“

– Daša Drndić: „EEG“

-Josip Mlakić: „Majstorović i Margarita“ –novo-

 

-=“ROMANI GODINE 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007„ :

-2015. godina – ANITA MARTINAC: „MEDALJON“

-2014. godina – MIROSLAV  MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“

– 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
– 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
– 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
– 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
– 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
– 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
– 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************

******************************************************************+

-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMAN:

– HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov)

***+++

-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:

-ANTONIO  SKARMETA  VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO  VJENČANJE“

-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/

………………
-„50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ“-
…………………………..
– 50 MOST READ NOVELS  IN SEPTEMBER  2016. – CROATIA—

…..

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, - Croatia SEPTEMBER 2016.

.

 

 THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA: SEPTEMBER 2016.-=

 

.

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA : SEPTEMBER 2016.

The Official Top 55 Books Chart, - Croatia SEPTEMBER 2016.-
...
- Literary Fiction –
- Most Popular Books –
- Selected Books In Literary Fiction –
...
1. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN:„DON VOJVODA“

2. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“

3. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“

4. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
5. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“=novo-

6. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
7. ZLATKO TOMIĆ:  „SOLINKA“

8. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“
9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ - ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“

12. VESNA HADELAN: „ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“
13. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA“-SPOZNAJA-=novo-

14. ANTUN BANOVIĆ: „OPASNI POSLOVI“=novo-
15. VEDRANA HARAK: „BEZ OSJEĆAJA“

16. JELENA HRVOJ: „DURGINA KUĆA“

17. INES HRAIN: „ŠVEDSKA GRENČICA“
18. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“

19. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“

20. FRA-MA-FU: „BROD  BEZ  KOMPASA“=novo-

...
21. DINA IVAN: „PROLAZAK KROZ ZID“=novo-
22. IVA KOLEGA: „LJUBAVNA GLAD“=novo-

23. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“

24. MARINA ROKO: „SREBRNA“

25. JOSIP MLAKIĆ: „MAJSTOROVIĆ i MARGARITA“=novo-
26. VJEKOSLAVA HULJIĆ: „MOJA SESTRA JE MRAK“
27. RENATA ZLATKOVIĆ: „KALORIJE“

28. MARIJANA PERINIĆ: „JESI ONLINE?
29. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“
30. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
...
31. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“
32. ROSIE KUGLI: „NISAM TI REKLA“
34. KATE MITCHELL: „TIHI NEMIR“
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
39. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“

40. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

...
41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
42. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“
43. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
44. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

45. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“
46. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
47. TATJANA UDOVIĆ: „TRIESDUJA“ 2.dio

48. A.SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

...
51. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“
52. DAŠA DRNDIĆ: „EEG“
53. OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ: „PJEVAČ U NOĆI“
54. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“

55. NENAD STIPANIĆ: „STVARNO JE ODLIČNO BAVITI SE KRIMINALOM“

...
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, SEPTEMBER 2016.-
... The Official Top 55 Books Chart, Croatia: SEPTEMBER  2016. –
..
. - Cro... SEPTEMBER 2016. –

top lista 50 romana, - Hrvatska, rujan 2016.-

.

.

…IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, rujan  2016. //

=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA,  rujan 2016. =

       =Top 50 Books in SEPTEMBER  2016. – Croatia =

              …AGENCIJA „IOA-UI“

 1. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN: „DON VOJVODA“
 2. MARINA MAĐER:“MIRIS RUŽA“
 3. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
 4. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
 5. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
 6. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
 7. VESNA HADELAN: „ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“
 8. ANITA MARTINAC: „POSLJEDNJI“=novo=
 9. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 11. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“
 12. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“
 13. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“
 14.  FRA-MA-FU: „BROD BEZ KOMPASA“=novo=
 15. ANTUN BANOVIĆ: „OPASNI POSLOVI“=novo=
 16. INES HRAIN: „ŠVEDSKA GRENČICA“
 17. JELENA HRVOJ: „DIRGINA KUĆA“
 18. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“
 19. VEDRANA HARAK:“BEZ OSJEĆAJA“
 20. TINA PRIMORAC: „VELIKA TAJNA PONA“-SPOZNAJA-=novo=

...

      21.MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

22. MARINA ROKI: „SREBRNA“

     23. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“

    24. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“

    25. KRUNO ČUDINA:“CIVILNA OPASNOST“

    26. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“

    27. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“

   28. LADA ŽIGO ŠPANIĆ: „ŽIVOTE, SAMO TECI“

29. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“

30. JASNA HORVAT: „VILIJUN“

31. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

32. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

33. VELJKO BARBIERI: „ELIKSIR ISTINE“  

34. IVICA IVANIŠEVIĆ, MARINA VUJČIĆ: „OTPUSNO PISMO“

35. ĐURĐA KNEŽEVIĆ:“DISANJE NEMANI“

36. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

37. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

38. ROSIE KUGLI: „NISAM TI REKLA“

           39. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

40. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“

41. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“

42. BORIVOJ RADAKOVIĆ: „ŠTO ĆE BITI S NAMA“

43. OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ: „PJEVAČ U NOĆI“  

44. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“

45. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“

46. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“

47. DAŠA DRNDIĆ: „EEG“

48. SAŠKA MUTIĆ:“DOVOLJNO DOBRA“

49. IVA KOLEGA: „LJUBAVNA GLAD“

50. NENAD STIPANIĆ: „STVARNO je ODLIČNO BAVITI se KRIMINALOM“

.               …

             AGENCIJA  IOA-UI

               …

TOP LISTA 50 ROMANA,  HRVATSKA –  09.2016.

Top 50 Books in  SEPTEMBER  2016. – Croatia

(())(())(())(())(())(())(())(())

55 BEST BOOKS WEB - CROATIA - SEPTEMBER - 2016.

.

55 – BEST BOOKS WEB – CROATIA– SEPTEMBER – 2016-

 1. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN: „DON VOJVODA“
 2. MARIJA MAĐER: „MIRIS RUŽA“
 3. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
 4. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
 5. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
 6. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
 7. VESNA HADELAN:“ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“
 8. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“
 9. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 10. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 11. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“
 12. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“
 13. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“
 14. JELENA HRVOJ: „DIRGINA KUĆA“
 15. INES HRAIN: „ŠVEDSKA GRENČICA“
 16. FRA-M- FU: „BROD BEZ KOMPASA“-novo=
 17. VEDRANA HARAK: „BEZ OSJEĆAJA“-novo=
 18. ANTUN BANOVIĆ: „OPASNI POSLOVI“-novo=
 19. TANJA BELOBRAJDIĆ:„CRNI KAPUT“
 20. ŽELJKO IVANKOVIĆ: „RAT i SJEĆANJE“

 

 1. ANAMARIJA ALPEZA:“TI SI MOJ ANĐEO“
 2. RENATA ZLATKOVIĆ : „KALORIJE“
 3. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“
 4. JASNA HORVAT: „VILIJUN“
 5. ZORAN JURIŠIĆ: „KNJIGA OD OČAJA“
 6. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
 7. KATE MITCHELL: „TIHI NEMIR“
 8. MARINA ROKI:“SREBRNA“
 9. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
 10. LADA ŽIGO ŠPANIĆ: „ŽIVOTE, SAMO TECI“
 11. TATJANA UDOVIĆ: „TRIESDUJA“2.dio
 12. VJEKOSLAVA HULJIĆ: „MOJA SESTRA je MRAK“
 13. BOŽICA DRAGAŠ: „BIBLIOTEKARKIN BIJEG…“
 14. VELJKO BARBIERI: „ELIKSIR ISTINE“
 15. GORAN SRDAREVIĆ: „IZRAVNO“
 16. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“
 17. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“
 18. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“
 19. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“
 20. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“
 21. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“
 22. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“
 23. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“
 24. OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ: „PJEVAČ u NOĆI“
 25. MARICA BODROŽIĆ: „BALADA O ZVJEZDANOM MORU“
 26. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
 27. SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“
 28. MARIJANA PERINIĆ: „JESI ONLINE?“
 29. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
 30. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
 31. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“
 32. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE MOLIM“
 33. DAŠA DRNDIĆ: „EEG“
 34. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“
 35. NENAD STIPANIĆ: „STVARNO JE ODLIČNO BAVITI SE KRIMINALOM“

55 -BEST BOOKS WEB –CROATIA , SEPTEMBER -2016

…..

50 ROMANA u KOLOVOZU 2016. - HRVATSKA

.

. . 50 ROMANA U KOLOVOZU 2016. – HRVATSKA – (AUGUST 2016.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN AUGUST 2016. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU KOLOVOZU 2016. GODINE:

1. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN: „DON VOJVODA“
2. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
3. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

4. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

5. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
6. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“
7. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“
8. VESNA HADELAN: „ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“

9. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“=novo=

12. VEDRANA HARAK: „BEZ OSJEĆAJA“=novo=

13. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“
14. BOJANA MEANDŽIJA: „TRČI! NE ČEKAJ ME…“
15. MILJENKA KOŠTRO „BITI VIKTOR“

 16. ŽELJKO IVANKOVIĆ: „RAT i SJEĆANJE“

17. INES HRAIN: „ŠVEDSKA GRENČICA“
18. JELENA HRVOJ: „DURGINA KUĆA“

19. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“

20. ANTUN BANOVIĆ: „OPASNI POSLOVI“=novo=


-1.8-31.8. 2016. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U KOLOVOZU 2016. GODINE“:

1. Miro Gavran: „Ljeto za pamćenje“
2. Snježana Babić Višnjić: „Andautonac“
3. Ratko Bjelčić: „Derby“

4. Verica Sikora: „Žena koja priča s vranama“

5. Hrvoje Kovačević: „Šesti pisac“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Pepa Puh (Nena Lončar):“Bio sam pas i opet sam“ =novo=
8. Nada Iveljić: „Bakino srce“

9. Julijana Matanović: „Rečeno-učinjeno“

10. Vlatka Planina: „Jegulja“

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

– Iva Kolega: „Ljubavna glad“=novo=

-Tatjana Udović: „Triesduja“2. dio

– Marko Dejanović: „Karte molim“

-Kruno Čudina: „Civilna opasnost“

–– Željko Valić: „Tanka koža“

– Franjo Deranja: „Ponoćni carpaccio“

– Tatjana Gromača: „Bolest svijeta“

– Veljko Đorđević: „Glumac na kauču“

– Jasna Horvat: „Vilijun“

-Teodor Gobo: „Medalja za hrabrost“

– Milana Vlaović: „Glad“

– Tomislav Šovagović: „Mangan“

-Vjekoslava Huljić: „Moja sestra je mrak“
– Rosie Kugli: „Nisam ti rekla“

– A.Saška Mutić: „Dovoljno dobra“

– Ivana Simić Bodrožić: „Rupa“
– Olja Savičević Ivančević: „Pjevač u noći“

– Renata Zlatković: „Kalorije“

– Daša Drndić: „EEG“

-Nenad Stipanić: „Stvarno je odlično baviti se kriminalom“

 

-=“ROMANI GODINE 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007„ :

-2015. godina – ANITA MARTINAC: „MEDALJON“

-2014. godina – MIROSLAV  MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“

– 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
– 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
– 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
– 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
– 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
– 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
– 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************

******************************************************************+

-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMAN:

– HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov)

***+++

-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:

-ANTONIO  SKARMETA  VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO  VJENČANJE“

-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/

………………
-„50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ“-
…………………………..
– 50 MOST READ NOVELS IN AUGUST  2016. – CROATIA—

…..

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, - Croatia August 2016.

.

.

 THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA: AUGUST 2016.-=

 

.

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA : AUGUST 2016.

The Official Top 55 Books Chart, - Croatia August 2016.-
...
- Literary Fiction –
- Most Popular Books –
- Selected Books In Literary Fiction –
...
1. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

2. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

3. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN:„DON VOJVODA“

4. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
5. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

6. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“
7. ZLATKO TOMIĆ:  „SOLINKA“

8. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“
9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ - ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“

12. VESNA HADELAN: „ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“
13. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

14. BOJANA MEANDŽIJA:“TRČI! NE ČEKAJ ME...“
15. VEDRANA HARAK: „BEZ OSJEĆAJA“-novo-

16. JELENA HRVOJ: „DURGINA KUĆA“

17. INES HRAIN: „ŠVEDSKA GRENČICA“
18. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“-novo-

19. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“

20. ŽELJKO IVANKOVIĆ: „RAT i SJEĆANJE“

...
21. ZORAN JURIŠIĆ: „KNJIGA OD OČAJA“
22. JOSIP BUDIŠA: „MANJE VIŠE ISTI LJUDI“

23. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“

24. MARINA ROKO: „SREBRNA“

25. VELJKO BARBIERI: „ELIKSIR ISTINE“
26. VJEKOSLAVA HULJIĆ: „MOJA SESTRA JE MRAK“
27. RENATA ZLATKOVIĆ: „KALORIJE“

28. MARIJANA PERINIĆ: „JESI ONLINE?
29. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“
30. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
...
31. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“
32. ROSIE KUGLI: „NISAM TI REKLA“
34. KATE MITCHELL: „TIHI NEMIR“-novo-
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
39. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“

40. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

...
41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
42. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“
43. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
44. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

45. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“
46. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
47. TATJANA UDOVIĆ: „TRIESDUJA“ 2.dio

48. A.SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

...
51. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“
52. DAŠA DRNDIĆ: „EEG“
53. OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ: „PJEVAČ U NOĆI“
54. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“

55. NENAD STIPANIĆ: „STVARNO JE ODLIČNO BAVITI SE KRIMINALOM“

...
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, AUGUST 2016.-
... The Official Top 55 Books Chart, Croatia: AUGUST  2016. –
..
. - Cro... AUGUST 2016. –

 

.

.

…IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, kolovoz  2016. //

=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA,  kolovoz 2016. =

       =Top 50 Books in AUGUST  2016. – Croatia =

              …AGENCIJA „IOA-UI“

 1. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
 2. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
 3. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN: „DON VOJVODA“
 4. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
 5. MARINA MAĐER:“MIRIS RUŽA“
 6. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
 7. VESNA HADELAN: „ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“
 8. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“
 9. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 11. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“
 12. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“
 13. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“=novo=
 14. BOJANA MEANDŽIJA: „TRČI! NE ČEKAJ ME…“
 15. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“
 16. INES HRAIN: „ŠVEDSKA GRENČICA“=novo=
 17. JELENA HRVOJ: „DIRGINA KUĆA“
 18. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“
 19. ŽELJKO IVANKOVIĆ: „RAT i SJEĆANJE“
 20. IVA KOLEGA: „LJUBAV i GLAD“=novo=

...

      21.MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

22. MARINA ROKI: „SREBRNA“

     23. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“

    24. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“

    25. KRUNO ČUDINA:“CIVILNA OPASNOST“

    26. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“

    27. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“

   28. LADA ŽIGO ŠPANIĆ: „ŽIVOTE, SAMO TECI“

29. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“

30. JASNA HORVAT: „VILIJUN“

31. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

32. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

33. VELJKO BARBIERI: „ELIKSIR ISTINE“  

34. IVICA IVANIŠEVIĆ, MARINA VUJČIĆ: „OTPUSNO PISMO“

35. ĐURĐA KNEŽEVIĆ:“DISANJE NEMANI“

36. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

37. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

38. ROSIE KUGLI: „NISAM TI REKLA“

           39. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

40. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“

41. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“

42. BORIVOJ RADAKOVIĆ: „ŠTO ĆE BITI S NAMA“

43. OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ: „PJEVAČ U NOĆI“  

44. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“

45. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“

46. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“

47. DAŠA DRNDIĆ: „EEG“

48. SAŠKA MUTIĆ:“DOVOLJNO DOBRA“

49. NENAD STIPANIĆ: „STVARNO je ODLIČNO BAVITI se KRIMINALOM“

50. KATE MITCHELL: „TIHI NEMIR“-novo-

.               …

             AGENCIJA  IOA-UI

               …

TOP LISTA 50 ROMANA,  HRVATSKA –  08.2016.

Top 50 Books in  AUGUST 2016. – Croatia

(())(())(())(())(())(())(())(())

55 BEST BOOKS WEB - CROATIA - AUGUST - 2016.

.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

55 – BEST BOOKS WEB – CROATIA– AUGUST – 2016-

 1. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
 2. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
 3. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN: „DON VOJVODA“
 4. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“
 5. MARIJA MAĐER: „MIRIS RUŽA“
 6. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
 7. VESNA HADELAN:“ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“
 8. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“
 9. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 10. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 11. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“
 12. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“
 13. MARKO PALADA: „ZLONJIVA“-novo=
 14. BOJANA MEANDŽIJA:“TRČI! NE ČEKAJ ME…“
 15. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“
 16. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“
 17. JELENA HRVOJ: „DIRGINA KUĆA“
 18. TANJA BELOBRAJDIĆ:„CRNI KAPUT“
 19. ŽELJKO IVANKOVIĆ: „RAT i SJEĆANJE“-novo=
 20. INES HRAIN: „ŠVEDSKA GRENČICA“-novo=

 

 1. RENATA ZLATKOVIĆ : „KALORIJE“-novo=
 2. ANAMARIJA ALPEZA:“TI SI MOJ ANĐEO“
 3. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“
 4. JASNA HORVAT: „VILIJUN“
 5. ZORAN JURIŠIĆ: „KNJIGA OD OČAJA“
 6. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
 7. KATE MITCHELL: „TIHI NEMIR“-novo=
 8. MARINA ROKI:“SREBRNA“
 9. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
 10. LADA ŽIGO ŠPANIĆ: „ŽIVOTE, SAMO TECI“
 11. TATJANA UDOVIĆ: „TRIESDUJA“2.dio
 12. VJEKOSLAVA HULJIĆ: „MOJA SESTRA je MRAK“
 13. BOŽICA DRAGAŠ: „BIBLIOTEKARKIN BIJEG…“
 14. VELJKO BARBIERI: „ELIKSIR ISTINE“
 15. GORAN SRDAREVIĆ: „IZRAVNO“
 16. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“
 17. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“
 18. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“
 19. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“
 20. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“
 21. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“
 22. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“
 23. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“
 24. OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ: „PJEVAČ u NOĆI“
 25. MARICA BODROŽIĆ: „BALADA O ZVJEZDANOM MORU“
 26. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
 27. SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“
 28. MARIJANA PERINIĆ: „JESI ONLINE?“
 29. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“
 30. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
 31. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“
 32. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE MOLIM“
 33. DAŠA DRNDIĆ: „EEG“
 34. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“
 35. NENAD STIPANIĆ: „STVARNO JE ODLIČNO BAVITI SE KRIMINALOM“

55 -BEST BOOKS WEB –CROATIA , AUGUST -2016

50 ROMANA u SRPNJU 2016. - HRVATSKA

.

. . 50 ROMANA U SRPNJU 2016. – HRVATSKA – (JULY 2016.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN JULY 2016. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU SRPNJU 2016. GODINE:

1. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

2. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
3. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“

4. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN: „DON VOJVODA“
5. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“
6. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“
7. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“
8. VESNA HADELAN: „ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“

9. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“

12. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

13. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“
14. BOJANA MEANDŽIJA: „TRČI! NE ČEKAJ ME…“
15. MILJENKA KOŠTRO „BITI VIKTOR“

 16. ŽELJKO IVANKOVIĆ: „RAT i SJEĆANJE“

17. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“
18. JELENA HRVOJ: „DURGINA KUĆA“

19. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“

20. INES HRAIN: „ŠVEDSKA GRENČICA“-novo-


-1.7-31.7. 2016. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U SRPNJU 2016. GODINE“:

1. Miro Gavran: „Ljeto za pamćenje“
2. Snježana Babić Višnjić: „Andautonac“
3. Ratko Bjelčić: „Derby“

4. Verica Sikora: „Žena koja priča s vranama“

5. Hrvoje Kovačević: „Šesti pisac“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Petrana Sabolek: „Tarzan pod smokvom“
8. Anka Maksan: „Djeca planine Runu“
9. Julijana Matanović: „Rečeno-učinjeno“

10. Vlatka Planina: „Jegulja“

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

– Veljko Barbieri: „Eliksir istine“

-Tatjana Udović: „Triesduja“2. dio

– Marko Dejanović: „Karte molim“

-Kruno Čudina: „Civilna opasnost“

–– Željko Valić: „Tanka koža“

– Franjo Deranja: „Ponoćni carpaccio“

– Tatjana Gromača: „Bolest svijeta“

– Veljko Đorđević: „Glumac na kauču“

– Jasna Horvat: „Vilijun“

-Teodor Gobo: „Medalja za hrabrost“

– Milana Vlaović: „Glad“

– Tomislav Šovagović: „Mangan“

-Vjekoslava Huljić: „Moja sestra je mrak“
– Rosie Kugli: „Nisam ti rekla“

– A.Saška Mutić: „Dovoljno dobra“

– Ivana Simić Bodrožić: „Rupa“
– Olja Savičević Ivančević: „Pjevač u noći“

– Renata Zlatković: „Kalorije“

– Daša Drndić: „EEG“

-Nenad Stipanić: „Stvarno je odlično baviti se kriminalom“

 

-=“ROMANI GODINE 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007„ :

-2015. godina – ANITA MARTINAC: „MEDALJON“

-2014. godina – MIROSLAV  MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“

– 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
– 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
– 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
– 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
– 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
– 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
– 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************

******************************************************************+

-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMAN:

– HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov)

***+++

-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:

-ANTONIO  SKARMETA  VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO  VJENČANJE“

-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/

………………
-„50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ“-
…………………………..
– 50 MOST READ NOVELS IN JULY  2016. – CROATIA—

The OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA, JUNE 2016.-

.

...

 

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA : JUNE 2016.

 

The Official Top 55 Books Chart, - Croatia JUNE 2016.-
...
- Literary Fiction –
- Most Popular Books –
- Selected Books In Literary Fiction –
...
1. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

2. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

3. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

4. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“
5. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

6. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“
7. ZLATKO TOMIĆ:  „SOLINKA“

8. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“
9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ - ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“-novo-

12. VESNA HADELAN: „ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“-novo-
13. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“

14. BOJANA MEANDŽIJA:“TRČI! NE ČEKAJ ME...“
15. ORIJANA KOLOPER: „ZAVJET“-novo-

16. JELENA HRVOJ: „DURGINA KUĆA“

17. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN:„DON VOJVODA“-novo-
18. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“

19. LADA ŽIGO: „ŽIVOTE, SAMO TECI“-novo-

20. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“

...
21. ZORAN JURIŠIĆ: „KNJIGA OD OČAJA“
22. JOSIP BUDIŠA: „MANJE VIŠE ISTI LJUDI“

23. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“

24. MARINA ROKO: „SREBRNA“

25. VELJKO BARBIERI: „ELIKSIR ISTINE“
26. VJEKOSLAVA HULJIĆ: „MOJA SESTRA JE MRAK“
27. IVICA IVANIŠEVIĆ, MARINA VUJČIĆ: „OTPUSNO PISMO“

28. ZORAN ANTIČEVIĆ: „EVANĐELJE TAME“
29. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“
30. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
...
31. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“
32. ROSIE KUGLI: „NISAM TI REKLA“
34. JASNA HORVAT: „VILIJUN“
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
39. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“

40. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

... 
41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
42. NENAD STIPANIĆ: „STVARNO JE ODLIČNO BAVITI SE KRIMINALOM“
43. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“  
44. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

45. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“
46. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
47. BOŽICA DRAGAŠ: „IZMEĐU KOLJENA“

48. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

...
51. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“
52. DAŠA DRNDIĆ: „EEG“
53. OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ: „PJEVAČ U NOĆI“
54. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“

55. A.SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“

...
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, JUNE 2016.-
... The Official Top 55 Books Chart, Croatia: JUNE 2016. –
..
. - Cro... JUNE 2016. –

TOP LISTA 50 romana - Hrvatska, lipnja 2016.-

.

...IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, lipanj  2016. //

=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA,  lipanj 2016. =

       =Top 50 Books in JUNE 2016. – Croatia =

                         agencija  IOA-UI

1. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

2. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

3. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

       4. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“

5. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

6. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“

7. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“

8. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“

    9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

       10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“-novo-

   12. JELENA HRVOJ: „DURGINA KUĆA“-novo-

       13. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“

       14. BOJANA MEANDŽIJA: „TRČI! NE ČEKAJ ME...“

       15. ANAMARIJA ALPEZA: „TI SI MOJ ANĐEO“

       16. JOSIP BUDIŠA: „MANJE VIŠE ISTI LJUDI“

       17. NIKOLA ŠIMIĆ TONIN: „DON VOJVODA“-novo-

       18. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“-novo-

       19.VESNA HADELAN: „ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“-novo-

       20. ZORAN JURIŠIĆ: „KNJIGA OD OČAJA“

 1. 21.  ANA BAKO: „MARIUCHI i KUKURIKO“
 2. 22.  MARINA ROKI: „SREBRNA“
 3. 23.  MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
 4. 24.  TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“-novo-
 5. 25.  VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“
 6. 26.  KRUNO ČUDINA:“CIVILNA OPASNOST“
 7. 27.  TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“
 8. 28.  FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“
 9. 29.  IRENA MATIJAŠEVIĆ: „CRNO PISMO“-novo

       31. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“

       32. JASNA HORVAT: „VILIJUN“

       33. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“

       34. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

       35. VELJKO BARBIERI: „ELIKSIR ISTINE“  

       36. IVICA IVANIŠEVIĆ, MARINA VUJČIĆ: „OTPUSNO PISMO“

       37. ĐURĐA KNEŽEVIĆ:“DISANJE NEMANI“

       38. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

       39. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

       40. ROSIE KUGLI: „NISAM TI REKLA“

       41. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

       42. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“

       43. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“

       44. BORIVOJ RADAKOVIĆ: „ŠTO ĆE BITI S NAMA“

       45. OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ: „PJEVAČ U NOĆI“   

       46. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“

       47. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“

       48. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“

       49. DAŠA DRNDIĆ: „EEG“-novo-

   50. SAŠKA MUTIĆ:“DOVOLJNO DOBRA“

.               …

             AGENCIJA  IOA-UI

               …

TOP LISTA 50 ROMANA,  HRVATSKA -  06.2016.

Top 50 Books in  JUNE 2016. – Croatia

(())(())(())(())(())(())(())(())

Tjedna lista romana "Gjalski" - 15. lipnja 2016.-

.

    -TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 15. lipnja 2016.

...

15.6.2016.

...

1. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

2. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

3. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

4. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

5. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

6. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“

7. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“

8. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“

9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“

12. VESNA HADELAN: „ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“

13. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“

14. BOJANA MEANDŽIJA: „TRČI! NE ČEKAJ ME...“

15. ANAMARIA ALPEZA: „TI SI MOJ ANĐEO“

16. JOSIP BUDIŠA: „MANJE VIŠE ISTI LJUDI“

17. JELENA HRVOJ: „DIRGINA KUĆA“

18. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“

19. LJUBICA BILJAN: JAKOBOV SAN“

20. LADA ŽIGO ŠPANIĆ: „ŽIVOTE, SAMO TECI“

-                  =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“=   15.6.2016.-

Tjedna rang lista romana, Hrvatska 15.06.2016.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

.15. lipnja 2016.

...

15.6.2016.

...

1. MIROSLAV PELIKAN: “BRONČANI DAVID”

2. NEVENKA NEKIĆ: “JAKA”

3. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

4. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

5. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

6. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”

7. MILJENKA KOŠTRO: “BITI VIKTOR”

8. ZLATKO TOMIĆ: “SOLINKA”

9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: “KAD SU CVJETALE TREŠNJE”

12. VESNA HADELAN: “ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE”

13. TIHOMIR RAJČIĆ: “TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA”

14. BOJANA MEANDŽIJA:”TRČI! NE ČEKAJ ME…”

15. ANAMARIA ALPEZA: “TI SI MOJ ANĐEO”

16. JOSIP BUDIŠA: “MANJE VIŠE ISTI LJUDI”

17. JELENA HRVOJ: “DIRGINA KUĆA”

18. MARINA MAĐER: “MIRIS RUŽA”

19. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

20. LADA ŽIGO ŠPANIĆ: “ŽIVOTE, SAMO TECI”

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   15.6.2016.-

-55 BEST BOOKS WEB - CROATIA , JUNE 2016.-

.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

...

55 - BEST BOOKS WEB – CROATIA– JUNE - 2016-

...

 1. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“
 2. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
 3. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“
 4. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“
 5. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
 6. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“
 7. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“
 8. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“
 9. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“

12. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

13. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“

14. BOJANA MEANDŽIJA:“TRČI! NE ČEKAJ ME...“

15. ANAMARIJA ALPEZA: „TI SI MOJ ANĐEO“

16. JOSIP BUDIŠA: „MANJE VIŠE ISTI LJUDI“

17. JELENA HRVOJ: „DIRGINA KUĆA“-novo

18. MARIJA MAĐER: „MIRIS RUŽA“-novo-

19. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: „KAD SU CVJETALE TREŠNJE“-novo-

20. VESNA HADELAN:“ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE“-novo-

21. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

22. ZORAN JURIŠIĆ: „KNJIGA OD OČAJA“

23. JASNA HORVAT: „VILIJUN“

24. VJEKOSLAVA HULJIĆ: „MOJA SESTRA je MRAK“

25. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

26. ROSIE KUGLI: „NISAM TI REKLA“

27. MARINA ROKI:“SREBRNA“

28. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“

29. BLAGO VUKADIN: „NIKOLA“

       33. BOŽICA DRAGAŠ: „BIBLIOTEKARKIN BIJEG...“

       34. VELJKO BARBIERI: „ELIKSIR ISTINE“

       35. GORAN SRDAREVIĆ: „IZRAVNO“

       36. TOMISLAV ŠOVAGOVIĆ: „MANGAN“-novo-

       37. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“

       38. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“

       39. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

       40. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“-novo-

      41. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“ 

      42. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“-novo-

      43. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“-novo-

      44. OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ: „PJEVAČ u NOĆI“-novo-

      45. MARICA BODROŽIĆ: „BALADA O ZVJEZDANOM MORU“

      46. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“

      47. BOŽICA DRAGAŠ: „IZMEĐU KOLJENA“

      48. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“-novo-

      49. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“-novo-

      50. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“

      51. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE MOLIM“

      52. NENAD STIPANIĆ: „STVARNO JE ODLIČNO BAVITI SE KRIMINALOM“

      53. DAŠA DRNDIĆ: „EEG“-novo-

      54. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“

      55. SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“

...

55 -BEST BOOKS WEB –CROATIA , JUNE -2016 –

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TJEDNA RANG LISTA ROMANA , Hrvatska 7. 6. 2016.

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

.7. lipnja 2016.

...

7.6.2016.

...

1. MIROSLAV PELIKAN: “BRONČANI DAVID”

2. NEVENKA NEKIĆ: “JAKA”

3. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

4. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

5. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

6. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”

7. MILJENKA KOŠTRO: “BITI VIKTOR”

8. ZLATKO TOMIĆ: “SOLINKA”

9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

12. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”

13. TIHOMIR RAJČIĆ: “TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA”

14. BOJANA MEANDŽIJA:”TRČI! NE ČEKAJ ME…”

15. ANAMARIA ALPEZA: “TI SI MOJ ANĐEO”

16. JOSIP BUDIŠA: “MANJE VIŠE ISTI LJUDI”

17. JELENA HRVOJ: “DIRGINA KUĆA”

18. MARINA MAĐER: “MIRIS RUŽA”

19. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: “KAD SU CVJETALE TREŠNJE”

20. VESNA HADELAN: “ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE”

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   7.6.2016.-

Tjedna rang-lista romana 07. lipnja 2016.-

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

.7. lipnja 2016.

...

7.6.2016.

...

1. MIROSLAV PELIKAN: “BRONČANI DAVID”

2. NEVENKA NEKIĆ: “JAKA”

3. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

4. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

5. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

6. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”

7. MILJENKA KOŠTRO: “BITI VIKTOR”

8. ZLATKO TOMIĆ: “SOLINKA”

9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

12. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”

13. TIHOMIR RAJČIĆ: “TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA”

14. BOJANA MEANDŽIJA:”TRČI! NE ČEKAJ ME…”

15. ANAMARIA ALPEZA: “TI SI MOJ ANĐEO”

16. JOSIP BUDIŠA: “MANJE VIŠE ISTI LJUDI”

17. JELENA HRVOJ: “DIRGINA KUĆA”

18. MARINA MAĐER: “MIRIS RUŽA”

19. ZDRAVKO CAREVIĆ CAR: “KAD SU CVJETALE TREŠNJE”

20. VESNA HADELAN: “ODŠKRINJENA DUŠA DAVNE RASINJE”

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   7.6.2016.-

10 romana koji su obilježili 10 godina - Hrvatska 2007-2016.

10 ROMANA koji SU OBILJEŽILI 10 GODINA : 2017-2016.-

DESET ROMANA KOJI SU OBILJEŽILI 10 GODINA - 2007-2016.

50 ROMANA u SVIBNJU 2016.- Hrvatska -(MAY 2016.- CROATIA)

.

...

50 ROMANA U SVIBNJU 2016. – HRVATSKA - (MAY 2016.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN MAY 2016. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU SVIBNJU 2016. GODINE:

      1. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

      2. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
      3. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

4. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“
5. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
6. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“
7. MILJENKA KOŠTRO „BITI VIKTOR“   
8. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“
9. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“               

11. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“
12. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“

13. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“
14. BOJANA MEANDŽIJA: „TRČI! NE ČEKAJ ME...“
15. ANAMARIA ALPEZA: „TI SI MOJ ANĐEO“
16. JOSIP BUDIŠA: „MANJE VIŠE ISTI LJUDI“

17. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“-novo-
18. JELENA HRVOJ: „DURGINA KUĆA“-novo-

19. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“

20. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“


-1.5-31.5. 2016. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U SVIBNJU 2016. GODINE“:

1. Miro Gavran: „Ljeto za pamćenje“
2. Snježana Babić Višnjić: „Andautonac“
3. Ratko Bjelčić: „Derby“

4. Verica Sikora: „Žena koja priča s vranama“

5. Hrvoje Kovačević: „Šesti pisac“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Petrana Sabolek: „Tarzan pod smokvom“
8. Anka Maksan: „Djeca planine Runu“
9. Vladimir Bakarić: „Totem straha“

10. Vlatka Planina: „Jegulja“

...

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

- Zoran Jurišić: „Knjiga od očaja“ –novo-

- Marko Dejanović: „Karte molim“

-Kruno Čudina: „Civilna opasnost“-novo

- Tatjana Gromača: „Bolest svijeta“-novo-
- Željko Valić: „Tanka koža“

- Franjo Deranja: „Ponoćni carpaccio“

- Veljko Barbieri: „Eliksir istine“

- Blago Vukadin: „Nikola“

- Jasna Horvat: „Vilijun“

-Elvir Tominić: „Crni pastuh“ 

- Milana Vlaović: „Glad“-novo-

- Veljko Đorđević: „Glumac na kauču“-novo-

- Tomislav Šovagović: „Mangan“-novo-

-Vjekoslava Huljić: „Moja sestra je mrak“


- Rosie Kugli: „Nisam ti rekla“

- Daša Drndić: „EEG“-novo-

- Marina Roki:“Srebrna“
- Olja Savičević Ivančević: „Pjevač u noći“-novo-

- Milorad Popović: „Čovjek bez lica“

- A.Saška Mutić: „Dovoljno dobra“

...

   -=“ROMANI GODINE„ :

      -2015. godina – ANITA MARTINAC: „MEDALJON“

-2014. godina – MIROSLAV  MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“

- 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
- 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
- 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
- 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
- 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
- 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
- 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************

PRIJE PET GODINA:

• svibanj 2011. godine

1.
HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"
2. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
3. VIŠNJA STAHULJAK: "POTRES"
4. PAVAO PAVLIČIĆ: "STARA LJUBAV"
5. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991"

******************************************************************+

-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMAN:

- HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov)

***+++

-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:

-ANTONIO  SKARMETA  VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO  VJENČANJE“

-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/

        ………………


-„50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ“-
…………………………..
- 50 MOST READ NOVELS IN MAY  2016. – CROATIA—

...

(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())

The OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA, MAY 2016.-

...

 

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA : MAY 2016.

 

The Official Top 55 Books Chart, - Croatia MAY 2016.-
...
- Literary Fiction –
- Most Popular Books –
- Selected Books In Literary Fiction –
...
1. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

2. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

3. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

4. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“
5. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

6. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“
7. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“

8. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“
9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ - ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“

12. ZLATKO TOMIĆ:  „SOLINKA“
13. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“

14. BOJANA MEANDŽIJA:“TRČI! NE ČEKAJ ME...“
15. ANAMARIJA ALPEZA: „TI SI MOJ ANĐEO“-novo-

16. JOSIP BUDIŠA: „MANJE VIŠE ISTI LJUDI“-novo-

17. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“
18. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“- novo-

19. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“-novo-

20. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“-novo-

...
21. ZORAN JURIŠIĆ: „KNJIGA OD OČAJA“-novo-
22. JASNA HORVAT: „VILIJUN“

23. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“-novo-

24. MARINA ROKO: „SREBRNA“-novo-

25. VELJKO BARBIERI: „ELIKSIR ISTINE“-novo-
26. VJEKOSLAVA HULJIĆ: „MOJA SESTRA JE MRAK“
27. IVICA IVANIŠEVIĆ, MARINA VUJČIĆ: „OTPUSNO PISMO“

28. ZORAN ANTIČEVIĆ: „EVANĐELJE TAME“
29. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“
30. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
...
31. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“
32. ROSIE KUGLI: „NISAM TI REKLA“
34. NADA MIHELČIĆ: „DRAGA MAMA“
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
39. IRENA MATIJAŠEVIĆ: „CRNO PISMO“

40. VESNA ĆURO-TOMIĆ: „CRNA VREĆA“

... 
41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
42. NENAD STIPANIĆ: „STVARNO JE DOBRO...“
43. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“ –novo-
44. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“-novo-

45.MUHAREM BAZDULJ: MALI PROZOR“
46. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“-novo-
47. BOŽICA DRAGAŠ: „IZMEĐU KOLJENA“

48. JASNA JASNA ŽMAK: „MOJA TI“
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

...
51. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“
52. DAŠA DRNDIĆ: „EEG“-novo-
53. OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ: „PJEVAČ U NOĆI“-novo-
54. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“

55. A.SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“

...
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, MAY 2016.-
... The Official Top 55 Books Chart, Croatia:MAY 2016. –
..
. - Cro... MAY 2016. –

.

TJEDNA LISTA ROMANA "GJALSKI" - 22. svibnja 2016.-

.

    -TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 22.svibnja 2016.

...

22.5.2016.

...

1. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

2. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

3. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

4. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

5. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

6. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“

7. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“

8. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“

9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. LJUBICA BILJAN: JAKOBOV SAN“

12. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

13. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“

14. BOJANA MEANDŽIJA: „TRČI! NE ČEKAJ ME...“

15. ANAMARIA ALPEZA: „TI SI MOJ ANĐEO“

16. JOSIP BUDIŠA: „MANJE VIŠE ISTI LJUDI“

17. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“

18. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“

19. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“

20. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“

-                  =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“=   22.5.2016.-

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA : MAY 2016.

.

 

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA : MAY 2016.

 

The Official Top 55 Books Chart, - Croatia MAY 2016.-
...
- Literary Fiction –
- Most Popular Books –
- Selected Books In Literary Fiction –
...
1. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

2. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

3. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

4. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“
5. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

6. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“
7. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“

8. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“
9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ - ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“

12. ZLATKO TOMIĆ:  „SOLINKA“
13. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“

14. BOJANA MEANDŽIJA:“TRČI! NE ČEKAJ ME...“
15. ANAMARIJA ALPEZA: „TI SI MOJ ANĐEO“-novo-

16. JOSIP BUDIŠA: „MANJE VIŠE ISTI LJUDI“-novo-

17. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“
18. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“- novo-

19. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“-novo-

20. MARINA MAĐER: „MIRIS RUŽA“-novo-

...
21. ZORAN JURIŠIĆ: „KNJIGA OD OČAJA“-novo-
22. JASNA HORVAT: „VILIJUN“

23. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“-novo-

24. MARINA ROKO: „SREBRNA“-novo-

25. VELJKO BARBIERI: „ELIKSIR ISTINE“-novo-
26. VJEKOSLAVA HULJIĆ: „MOJA SESTRA JE MRAK“
27. IVICA IVANIŠEVIĆ, MARINA VUJČIĆ: „OTPUSNO PISMO“

28. ZORAN ANTIČEVIĆ: „EVANĐELJE TAME“
29. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“
30. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“
...
31. FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“
32. ROSIE KUGLI: „NISAM TI REKLA“
34. NADA MIHELČIĆ: „DRAGA MAMA“
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
39. IRENA MATIJAŠEVIĆ: „CRNO PISMO“

40. VESNA ĆURO-TOMIĆ: „CRNA VREĆA“

... 
41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
42. NENAD STIPANIĆ: „STVARNO JE DOBRO...“
43. MILANA VLAOVIĆ: „GLAD“ –novo-
44. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“-novo-

45.MUHAREM BAZDULJ: MALI PROZOR“
46. BEKIM SEJRANOVIĆ: „TVOJ SIN HUCKLEBERRY FINN“
47. BOŽICA DRAGAŠ: „IZMEĐU KOLJENA“

48. JASNA JASNA ŽMAK: „MOJA TI“
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

...
51. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“
52. DAŠA DRNDIĆ: „EEG“-novo-
53. OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ: „PJEVAČ U NOĆI“-novo-
54. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“

55. A.SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“

...
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, MAY 2016.-
... The Official Top 55 Books Chart, Croatia:MAY 2016. –
..
. - Cro... MAY 2016. –

Tjedna rang - lista romana , 15. svibnja 2016.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

.15. svibnja 2016.

...

15.5.2016.

...

1. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

2. MIROSLAV PELIKAN: “BRONČANI DAVID”

3. NEVENKA NEKIĆ: “JAKA”

4. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

5. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

6. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”

7. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

8. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”

9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. MILJENKA KOŠTRO: “BITI VIKTOR”

12. ZLATKO TOMIĆ: “SOLINKA”

13. TIHOMIR RAJČIĆ: “TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA”

14. BOJANA MEANDŽIJA:”TRČI! NE ČEKAJ ME…”

15. ANAMARIA ALPEZA: “TI SI MOJ ANĐEO”

16. JOSIP BUDIŠA: “MANJE VIŠE ISTI LJUDI”

17. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: “MIRIS DUGE”

18. VELJKO ĐORĐEVIĆ: “GLUMAC NA KAUČU”

19. TEODOR GOBO: “MEDALJA ZA HRABROST”

20. MILORAD STOJEVIĆ: “VIKAROV KOMPLEKS”

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   15.5.2016.-

.

...IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, svibanj  2016. //

=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA,  svibanj 2016. =

       =Top 50 Books in MAY 2016. – Croatia =

                         agencija  IOA-UI

 1. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

 2. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

 3. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

 4. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“

 5. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

 6. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“

 7. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“

 8. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

     9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

        10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

...

11. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“

   12. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“

       13. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“

       14. BOJANA MEANDŽIJA: „TRČI! NE ČEKAJ ME...“

       15. ANAMARIJA ALPEZA: „TI SI MOJ ANĐEO“-novo-

       16. JOSIP BUDIŠA: „MANJE VIŠE ISTI LJUDI“-novo-

       17. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“-novo-

       18. VELJKO ĐORĐEVIĆ: „GLUMAC NA KAUČU“-novo-

       19. TEODOR GOBO: „MEDALJA ZA HRABROST“ –novo-

       20. ZORAN JURIŠIĆ: „KNJIGA OD OČAJA“-novo-

...

 1. 21.  ANA BAKO: „MARIUCHI i KUKURIKO“
 2. 22.  MARINA ROKI: „SREBRNA“-novo
 3. 23.  OMER RAK: „ARKANA FAUSTA VRANČIĆA ŠIBENČANINA“
 4. 24.  MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
 5. 25.  MIDHAT AJANOVIĆ AJAN: „PORTRET NACRTAN UGLJENOM i KIŠOM“
 6. 26.  BLAGO VUKADIN: „NIKOLA“
 7. 27.  KRUNO ČUDINA:“CIVILNA OPASNOST“
 8. 28.  ELVIR TOMINIĆ: „CRNI PASTUH“
 9. 29.  FRANJO DERANJA: „PONOĆNI CARPACCIO“-novo
 10. 30.  IRENA MATIJAŠECIĆ: „CRNO PISMO“-novo

...

       31. GORAN GAL: „NO MONEY ILI TRI ANINA ZAKONA“

       32. JASNA HORVAT: „VILIJUN“

       33. MILORAD POPOVIĆ: „ČOVJEK BEZ LICA“-novo-

       34. MILORAD STOJEVIĆ: „VIKAROV KOMPLEKS“-novo-

       35. VELJKO BARBIERI: „ELIKSIR ISTINE“-novo-  

       36. IVICA IVANIŠEVIĆ, MARINA VUJČIĆ: „OTPUSNO PISMO“

       37. ĐURĐA KNEŽEVIĆ:“DISANJE NEMANI“

       38. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

       39. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

       40. ROSIE KUGLI: „NISAM TI REKLA“

...

       41. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

       42. MUHAREM BAZDULJ: „MALI PROZOR“

       43. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“

       44. BORIVOJ RADAKOVIĆ: „ŠTO ĆE BITI S NAMA“

       45. VESNA ĆURO – TOMIĆ: „CRNA VREĆA“   

       46. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“

       47. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“

       48. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“

       49. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“

   50. SAŠKA MUTIĆ:“DOVOLJNO DOBRA“

.               …

             AGENCIJA  IOA-UI

               …

TOP LISTA 50 ROMANA,  HRVATSKA -  05.2016.

Top 50 Books in  MAY  2016. – Croatia

TJEDNA LISTA ROMANA "GJALSKI" - 1. svibnja 2016.-

.

    -TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 1.svibnja 2016.

...

1.5.2016.

...

1. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

2. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

3. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

4. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

5. LJUBICA BILJAN: JAKOBOV SAN“

6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

7. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

8. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“

9. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“

12. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“

13. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“

14. BOJANA MEANDŽIJA: „TRČI! NE ČEKAJ ME...“

15. ANAMARIA ALPEZA: „TI SI MOJ ANĐEO“

16. JOSIP BUDIŠA: „MANJE VIŠE ISTI LJUDI“

17. MILJENKO MURŠIĆ: „LAŽNI ČAKOVČANIN“

18. MARKO LOVRIĆ: „JARGILO“

19. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“

20. VELJKO BARBIERI: „ELIKSIR ISTINE“

-                  =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“=   1.5.2016.-

50 ROMANA u TRAVNJU 2016.- Hrvatska

.

...

50 ROMANA U TRAVNJU 2016. – HRVATSKA - (APRIL 2016.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN APRIL 2016. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU TRAVNJU 2016. GODINE:

      1. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

      2. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“
      3. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

4. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“
5. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
6. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“
7. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
8. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“
9. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“               

11. MILJENKA KOŠTRO „BITI VIKTOR“   
12. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“

13. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“
14. BOJANA MEANDŽIJA: „TRČI! NE ČEKAJ ME...“
15. ANAMARIA ALPEZA: „TI SI MOJ ANĐEO“-novo-
16. JOSIP BUDIŠA: „MANJE VIŠE ISTI LJUDI“-novo-

17. MILJENKO MURŠIĆ:“LAŽNI ČAKOVČANIN“
18. MARKO LOVRIĆ: „JARGILO“

19. KLARA KAJBA-ŠIMANIĆ: „MIRIS DUGE“-novo

20. JASNA HORVAT: „VILIJUN“


-1.4-30.4. 2016. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U TRAVNJU 2016. GODINE“:

1. Miro Gavran: „Ljeto za pamćenje“
2. Snježana Babić Višnjić: „Andautonac“
3. Ratko Bjelčić: „Derby“

4. Verica Sikora: „Žena koja priča s vranama“

5. Hrvoje Kovačević: „Šesti pisac“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Petrana Sabolek: „Tarzan pod smokvom“
8. Anka Maksan: „Djeca planine Runu“
9. Vladimir Bakarić: „Totem straha“

10. Sanja Pilić: „I što sad?“

...

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

- Veljko Barbieri: „Eliksir istine“-novo-

- Marko Dejanović: „Karte molim“

-Kruno Čudina: „Civilna opasnost“-novo

- Irena Matijašević: „Crno pismo“
- Željko Valić: „Tanka koža“

- Ivica Ivanišević, Marina Vujčić: „Otpusno pismo“

- Ivančica Đerić: „Sva je priroda divlja i surova“

- Blago Vukadin: „Nikola“

- Goran Gal: „No Money ili tri Anina zakona“

-Elvir Tominić: „Crni pastuh“-novo- 

- Nenad Stipanić: „Stvarno je odlično..“

- Muharem Bazdulj: „Mali prozor“

- Borna Vujičić: „Nužno zlo“

-Vjekoslava Huljić: „Moja sestra je mrak“


- Rosie Kugli: „Nisam ti rekla“

- Jurica Pavličić: „Žena s drugog kata“

- Bekim Sejranović: „Tvoj sin Huckleberry Fin“
- Božica Dragaš: „Bibliotekarkin bijeg...“

- Milorad Popović: „Čovjek bez lica“-novo

- A.Saška Mutić: „Dovoljno dobra“-novo

...

   -=“ROMANI GODINE„ :

      -2015. godina – ANITA MARTINAC: „MEDALJON“

-2014. godina – MIROSLAV  MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“

- 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
- 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
- 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
- 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
- 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
- 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
- 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************

PRIJE PET GODINA:

• travanj 2011. godine

1. HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"
2. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
3. VIŠNJA STAHULJAK: "POTRES"
4. PAVAO PAVLIČIĆ: "STARA LJUBAV"
5. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."

******************************************************************+

-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMAN:

- HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov)

***+++

-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:

-ANTONIO  SKARMETA  VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO  VJENČANJE“

-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/

        ………………


-„50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ“-
…………………………..
- 50 MOST READ NOVELS IN APRIL  2016. – CROATIA—

...

(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())

TJEDNA LISTA ROMANA "GJALSKI" - 22. TRAVNJA 2016.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

.22. travnja 2016.

...

22.04.2016.

...

1. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

4. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

5. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

7. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”

8. MIROSLAV PELIKAN: “BRONČANI DAVID”

9. NEVENKA NEKIĆ: “JAKA”

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANTE BRČIĆ: “ANDRIJICA ŠIMIĆ”

13. MARKO TOMINAC: “PANONSKI ROMAN”

14. ZLATKO TOMIĆ: “SOLINKA”

15. TIHOMIR RAJČIĆ: “TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA”

16. MILJENKA KOŠTRO: “BITI VIKTOR”

17. MILJENKO MURŠIĆ “LAŽNI ČAKOVČANIN”

18. BOJANA MEANDŽIJA:”TRČI! NE ČEKAJ ME”

19. MARKO LOVRIĆ: “JARGILO”

20. JASNA HORVAT: “VILIJUN”

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   22.04.2016.-

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA: APRIL 2016.-

.

...

..

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()(

...

 

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA : APRIL 2016.

 

The Official Top 55 Books Chart, - Croatia APRIL 2016.-
...
- Literary Fiction –
- Most Popular Books –
- Selected Books In Literary Fiction –
...
1. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ - ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

4. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“
5. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“

6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
7. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

8. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“
9. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“
10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

...
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. -DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
13. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“

14. ZLATKO TOMIĆ:  „SOLINKA“-novo-
15. MILJENKO MURŠIĆ: „LAŽNI ČAKOVČANIN“

16. MARKO LOVRIĆ:“JARGILO“

17. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“
18. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“-novo-

19. BOJANA MEANDŽIJA:“TRČI! NE ČEKAJ ME“-novo-

20. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“-novo-

...
21. KRUNO ČUDINA: „CIVILNA OPASNOST“ –novo-
22. JASNA HORVAT: „VILIJUN“-novo-

23. ELVIRA SLIŠURIĆ: „SREĆA PRATI HRABRE“

24. JELENA ZLATAR: „SLIJEPA TOČKA“


25. BOŽICA DRAGAŠ: „BIBLIOTEKARKIN BIJEG...“
26. VJEKOSLAVA HULJIĆ: „MOJA SESTRA JE MRAK“
27. IVICA IVANIŠEVIĆ, MARINA VUJČIĆ: „OTPUSNO PISMO“

28. ZORAN ANTIČEVIĆ: „EVANĐELJE TAME“
29. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“
30. BORIVOJ RADAKOVIĆ: „ŠTO ĆE BITI S NAMA?“

...
31. SANJA LOVRENČIĆ: „VJEŠANJE KRADLJIVACA OVACA“
32. ROSIE KUGLI: „NISAM TI REKLA“
34. NADA MIHELČIĆ: „DRAGA MAMA“
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
39. IRENA MATIJAŠEVIĆ: „CRNO PISMO“

40. VESNA ĆURO-TOMIĆ: „CRNA VREĆA“

... 
41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
42. NENAD STIPANIĆ: „STVARNO JE DOBRO...“
43. DRAGO HEDL: „IZBORNA ŠUTNJA“
44. GORAN GAL: „NO MONEY ili TRI ANINA ZAKONA“

45.MUHAREM BAZDULJ: MALI PROZOR“
46. BEKIM SEJRANOVIĆ: „TVOJ SIN HUCKLEBERRY FINN“
47. BOŽICA DRAGAŠ: „IZMEĐU KOLJENA“

48. JASNA JASNA ŽMAK: „MOJA TI“
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

...
51. ELVIR TOMINIĆ: „CRNI PASTUH“-novo-
52. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“
53. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“
54. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“-novo-

55. A.SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“

...
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, APRIL 2016.-
... The Official Top 55 Books Chart, Croatia:APRIL 2016. –
..
. - Cro... APRIL 2016. –

...()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

-TJEDNA LISTA ROMANA "GJALSKI" - 15. travnja 2016.-

.

...

    -TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 15. travnja 2016.

...

15.04.2016.

...

1. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

4. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

5. LJUBICA BILJAN: JAKOBOV SAN“

6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

7. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“

8. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

9. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“

13. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“

14. SNJEŽANA KOVAČIĆ: „PUT U SVJETLOST“

15. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“

16. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“

17. MILJENKO MURŠIĆ: „LAŽNI ČAKOVČANIN“

18. DŽEVAD KARAHASAN: „ŠTO PEPEO PRIČA“

19. MARKO LOVRIĆ: „JARGILO“

20. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“

-                  =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“=   15.04.2016.-

*********+++++++++*********+++++++++++***********************++++

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TOP LISTA 50 ROMANA - HRVATSKA, travnja 2016.

.

(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())

...IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, travanj  2016. //

=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA,  travanj 2016. =

       =Top 50 Books in APRIL 2016. – Croatia =

                         agencija  IOA-UI

 1. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

 2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

 3. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

 4. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“

  5. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“

  6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

  7. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

  8. TIHOMIR RAJČIĆ: „TAJNI ŽIVOT SLIKARA VLAHE BUKOVCA“

      9. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“

        10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

...

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

   12. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“

       13. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“

       14. SNJEŽANA KOVAČIĆ: „PUT u SVJETLOST“

       15. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

       16. ĐEVAD KARAHASAN: „ŠTO PEPEO PRIČA“

       17. MILJENKO MURŠIĆ: „LAŽNI ČAKOVČANIN“

       18. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“-novo

       19. MARKO LOVRIĆ: „JARGILO“

       20. ZLATKO TOMIĆ: „SOLINKA“-novo

           ...

 

 1. 21.  ANA BAKO: „MARIUCHI i KUKURIKO“-novo
 2. 22.  NENAD STIPANIĆ: „STVARNO JE ODLIČNO...“
 3. 23.  OMER RAK: „ARKANA FAUSTA VRANČIĆA ŠIBENČANINA“
 4. 24.  MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
 5. 25.  MIDHAT AJANOVIĆ AJAN: „PORTRET NACRTAN UGLJENOM i KIŠOM“
 6. 26.  BLAGO VUKADIN: „NIKOLA“
 7. 27.  KRUNO ČUDINA:“CIVILNA OPASNOST“-novo
 8. 28.  ELVIR TOMINIĆ: „CRNI PASTUH“-novo
 9. 29.  IVANČICA ĐERIĆ: „SVA JE PRIRODA DIVLJA I SUROVA“
 10. 30.  IRENA MATIJAŠECIĆ: „CRNO PISMO“-novo-

    ...

       31. GORAN GAL: „NO MONEY ILI TRI ANINA ZAKONA“

       32. JASNA JASNA ŽMAK: „MOJA TI“

       33. DRAGO HEDL: „IZBORNA ŠUTNJA“

       34. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“

       35. BRUNO ŠANTEK: TAJKUNOVI NASLJEDNICI“  

       36. IVICA IVANIŠEVIĆ, MARINA VUJČIĆ: „OTPUSNO PISMO“

       37. ĐURĐA KNEŽEVIĆ:“DISANJE NEMANI“

       38. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

       39. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

       40. ROSIE KUGLI: „NISAM TI REKLA“

...

       41. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

       42. MUHAREM BAZDULJ: „MALI PROZOR“-novo

       43. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“

       44. BORIVOJ RADAKOVIĆ: „ŠTO ĆE BITI S NAMA“

       45. VESNA ĆURO – TOMIĆ: „CRNA VREĆA“   

       46. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“-novo

       47. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“

       48. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“

       49. BOŽICA DRAGAŠ: „BIBLIOTEKARKIN BIJEG...“

   50. SAŠKA MUTIĆ:“DOVOLJNO DOBRA“-novo

.               …

             AGENCIJA  IOA-UI

               …

TOP LISTA 50 ROMANA,  HRVATSKA -  04.2016.

Top 50 Books in  APRIL  2016. – Croatia

(())(())(())(())(())(())(())(())

-TJEDNA LISTA ROMANA "GJALSKI" - 07. travnja 2016.-

.

    -TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 07. travnja 2016.

...

07.04.2016.

...

1. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

4. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

5. LJUBICA BILJAN: JAKOBOV SAN“

6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

7. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“

8. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“

9. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“

13. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

14. SNJEŽANA KOVAČIĆ: „PUT U SVJETLOST“

15. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

16. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“

17. MILJENKO MURŠIĆ: „LAŽNI ČAKOVČANIN“

18. DŽEVAD KARAHASAN: „ŠTO PEPEO PRIČA“

19. MARKO LOVRIĆ: „JARGILO“

20. ANA BAKO: „MARIUCHI i KUKURIKO“

-                  =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“=   07.04.2016.-

*********+++++++++*********+++++++++++***********************++++

-55 BEST BOOKS WEB - CROATIA , APRIL 2016.-

.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

...

55 - BEST BOOKS WEB – CROATIA– April - 2016-

...

 1. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“
 2. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 3. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“
 4. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“
 5. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“
 6. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
 7. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
 8. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“
 9. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“

13. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

14. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

15. MILJENKA KOŠTRO: „BITI VIKTOR“-novo-

16. ĐEVAD KARAHASAN: „ŠTO PEPEO PRIČA“

17. MILJENKO MURŠIĆ: „LAŽNI ČAKOVČANIN“-novo-

18. SNJEŽANA KOVAČIĆ: „PUT U SVJETLOST“

19. MARKO LOVRIĆ: „JARGILO“

20. ANA BAKO: „MARIUCHI I KUKURIKO“-novo

...

21. ZORAN ANTIČEVIĆ: „EVANĐELJE TAME“

22. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“

23. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

24. KAJA ŠEGVIĆ:“USTA PUNA ZEMLJE“

25. VJEKOSLAVA HULJIĆ: „MOJA SESTRA je MRAK“-novo-

26. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

27. ROSIE KUGLI: „NISAM TI REKLA“-novo-

28. KRISTIJAN VUJIČIĆ: „KNJIGA IZLAZAKA“

29. MIDHAT AJANOVIĆ AJAN: „PORTRET NACRTAN UGLJENOM I KIŠOM“

..

 

30. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“

 

31. BLAGO VUKADIN: „NIKOLA“

       33. BOŽICA DRAGAŠ: „BIBLIOTEKARKIN BIJEG...“-novo-

       34. GORAN GAL: „NO MONEY ILI TRI ANINA ZAKONA“

       35. GORAN SRDAREVIĆ: „IZRAVNO“

       36. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“

       37. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“

       38. VESNA ĆURO-TOMIĆ: „CRNA VREĆA“

       39. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

       40. MANI GOTOVAC: „SNEBIVAŠ ME“

....

      41. IVANA SIMIĆ BODROŽIĆ: „RUPA“-novo- 

      42. ELVIR TOMINIĆ: „CRNI PASTUH“-novo-

      43. DRAGO HEDL: „IZBORNA ŠUTNJA“

      44. JASNA JASNA ŽMAK: „MOJA TI“

      45. MARICA BODROŽIĆ: „BALADA O ZVJEZDANOM MORU“

      46. MIRJANA BULJAN: „ZAMRAĆENJE“

      47. BOŽICA DRAGAŠ: „IZMEĐU KOLJENA“

      48. IRENA MATIJAŠEVIĆ: „CRNO PISMO“-novo-

      49. MUHAREM BAZDULJ: „MALI PROZOR“-novo-

      50. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

.....

      51. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE MOLIM“

      52. NENAD STIPANIĆ: „STVARNO JE ODLIČNO...“-novo-

      53. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“

      54. JURICA PAVLIČIĆ:“ŽENA S DRUGOG KATA“

      55. SAŠKA MUTIĆ: „DOVOLJNO DOBRA“-novo-

...

55 -BEST BOOKS WEB –CROATIA , April -2016 –

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

-tjedna RANG - LISTA romana, HRVATSKA 1. TRAVNJA 2016.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

.01. travnja 2016.

...

01.04.2016.

...

1. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

4. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

5. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

7. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”

8. MARKO TOMINAC: “PANONSKI ROMAN”

9. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANTE BRČIĆ: “ANDRIJICA ŠIMIĆ”

13. MIROSLAV PELIKAN: “BRONČANI DAVID”

14. SNJEŽANA KOVAČIĆ: “PUT U SVJETLOST”

15. NEVENKA NEKIĆ: “JAKA”

16. TANJA RADMAN: “REPUBLIKA KAMENA”

17. MILJENKO MURŠIĆ “LAŽNI ČAKOVČANIN”

18. DŽEVAD KARAHASAN: “ŠTO PEPEO PRIČA”

19. MARKO LOVRIĆ: “JARGILO”

20. ANA BAKO: “MARIUCHI i KUKURIKO”

TJEDNA LISTA ROMANA "GJALSKI" - 01. TRAVNJA 2016.-

    -TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 01. travnja 2016.

...

01.04.2016.

...

1. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

4. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

5. LJUBICA BILJAN: JAKOBOV SAN“

6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

7. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“

8. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“

9. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“

13. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“

14. SNJEŽANA KOVAČIĆ: „PUT U SVJETLOST“

15. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

16. TANJA RADMAN: „REPUBLIKA KAMENA“

17. MILJENKO MURŠIĆ: „LAŽNI ČAKOVČANIN“

18. DŽEVAD KARAHASAN: „ŠTO PEPEO PRIČA“

19. MARKO LOVRIĆ: „JARGILO“

20. ANA BAKO: „MARIUCHI i KUKURIKO“

-                  =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“=   01.04.2016.-

50 ROMANA u OŽUJKU 2016.- HRVATSKA

.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

...

50 ROMANA U OŽUJKU 2016. – HRVATSKA - (MARCH 2016.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN MARCH 2016. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU OŽUJKU 2016. GODINE:

      1. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

      2. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
      3. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

4. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“
5. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“
6. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“          
7. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
8. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“
9. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“
10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“   

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“               
12. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“

13. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“
14. SNJEŽANA KOVAČIĆ: „PUT u SVJETLOST“
15. ZORAN ANTIČEVIĆ: „EVANĐELJE TAME“
16. ĐEVAD KARAHASAN: „ŠTO PEPEO PRIČA“-novo-

17. MIROSLAV PELIKAN: „BRONČANI DAVID“-novo
18. MARKO LOVRIĆ: „JARGILO“-novo-

19. TANJA RADMAN: „REPUBLIKA KAMENA“-novo-

20. MILJENKO MURŠIĆ:“LAŽNI ČAKOVČANIN“-novo-


-1.3-31.3. 2016. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U OŽUJKU 2016. GODINE“:

1. Miro Gavran: „Ljeto za pamćenje“
2. Snježana Babić Višnjić: „Andautonac“
3. Verica Sikora: „Žena koja priča s vranama“

4. Ratko Bjelčić: „Derby“

5. Hrvoje Kovačević: „Šesti pisac“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Petrana Sabolek: „Tarzan pod smokvom“
8. Anka Maksan: „Djeca planine Runu“
9. Vladimir Bakarić: „Totem straha“-novo-

10. Sanja Pilić: „I što sad?“

...

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

- Rosie Kugli: „Nisam ti rekla“-novo-

- Marko Dejanović: „Karte molim“

- A.Saška Mutić: „Dovoljno dobra“-novo-

- Irena Matijašević: „Crno pismo“-novo-
- Borivoj Radaković: „Što će biti s nama?“ 
- Željko Valić: „Tanka koža“

- Ivica Ivanišević, Marina Vujčić: „Otpusno pismo“-novo-

- Ivančica Đerić: „Sva je priroda divlja i surova“

- Blago Vukadin: „Nikola“

- Goran Gal: „No Money ili tri Anina zakona“

-Elvir Tominić: „Crni pastuh“-novo- 

- Nenad Stipanić: „Stvarno je odlično..“-novo-

- Muharem Bazdulj: „Mali prozor“-novo-

- Borna Vujičić: „Nužno zlo“

-Vjekoslava Huljić: „Moja sestra je mrak“-novo-


- Ivana Simić Bodrožić: „Rupa“-novo-

- Jurica Pavličić: „Žena s drugog kata“

- Bekim Sejranović: „Tvoj sin Huckleberry Fin“
- Božica Dragaš: „Bibliotekarkin bijeg...“-novo-

- Drago Hedl: „Izborna šutnja“-novo-

- Sonja Zubović: „Nemreš bit pametan“

...

-=“ROMANI GODINE„ :

      -2015. godina – ANITA MARTINAC: „MEDALJON“

-2014. godina – MIROSLAV  MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“

- 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
- 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
- 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
- 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
- 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
- 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
- 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************

PRIJE PET GODINA:

  OŽUJAK 2011. GODINE:
1. HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"
2. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
3. MIRO GAVRAN: "JEDINI SVJEDOK LJEPOTE"
4. PAVAO PAVLIČIĆ: "STARA LJUBAV"
5. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."

******************************************************************+

-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMAN:

- HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov)

***+++

-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:

-ANTONIO  SKARMETA  VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO  VJENČANJE“

-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/

        ………………


-„50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ“-
…………………………..
- 50 MOST READ NOVELS IN MARCH  2016. – CROATIA—

...

(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())

...IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Tjedna rang-lista romana, Hrvatska 22. ožujka 2016.-

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

.22. ožujka 2016.

...

22.03.2016.

...

1. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

4. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

5. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”

6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

7. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”

8. MARKO TOMINAC: “PANONSKI ROMAN”

9. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANTE BRČIĆ: “ANDRIJICA ŠIMIĆ”

13. MIJO MILAS: “HAJDUČKA LEGENDA ANDRIJA ŠIMIĆ”

14. SNJEŽANA KOVAČIĆ: “PUT U SVJETLOST”

15. SUZANA CRNČEVIĆ: “OTOK ANĐELA”

16. TANJA RADMAN: “REPUBLIKA KAMENA”

17. MIROSLAV PELIKAN:“BRONČANI DAVID”

18. DŽEVAD KARAHASAN: “ŠTO PEPEO PRIČA”

19. DANIJEL BOGDANOVIĆ: “NOĆNI VLAK za DUKKU”-sf.

20. MARKO LOVRIĆ: “JARGILO”

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   22.03.2016.-

-tjedna RANG-LISTA romana, Hrvatska, 22. ožujka 2016.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

.22. ožujka 2016.

...

22.03.2016.

...

1. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

4. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

5. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”

6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

7. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”

8. MARKO TOMINAC: “PANONSKI ROMAN”

9. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANTE BRČIĆ: “ANDRIJICA ŠIMIĆ”

13. MIJO MILAS: “HAJDUČKA LEGENDA ANDRIJA ŠIMIĆ”

14. SNJEŽANA KOVAČIĆ: “PUT U SVJETLOST”

15. SUZANA CRNČEVIĆ: “OTOK ANĐELA”

16. TANJA RADMAN: “REPUBLIKA KAMENA”

17. MIROSLAV PELIKAN:“BRONČANI DAVID”

18. DŽEVAD KARAHASAN: “ŠTO PEPEO PRIČA”

19. DANIJEL BOGDANOVIĆ: “NOĆNI VLAK za DUKKU”-sf.

20. MARKO LOVRIĆ: “JARGILO”

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   22.03.2016.-

-tjedna RANG - LISTA romana, HRVATSKA 15. OŽUJKA 2016.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

.15. ožujka 2016.

...

15.03.2016.

...

1. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

4. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

5. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”

6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

7. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”

8. MARKO TOMINAC: “PANONSKI ROMAN”

9. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANTE BRČIĆ: “ANDRIJICA ŠIMIĆ”

13. MIJO MILAS: “HAJDUČKA LEGENDA ANDRIJA ŠIMIĆ”

14. SNJEŽANA KOVAČIĆ: “PUT U SVJETLOST”

15. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

16. JELENA HRVOJ: “ŠTORKA”

17. MIROSLAV PELIKAN:“BRONČANI DAVID”

18. DŽEVAD KARAHASAN: “ŠTO PEPEO PRIČA”

19. DANIJEL BOGDANOVIĆ: “NOĆNI VLAK za DUKKU”-sf.

20. MARKO LOVRIĆ: “JARGILO”

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   15.03.2016.-

TJEDNA rang-lista ROMANA, Hrvatska, 15. ožujka 2016.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

.15. ožujka 2016.

...

15.03.2016.

...

1. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

4. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

5. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”

6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

7. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”

8. MARKO TOMINAC: “PANONSKI ROMAN”

9. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANTE BRČIĆ: “ANDRIJICA ŠIMIĆ”

13. MIJO MILAS: “HAJDUČKA LEGENDA ANDRIJA ŠIMIĆ”

14. SNJEŽANA KOVAČIĆ: “PUT U SVJETLOST”

15. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

16. JELENA HRVOJ: “ŠTORKA”

17. MIROSLAV PELIKAN:“BRONČANI DAVID”

18. DŽEVAD KARAHASAN: “ŠTO PEPEO PRIČA”

19. DANIJEL BOGDANOVIĆ: “NOĆNI VLAK za DUKKU”-sf.

20. MARKO LOVRIĆ: “JARGILO”

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   15.03.2016.-

TJEDNA rang-lista ROMANA, Hrvatska, 01. ožujka 2016.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

.01. ožujka 2016.

...

01.03.2016.

...

1. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

4. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

5. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”

6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

7. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”

8. MARKO TOMINAC: “PANONSKI ROMAN”

9. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANTE BRČIĆ: “ANDRIJICA ŠIMIĆ”

13. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

14. SNJEŽANA KOVAČIĆ: “PUT U SVJETLOST”

15. MARINKO MIKELIĆ: “RATNICI KRŠEVITE DALMACIJE”-sf.

16. JELENA HRVOJ: “ŠTORKA”

17. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

18. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“

19. DŽEVAD KARAHASAN: “ŠTO PEPEO PRIČA”

20.DANIJEL BOGDANOVIĆ: “NOĆNI VLAK za DUKKU”-sf.

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   01.03.2016.-

.50 ROMANA u VELJAČI 2016. - Hrvatska-

.

 

 

...

50 ROMANA U VELJAČI 2016. – HRVATSKA - (FEBRUARY 2016.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN FEBRUARY 2016. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU VELJAČI 2016. GODINE:

      1. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“

      2. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
      3. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

4. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“
5. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“
6. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“          
7. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
8. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“
9. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“
10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“   

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“               
12. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“

13. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“ 
14. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“
15. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
16. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“

17. ZORAN ANTIČEVIĆ: „EVANĐELJE TAME“-novo-
18.SNJEŽANA KOVAČIĆ: „PUT u SVJETLOST“-novo-

19. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“                    

20. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“-novo-


-1.2-29.2. 2016. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U VELJAČI 2016. GODINE“:

1. Miro Gavran: „Ljeto za pamćenje“
2. Snježana Babić Višnjić: „Andautonac“-novo-
3. Verica Sikora: „Žena koja priča s vranama“

4. Ratko Bjelčić: „Derby“-novo.

5. Hrvoje Kovačević: „Šesti pisac“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Petrana Sabolek: „Tarzan pod smokvom“
8. Anka Maksan: „Djeca planine Runu“
9. Ivica Ivanišević: „U sedlu je tijesno za dvoje“

10. Sanja Pilić: „I što sad?“

...

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

- Dževad Karahasan: „Što pepeo priča“-novo-

- Marko Dejanović: „Karte molim“

- Marinko Mikelić: „Ratnici krševite Dalmacije“sf

- Milan Zagorac: „Vražji prolaz“

- Irena Matijašević: „Crno pismo“-novo-
- Borivoj Radaković: „Što će biti s nama?“ 
- Željko Valić: „Tanka koža“

- Mani Gotovac: „Snebivaš me“

- Ivančica Đerić: „Sva je priroda divlja i surova“

- Blago Vukadin: „Nikola“-novo

- Goran Gal: „No Money ili tri Anina zakona“ 

- Sanja Lovrenčić: „Vješanje kradljivaca ovaca“

- Božica Dragaš: „Između koljena“

- Borna Vujičić: „Nužno zlo“-

- Jasna Jasna Žmak: „Moja ti“


- Luka Bekavac: „Policijski sat“

- Jurica Pavličić: „Žena s drugog kata“

- Bekim Sejranović: „Tvoj sin Huckleberry Fin“
- Marina Vujčić: „Mogla sam to biti ja“

- Marina Vujičić: „Susjed“

- Sonja Zubović: „Nemreš bit pametan“

...

-=“ROMANI GODINE„ :

      -2015. godina – ANITA MARTINAC: „MEDALJON“

-2014. godina – MIROSLAV  MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“

- 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
- 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
- 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
- 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
- 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
- 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
- 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************

PRIJE PET GODINA:

20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU

  VELJAČI 2011. GODINE:


1. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"

2. HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"

3. MIRO GAVRAN: "JEDINI SVJEDOK LJEPOTE"

4. PAVAO PAVLIČIĆ: "STARA LJUBAV"

5. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991." ***

******************************************************************+

-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMANI:

- HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov)

***+++

-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:

-ANTONIO  SKARMETA  VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO  VJENČANJE“

-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/

        ………………


-„ 50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ „-
…………………………..
- 50 MOST READ NOVELS IN FEBRUARY  2016. – CROATIA—

...

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA: FEBRUARY 2016.-

.

 

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA : FEBRUARY 2016.

 

The Official Top 55 Books Chart, - Croatia FEBRUARY 2016.-
...
- Literary Fiction –
- Most Popular Books –
- Selected Books In Literary Fiction –
...
1. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ - ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“

4. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“
5. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
7. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“

8. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
9. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“-novo
10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

...
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
13. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“

14. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“
15. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“

16. MARINKO MIKELIĆ: „RATNICI KRŠEVITE DALMACIJE“-sf.

17. DRAŽEN PRĆIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939“
18. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“-novo
19. DŽEVAD KARAHASAN: „ŠTO PEPEO PRIČA“-novo-

20. SNJEŽANA KOVAČIĆ: „PUT U SVJETLOST“-novo-

...
21. ZORAN ANTIČEVIĆ: „EVANĐELJE TAME“-novo
22. OMER RAK: „ARKANA FAUSTA VRANČIĆA ŠIBENČANINA“

23. ELVIRA SLIŠURIĆ: „SREĆA PRATI HRABRE“

24. JELENA ZLATAR: „SLIJEPA TOČKA“


25. MILAN ZAGORAC: „VRAŽJI PROLAZ“
26. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
27. KAJA ŠEGVIĆ: „USTA PUNA ZEMLJE“

28. SANJA LOVRENČIĆ: „VJEŠANJE KRADLJIVACA OVACA“
29. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“
30. BORIVOJ RADAKOVIĆ: „ŠTO ĆE BITI S NAMA?“

...
31. JASNA JASNA ŽMAK: „MOJA TI“
32. KATE MITCHELL/ KATA MIJIĆ: „OKOVANO SRCE“
34. NADA MIHELČIĆ: „DRAGA MAMA“
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
39. ĐURĐA KNEŽEVIĆ: „DISANJE NEMANI“

40. VESNA ĆURO-TOMIĆ: „CRNA VREĆA“

... 
41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
42. IVANČICA ĐERIĆ: „SVA PRIRODA JE DIVLJA I SUROVA“
43. SUZANA BOSNIĆ MAJCENIĆ-„TOLBA“
44. GORAN GAL: „NO MONEY ili TRI ANINA ZAKONA“-novo

45. BORIVOJ RADAKOVIĆ: „ŠTO ĆE BITI S NAMA?“
46. BEKIM SEJRANOVIĆ: „TVOJ SIN HUCKLEBERRY FINN“
47. BOŽICA DRAGAŠ: „IZMEĐU KOLJENA“

48. JASNA JASNA ŽMAK: „MOJA TI“
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

...
51. MANI GOTOVAC: „SNEBIVAŠ ME“
52. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“
53. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“
54. MARINA VUJIČIĆ: „MOGLA SAM TO BITI JA“

55. SONJA ZUBOVIĆ: „NEMREŠ BIT PAMETAN“-novo-

...
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, FEBRUARY  2016.-
... The Official Top 55 Books Chart, Croatia: FEBRUARY 2016. –
..
. - Cro... FEBRUARY 2016. –

Tjedna rang-lista romana, HRVATSKA , 22. veljače 2016.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

.22. veljače 2016.

...

22.02.2016.

...

1. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

4. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

5. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”

6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

7. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”

8. MARKO TOMINAC: “PANONSKI ROMAN”

9. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANTE BRČIĆ: “ANDRIJICA ŠIMIĆ”

13. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

14. ZVONIMIR MAJDAK: “PINOT NOIR”

15. MARINKO MIKELIĆ: “RATNICI KRŠEVITE DALMACIJE”

16. JELENA HRVOJ: “ŠTORKA”

17. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

18. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“

19. DŽEVAD KARAHASAN: “ŠTO PEPEO PRIČA”

20. SNJEŽANA KOVAČIĆ: “PUT U SVJETLOST”

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   22.02.2016.-

 

Tjedna rang-lista romana, Hrvatska 15. veljače 2016.-

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

.15. veljače 2016.

...

15.02.2016.

...

1. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

4. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

5. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”

6. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

7. MARKO TOMINAC: “PANONSKI ROMAN”

8. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

9. JANKO MATKO: “BARTOL BUDIMGRADSKI”

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANTE BRČIĆ: “ANDRIJICA ŠIMIĆ”

13. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

14. ZVONIMIR MAJDAK: “PINOT NOIR”

15. MARINKO MIKELIĆ: “RATNICI KRŠEVITE DALMACIJE”

16. JELENA HRVOJ: “ŠTORKA”

17. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

18. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“

19. BLAGO VUKADIN: “NIKOLA”

20. DŽEVAD KARAHASAN: “ŠTO PEPEO PRIČA”

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   15.02.2016.-

.

-55 BEST BOOKS WEB - CROATIA ,FEBRUARY 2016.-

.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

...

55 - BEST BOOKS WEB – CROATIA– February - 2016-

...

 1. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“
 2. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 3. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“
 4. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“
 5. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“
 6. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
 7. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“
 8. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“
 9. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“-novo-

13. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

14. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“

16. DRAŽEN PRĆIĆ:“HORVACKI BAČKA 1901-1939“

17. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“

18. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“

19. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“-novo-

20. MARINKO MIKELIĆ: „RATNICI KRŠEVITE DALMACIJE“-sf-novo-

...

21. ZORAN ANTIČEVIĆ: „EVANĐELJE TAME“-novo-

22. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“

23. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

24. KAJA ŠEGVIĆ:“USTA PUNA ZEMLJE“

25. SANJA LOVRENČIĆ: „VJEŠANJE KRADLJIVACA OVACA“

26. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

27. OMER RAK: „ARKANA FAUSTA VRANČIĆA ŠIBENČANINA“

28. KRISTIJAN VUJIČIĆ: „KNJIGA IZLAZAKA“

29. MIDHAT AJANOVIĆ AJAN: „PORTRET NACRTAN UGLJENOM I KIŠOM“

..

 

30. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“

 

31. BLAGO VUKADIN: „NIKOLA“-novo-

       33. FLUMEN OBSCURA- „FLUMINATI“

       34. GORAN GAL: „NO MONEY ILI TRI ANINA ZAKONA“-novo

       35. GORAN SRDAREVIĆ: „IZRAVNO“

       36. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“

       37. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“

       38. VESNA ĆURO-TOMIĆ: „CRNA VREĆA“

       39. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

       40. MANI GOTOVAC: „SNEBIVAŠ ME“

....

      41. DANIJEL BOGDANOVIĆ: „NOĆNI VLAK ZA DUKKU“(sf) 

      42. IVAN LUTZ: „ZOVITE JU ZEMLJA“(sf)

      43. IVANČICA ĐERIĆ: „SVA JE PRIRODA DIVLJA I SUROVA“

      44. JASNA JASNA ŽMAK: „MOJA TI“

      45. MARICA BODROŽIĆ: „BALADA O ZVJEZDANOM MORU“

      46. MIRJANA BULJAN: „ZAMRAĆENJE“

      47. BOŽICA DRAGAŠ: „IZMEĐU KOLJENA“

      48. KATE MITCHELL/KATA MIJIĆ: „OKOVANO SRCE“

      49. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“

      50. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

.....

      51. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE MOLIM“

      52. BEKIM SERJANOVIĆ: „TVOJ SIN  HUCKLEBERRY FINN“

      53. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“

      54. JURICA PAVLIČIĆ:“ŽENA S DRUGOG KATA“

      55. SONJA ZUBOVIĆ: „NEMREŠ BIT PAMETAN“-novo-

...

55 -BEST BOOKS WEB –CROATIA , FEBRUARY -2016 –

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TJEDNA lista romana "GJALSKI" - 07. veljače 2016.-

.

    -TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 07. veljače 2016.

...

07.02.2016.

...

1. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. LJUBICA BILJAN: JAKOBOV SAN“

4. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

5. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

6. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

7. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“

8. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

9. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“

13. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

14. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“

15. MARINKO MIKELIĆ: „RATNICI KRŠEVITE DALMACIJE“

16. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“

17. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

18. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“

19. BLAGO VUKADIN: „NIKOLA“

20. ZORAN ANTIČEVIĆ: „EVANĐELJE TAME“

-                  =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“=   07.02.2016.-

-TOP LISTA 50 ROMANA - Hrvatska, veljače 2016.-

TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, veljača  2016. //

=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA,  veljača2016. =

       =Top 50 Books in FEBRUARY 2016. – Croatia =

                         agencija  IOA-UI

 1. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“
 2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 3. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“
 4. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“
 5. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“
 6. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
 7. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“
 8. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
 9. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“-novo
 10.  ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

...

 1. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“

   13.DRAŽEN PRĆIĆ: „HORVACKI  BAČKA 1901-1939“

   14. HRVOJE MILIĆ:APORIJA“

  15. NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“-novo

  16. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“

  17. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

  18. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“

  19. MARINKO MIKELIĆ: „RATNICI KRŠNE DALMACIJE“sf.-novo

  20. ZORAN ANTIČEVIĆ: „EVANĐELJE TAME“-novo

...

 

 1. 21.  KAJA ŠEGVIĆ: „USTA PUNA ZEMLJE“
 2. 22.  KRISTIJAN VUJIČIĆ: „KNJIGA IZLAZAKA“
 3. 23.  OMER RAK: „ARKANA FAUSTA VRANČIĆA ŠIBENČANINA“
 4. 24.  MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
 5. 25.  MIDHAT AJANOVIĆ AJAN: „PORTRET NACRTAN UGLJENOM i KIŠOM“
 6. 26.  BLAGO VUKADIN: „NIKOLA“-novo
 7. 27.  SANJA LOVRENČIĆ: „VJEŠANJE KRADLJIVACA OVACA“
 8. 28.  BOŽICA DRAGAŠ: „IZMEĐU KOLJENA“
 9. 29.  IVANČICA ĐERIĆ: „SVA JE PRIRODA DIVLJA I SUROVA“
 10. 30.  IGOR BOŽOVIĆ: „AL GIEBA“

    ...

    31. GORAN GAL: „NO MONEY ILI TRI ANINA ZAKONA“-novo

    32. JASNA JASNA ŽMAK: „MOJA TI“

    33. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“

    34. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“

    35. BRUNO ŠANTEK: TAJKUNOVI NASLJEDNICI“  

    36. ELIZABETA MEDIĆ: „ANĐEO NAD MOJOM ZEMLJOM“  

    37. ĐURĐA KNEŽEVIĆ:“DISANJE NEMANI“

    38. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

    39. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

    40. MANI GOTOVAC: „SNEBIVAŠ ME“

...

    41. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

    42. BEKIM SEJRANOVIĆ: „TVOJ SIN HUCKLBERRY FINN“

    43. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“

    44. BORIVOJ RADAKOVIĆ: „ŠTO ĆE BITI S NAMA“

    45. VESNA ĆURO – TOMIĆ: „CRNA VREĆA“   

    46. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“

    47. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“

    48. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“

    49. MARINA VUJČIĆ: „MOGLA SAM TO BITI JA“

50. SONJA ZUBOVIĆ: „NEMREŠ BIT PAMETAN“-novo

.               …

             AGENCIJA  IOA-UI

               …

TOP LISTA 50 ROMANA,  HRVATSKA -  02.2016.

Top 50 Books in  FEBRUARY  2016. – Croatia

.

-TJEDNA LISTA ROMANA "GJALSKI" - 01. veljače 2016.-

.

    -TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 01. veljače 2016.

...

01.02.2016.

...

1. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. LJUBICA BILJAN: JAKOBOV SAN“

4. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

5. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

6. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

7. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

8. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“

9. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“

13. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“

14. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

15. MARINKO MIKELIĆ: „RATNICI KRŠEVITE DALMACIJE“

16. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“

17. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

18. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“

19. BLAGO VUKADIN: „NIKOLA“

20. SONJA ZUBOVIĆ: „NEMREŠ BIT PAMETAN“

-                  =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“=   01.02.2016.-

50 ROMANA u SIJEČNJU 2016.- HRVATSKA

.

*********+++++++++*********+++++++++++***********************++++

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

...

50 ROMANA U SIJEČNJU 2016. – HRVATSKA - (JANUARY 2016.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN JANUARY 2016. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU SIJEČNJU 2016. GODINE:

      1. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“

      2. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
      3. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

4. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“
5. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“          
6. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“
7. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“
8. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“                    
9. JANKO MATKO: „BARTOL BUDIMGRADSKI“-novo
10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“   

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“               
12. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“

13. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“ 
14. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
15. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
16. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“

17. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“-novo
18. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“

19. JOSIP SANKO RABAR: „NACRT VRTA“

20. MATIJA SEVER: „JARILIKE“


-1.1-31.1. 2016. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U SIJEČNJU 2016. GODINE“:

1. Dubravko Horvatić: „Pleme Kroatana“
2. Miro Gavran: „Ljeto za pamćenje“
3. Verica Sikora: „Žena koja priča s vranama“

4. Ines Hrain: „Pusti otok“

5. Hrvoje Kovačević: „Šesti pisac“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Petrana Sabolek: „Tarzan pod smokvom“
8. Anka Maksan: „Djeca planine Runu“
9. Ivica Ivanišević: „U sedlu je tijesno za dvoje“

10. Sanja Pilić: „I što sad?“

...

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

- Marko Dejanović: „Karte molim“

- Branka Gabriela Valentić:“Dvanaesta kuća“

- Marinko Mikelić: „Ratnici krševite Dalmacije“sf-novo

- Milan Zagorac: „Vražji prolaz“-novo

- Branka Gabriela Valentić: „Dvanaesta kuća“
- Borivoj Radaković: „Što će biti s nama?“ 
- Željko Valić: „Tanka koža“

- Mani Gotovac: „Snebivaš me“

- Ivančica Đerić: „Sva je priroda divlja i surova“
- Mladen Blažević: „Ilirik“

- Blago Vukadin: „Nikola“-novo

- Goran Gal: „No Money ili tri Anina zakona“-novo- 

- Sanja Lovrenčić: „Vješanje kradljivaca ovaca“

- Božica Dragaš: „Između koljena“

- Borna Vujičić: „Nužno zlo“-

- Jasna Jasna Žmak: „Moja ti“

- Daria Keršić: „Moć Albiura“
- Luka Bekavac: „Policijski sat“

- Jurica Pavličić: „Žena s drugog kata“

- Bekim Sejranović: „Tvoj sin Huckleberry Fin“
- Marina Vujčić: „Mogla sam to biti ja“

- Marina Vujičić: „Susjed“-novo

- Sonja Zubović: „Nemreš bit pametan“-novo

...

-=“ROMANI GODINE„ :

      -2015. godina – ANITA MARTINAC: „MEDALJON“

-2014. godina – MIROSLAV  MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“

- 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
- 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
- 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
- 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
- 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
- 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
- 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************

*** PRIJE PET GODINA:

Siječanj 2011. godine


• 1. IVAN ARALICA: "ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA"
2. MIRO GAVRAN: "JEDINI SVJEDOK LJEPOTE"
3. HRVOJE HITREC: "ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA"
4. PAVAO PAVLIČIĆ: "STARA LJUBAV"
5. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."

******************************************************************+

-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMANI:

- HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov)

- NEVENKA NEKIĆ: „JAKA“

***+++

-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:

-ANTONIO  SKARMETA  VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO  VJENČANJE“

-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/

        ………………


-„ 50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ „-
…………………………..
- 50 MOST READ NOVELS IN JANUARY  2016. – CROATIA—

...

(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())

...IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

-TJEDNA LISTA ROMANA "Gjalski" - 22. siječnja 2016.-

.

    -TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 22. siječnja 2016.

...

22.01.2016.

...

1. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

4. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

5. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

6. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

7. LJUBICA BILJAN: JAKOBOV SAN“

8. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

9. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

13. LUKA STJEPAN DELIĆ: „VELIKI HUMANIST“

14. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“

16. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“

17. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“

18. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“

19. JOSIP SANKO RABAR: „NACRT VRTA“

20. MATIJA SEVER: „JARILIKE“

-                  =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“=   22.01.2016.-

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA : JANUARY 2016.-

.

...

 

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA : JANUARY 2016.

 

The Official Top 55 Books Chart, - Croatia JANUARY 2016.-
...
- Literary Fiction –
- Most Popular Books –
- Selected Books In Literary Fiction –
...
1. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ - ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

4. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“
5. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“

6. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“
7. DRAŽEN PRĆIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939“

8. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
9. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

...
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
13. LUKA STJEPAN DELIĆ: „VELIKI HUMANIST“

14. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
15. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

16. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“

17. JOSIP SANKO RABAR: „NACRT VRTA“
18. MATIJA SEVER: „JARILIKE“
19. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“

20. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ-novo-

...
21. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
22. OMER RAK: „ARKANA FAUSTA VRANČIĆA ŠIBENČANINA“

23. ELVIRA SLIŠURIĆ: „SREĆA PRATI HRABRE“

24. JELENA ZLATAR: „SLIJEPA TOČKA“


25. MILAN ZAGORAC: „VRAŽJI PROLAZ“-novo-
26. MIRJANA BULJAN: „ZAMRAĆENJE
27. KAJA ŠEGVIĆ: „USTA PUNA ZEMLJE“-novo-

28. SANJA LOVRENČIĆ: „VJEŠANJE KRADLJIVACA OVACA“
29. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“
30. BORIVOJ RADAKOVIĆ: „ŠTO ĆE BITI S NAMA?“

...
31. JASNA JASNA ŽMAK: „MOJA TI“- novo-
32. KATE MITCHELL/ KATA MIJIĆ: „OKOVANO SRCE“
34. NADA MIHELČIĆ: „DRAGA MAMA“-novo-
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
39. ĐURĐA KNEŽEVIĆ: „DISANJE NEMANI“

40. VESNA ĆURO-TOMIĆ: „CRNA VREĆA“

... 
41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
42. IVANČICA ĐERIĆ: „SVA PRIRODA JE DIVLJA I SUROVA“
43. SUZANA BOSNIĆ MAJCENIĆ-„TOLBA“
44. JAGODA ŠIMAC: „ČEKAJUĆI LJUBAV“-novo

45. BORIVOJ RADAKOVIĆ: „ŠTO ĆE BITI S NAMA?“
46. FLUMINATI: „FLUMEN OBSCURA“
47. BOŽICA DRAGAŠ: „IZMEĐU KOLJENA“

48. JASNA JASNA ŽMAK: „MOJA TI“-novo
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

...
51. BEKIM SEJRANOVIĆ: „TVOJ SIN HUCKLEBERRY FINN“ VREĆA“
52. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“
53. MANI GOTOVAC: „SNEBIVAŠ ME“
54. MARINA VUJIČIĆ: „MOGLA SAM TO BITI JA“

55. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“

...
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, JANUARY  2016.-
... The Official Top 55 Books Chart, Croatia: JANUARY 2016. –
..
. - Cro... JANUARY 2016. –

Tjedna rang - lista romana, Hrvatska 15. siječnja 2016.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

.15. siječnja 2016.

...

15.01.2016.

...

1. ZVONIMIR MAJDAK: “PINOT NOIR”

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”

4. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

5. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

6. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

7. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

8. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

9. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

13. LUKA STJEPAN DELIĆ: “VELIKI HUMANIST”

14. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“

16. JELENA HRVOJ: “ŠTORKA”

17. MATIJA SEVER: „JARILIKE“

18. MARKO TOMINAC: “PANONSKI ROMAN”

19. JOSIP SANKO RABAR: “NACRT VRTA”

20. ANTE BRČIĆ“ANDRIJICA ŠIMIĆ”

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   15.01.2016.-

-TOP LISTA 50 ROMANA - Hrvatska, siječnja 2016.-

.

TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, siječanj  2016. //

=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA,  siječanj 2016. =

       =Top 50 Books in JANUARY 2016. – Croatia =

                         agencija  IOA-UI

 1. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“
 2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 3. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“
 4. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“
 5. HRVOJE MILIĆ:APORIJA“
 6. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“
 7. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“
 8. LUKA STJEPAN DELIĆ: „VELIKI HUMANIST
 9. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
 10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

...

 1. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
 2. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

   13. DRAŽEN PRĆIĆ: „HORVACKI  BAČKA 1901-1939“

  14. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

  15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“

  16. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“

  17. MATIJA SEVER: „JARILIKE“

  18. ANTE BRČIĆ: „ANDRIJICA ŠIMIĆ“-novo-

  19. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“-novo-

  20. JOSIP JANKO RABAR: „NACRT VRTA“-novo-

...

 

 1. 21.  JELENA ZLATAR: „SLIJEPA TOČKA“
 2. 22.  KRISTIJAN VUJIČIĆ: „KNJIGA IZLAZAKA“
 3. 23.  OMER RAK: „ARKANA FAUSTA VRANČIĆA ŠIBENČANINA“
 4. 24.  MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“
 5. 25.  MIDHAT AJANOVIĆ AJAN: „PORTRET NACRTAN UGLJENOM i KIŠOM“
 6. 26.  MIRJANA BULJAN: „ZAMRAĆENJE
 7. 27.  SANJA LOVRENČIĆ: „VJEŠANJE KRADLJIVACA OVACA“
 8. 28.  BOŽICA DRAGAŠ: „IZMEĐU KOLJENA“
 9. 29.  IVANČICA ĐERIĆ: „SVA JE PRIRODA DIVLJA I SUROVA“
 10. 30.  IGOR BOŽOVIĆ: „AL GIEBA“

    ...

    31. KATE MITCHELL/KATA MIJIĆ: „OKOVANO SRCE

    32. JASNA JASNA ŽMAK: „MOJA TI“-novo

    33. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“

    34. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“

    35. BRUNO ŠANTEK: TAJKUNOVI NASLJEDNICI“  

    36. ELIZABETA MEDIĆ: „ANĐEO NAD MOJOM ZEMLJOM“  

    37. ĐURĐA KNEŽEVIĆ:“DISANJE NEMANI“

    38. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

    39. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

    40. DARIA KERŠIĆ: „MOĆ ALBIURA“

...

    41. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

    42. BEKIM SEJRANOVIĆ: „TVOJ SIN HUCKLBERRY FINN“

    43. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“

    44. BORIVOJ RADAKOVIĆ: „ŠTO ĆE BITI S NAMA“-novo

    45. VESNA ĆURO – TOMIĆ: „CRNA VREĆA“   

    46. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“

    47. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“

    48. MANI GOTOVAC: „SNEBIVAŠ ME“-novo-

    49. MARINA VUJČIĆ: „MOGLA SAM TO BITI JA“

50. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“-novo-

.               …

             AGENCIJA  IOA-UI

               …

TOP LISTA 50 ROMANA,  HRVATSKA -  01.2016.

Top 50 Books in  JANUARY  2016. – Croatia

TJEDNA RANG - LISTA ROMANA : Hrvatska 07. siječnja 2016.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

…07. siječnja 2016.

...

07.01.2016.

...

1. ZVONIMIR MAJDAK: “PINOT NOIR”

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“

4. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

5. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

6. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

7. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

8. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”

9. LUKA STJEPAN DELIĆ: “VELIKI HUMANIST”

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

13. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

14. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“

16. JELENA HRVOJ: “ŠTORKA”

17. IVAN LUTZ: “ZOVITE ju ZEMLJA”

18. MARKO TOMINAC: “PANONSKI ROMAN”

19. JOSIP SANKO RABAR: “NACRT VRTA”

20. MATIJA SEVER: „JARILIKE“

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   07.01.2016.-

Tjedna lista romana "Gjalski"- 07. siječnja 2016.

.

    -TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 07. siječnja 2016.

...

07.01.2016.

...

1. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“

4. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

5. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

6. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

7. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

8. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

9. LUKA STJEPAN DELIĆ: „VELIKI HUMANIST“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. LJUBICA BILJAN: JAKOBOV SAN“

13. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

14. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“

16. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“

17. IVAN LUTZ: „ZOVITE ju ZEMLJA“

18. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“

19. JOSIP SANKO RABAR: „NACRT VRTA“

20. MATIJA SEVER: „JARILIKE“

-                  =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“=   07.01.2016.-

-55 BEST BOOKS WEB - CROATIA ,JANUARY 2015.-

.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

...

55 - BEST BOOKS WEB – CROATIA– January - 2015-

...

 1. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“
 2. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
 3. DRAŽEN PRĆIĆ:“HORVACKI BAČKA 1901-1939“
 4. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
 5. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
 6. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
 7. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“
 8. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“
 9. LUKA STJEPAN DELIĆ: „VELIKI HUMANIST“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“

13. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“-novo-

14. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“

16. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“

17. MATIJA SEVER: „JARILIKE“

18. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“-novo

19. JOSIP SANKO RABAR: „NACRT VRTA“-novo-

20. GORAN TRIBUSON: „SESTRICA  S JEZERA“

...

21. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“

22. BORIVOJ RADAKOVIĆ: „ŠTO ĆE BITI S NAMA?“-novo-

23. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

24. KAJA ŠEGVIĆ:“USTA PUNA ZEMLJE“

25. SANJA LOVRENČIĆ: „VJEŠANJE KRADLJIVACA OVACA“

26. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“

27. OMER RAK: „ARKANA FAUSTA VRANČIĆA ŠIBENČANINA“

28. KRISTIJAN VUJIČIĆ: „KNJIGA IZLAZAKA“

29. MIDHAT AJANOVIĆ AJAN: „PORTRET NACRTAN UGLJENOM I KIŠOM“

..

 

30. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“

 

31. JELENA ZLATAR: „SLIJEPA TOČKA“

       33. FLUMEN OBSCURA- „FLUMINATI“

       34. JASMIN IMAMOVIĆ: „SLANA ZEMLJA“

       35. GORAN SRDAREVIĆ: „IZRAVNO“

       36. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“

       37. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“

       38. VESNA ĆURO-TOMIĆ: „CRNA VREĆA“

       39. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

       40. MANI GOTOVAC: „SNEBIVAŠ ME“-novo-

....

      41. DANIJEL BOGDANOVIĆ: „NOĆNI VLAK ZA DUKKU“(sf) 

      42. IVAN LUTZ: „ZOVITE JU ZEMLJA“(sf)

      43. IVANČICA ĐERIĆ: „SVA JE PRIRODA DIVLJA I SUROVA“

      44. JASNA JASNA ŽMAK: „MOJA TI“ –novo-

      45. MARICA BODROŽIĆ: „BALADA O ZVJEZDANOM MORU“

      46. MIRJANA BULJAN: „ZAMRAĆENJE“

      47. BOŽICA DRAGAŠ: „IZMEĐU KOLJENA“

      48. KATE MITCHELL/KATA MIJIĆ: „OKOVANO SRCE“

      49. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“

      50. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“

.....

      51. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE MOLIM“

      52. BEKIM SERJANOVIĆ: „TVOJ SIN  HUCKLEBERRY FINN“

      53. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED“-novo-

      54. JURICA PAVLIČIĆ:“ŽENA S DRUGOG KATA“

      55. MLADEN BLAŽEVIĆ: „ILIRIK“

...

55 -BEST BOOKS WEB –CROATIA , January -2015 –

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Tjedna rang-lista - Hrvatska- 07. siječnja 2016.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

…07. siječnja 2016.

...

07.01.2016.

...

1. ZVONIMIR MAJDAK: “PINOT NOIR”

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“

4. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

5. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

6. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

7. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”

8. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”

9. LUKA STJEPAN DELIĆ: “VELIKI HUMANIST”

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”

13. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”

14. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“

16. JELENA HRVOJ: “ŠTORKA”

17. IVAN LUTZ: “ZOVITE ju ZEMLJA”

18. MARKO TOMINAC: “PANONSKI ROMAN”

19. JOSIP SANKO RABAR: “NACRT VRTA”

20. MATIJA SEVER: „JARILIKE“

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   07.01.2016.-

07.01.2016.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA
…07. siječnja 2016.
...
07.01.2016.
...
1. ZVONIMIR MAJDAK: “PINOT NOIR”
2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“
4. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
5. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
6. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
7. SLAVO ANTIN BAGO: “OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE”
8. ŽELJKO SAKIĆ: “ZENTROPA”
9. LUKA STJEPAN DELIĆ: “VELIKI HUMANIST”
10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. LJUBICA BILJAN: “JAKOBOV SAN”
13. IVAN ARALICA: “BUNAR NA TURSKOJ GRANICI”
14. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
16. JELENA HRVOJ: “ŠTORKA”
17. MATO NEDIĆ: “OKVIR ZA MUDROST”
18. MARKO TOMINAC: “PANONSKI ROMAN”
19. JOSIP SANKO RABAR: “NACRT VRTA”
20. MATIJA SEVER: „JARILIKE“
- =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA = 07.01.2016.-

Tjedna lista romana "Gjalski"- 22. prosinca 2015.

.

...

    -TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 22. prosinca 2015.

...

22.12.2015.

...

1. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“

4. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“

5. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

6. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

7. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

8. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

9. LUKA STJEPAN DELIĆ: „VELIKI HUMANIST“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. LJUBICA BILJAN: JAKOBOV SAN“

13. IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“

14. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“

16. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“

17. MATIJA SEVER: „JARILIKE“

18. MARKO TOMINAC: „PANONSKI ROMAN“

19. JOSIP SANKO RABAR: „NACRT VRTA“

20. MARINA VUJČIĆ: „SUSJED““

-                  =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“=   22.12.2015.-

*********+++++++++*********+++++++++++***********************++++

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

WORK in PROGRESS -(2)

WORK in PROGRESS

ROMANOPISCI , HRVATSKA 2015.- čiji su romani bili No-1. po mjesecima: siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac.

ROMANI No-1 u 2015. GODINI: siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac.

.

==TJEDNA TOP-LJESTVICA ROMANA, Hrvatska, 15. prosinca 2015.-

.

-=TOP LJESTVICA romana, Hrvatska 15. prosinca 2015.-=

.

TOP LJESTVICA ROMANA, HRVATSKA - PROSINAC 2015.-

..

-top - ljestvica romana, Hrvatska - 15. prosinca 2015.-

.

TOP LISTA 50 ROMANA - HRVATSKA prosinac 2015.-

.

TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, prosinac 2015. //
=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA, prosinac 2015. =
=Top 50 Books in DECEMBER 2015. – Croatia =

agencija IOA-UI

1. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
3. DRAŽEN PRĆIĆ: „HORVACKI
 
BAČKA 1901-1939“
4. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
5. LUKA STJEPAN DELIĆ: „VELIKI HUMANIST“-novo
6. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI i NADE“-novo
7. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“-novo
8. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK iz KAMENA“
9. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“-novo

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM  je SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
13. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“-novo-
14. IVAN ARALICA: „BUNAR na TURSKOJ GRANICI“-novo
15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
16. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“
17. MATIJA SEVER: „JARILIKE“
18. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
19. PAVAO PAVLIČIĆ: „TAJNO IME“
20. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA u TRAVNJU“

21. GORAN TRIBUSON: „SESTRICA s JEZERA“
22. KRISTIJAN VUJIČIĆ: „KNJIGA IZLAZAKA“
23. OMER RAK: „ARKANA FAUSTA VRANČIĆA ŠIBENČANINA“
24. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“ –novo

25. MIDHAT AJANOVIĆ AJAN: „PORTRET NACRTAN UGLJENOM i KIŠOM“
26. MIRJANA BULJAN: „ZAMRAĆENJE
27. SANJA LOVRENČIĆ: „VJEŠANJE KRADLJIVACA OVACA“
28. BOŽICA DRAGAŠ: „IZMEĐU KOLJENA“-novo-
29. IGOR BOŽOVIĆ: „AL GIEBA“
30. ŽELIMIR PERIŠ: „MIMA i VAŠE KĆERI“

31. KATE MITCHELL/KATA MIJIĆ: „OKOVANO SRCE“
32. FLUMINATI: „FLUMEN OBSCURA“
33. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
34. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“
35. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA s DRUGOG KATA“
36. ELIZABETA MEDIĆ: „ANĐEO NAD MOJOM ZEMLJOM“
37. ĐURĐA KNEŽEVIĆ:“DISANJE NEMANI“
38. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT
 
NAOPAKO“
39. BEKIM SEJRANOVIĆ: „TVOJ SIN HUCKLBERRY FINN“
40. DARIA KERŠIĆ: „MOĆ ALBIURA“-novo-

41. MARINA VUJČIĆ: „MOGLA SAM TO BITI JA“
42. BRUNO ŠANTEK: TAJKUNOVI NASLJEDNICI“
43. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“-novo
44. JELENA ZLATAR: „SLIJEPA TOČKA“
45. VESNA ĆURO – TOMIĆ: „CRNA VREĆA“
46. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“
47. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“
48. IVANČICA ĐERIĆ: „SVA je PRIRODA DIVLJA i SUROVA“
49. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“
50. MLADEN BLAŽEVIĆ: „ILIRIK“
. …
AGENCIJA IOA-UI

TOP LISTA 50 ROMANA, HRVATSKA – 11.2015.

Top 50 Books in DECEMBER 2015. – Croatia

-Tjedna rang - lista romana : HRVATSKA , 01. prosinca 2015.-

    -TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 01. prosinca 2015.

...

01.12.2015.

...

1. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“

4. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

5. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

6. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“

7. PAVAO PAVIČIĆ: „TAJNO IME“

8. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“

9. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“

13 . ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

14. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“

15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“

16. MATIJA SEVER: „JARILIKE“

17. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“

18. LUKA STJEPAN DELIĆ: „VELIKI HUMANIST“

19. GORAN TRIBUSON: „SESTRICA S JEZERA“

20. JADRANKO BITENC: „APSOLUTNI POČETNICI“

-                  =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“=   01.12.2015.-

*********+++++++++*********+++++++++++***********************++++

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

50 ROMANA u STUDENOM 2015.- HRVATSKA-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

...

50 ROMANA U STUDENOM 2015. – HRVATSKA - (NOVEMBER 2015.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN NOVEMBER 2015. – CROATIA –


20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU STUDENOM 2015. GODINE:

      1. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“                    

      2. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
      3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“ 

4. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
5. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“-novo-          
6. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“
7.PAVAO PAVLIČIĆ:“TAJNO IME“
8. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
9. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“-novo
10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“   

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“               
12. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“-novo-

13. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
14. SLAVO ANTIN BAGO: „OAZA VIRE, LJUBAVI I NADE“-novo-
15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
16. MATIJA SEVER: „JARILIKE“

17. ŽELJKO SAKIĆ: „ZENTROPA“-novo-
18.LUKA STJEPAN DELIĆ: „VELIKI HUMANIST“-novo-

19. LJUBICA BILJAN: „JAKOBOV SAN“-novo-

20. JADRANKO BITENC: „APSOLUTNI POČETNICI“-novo


-1.11-30.11. 2015. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U STUDENOM 2015. GODINE“:

1. Dubravko Horvatić: „Pleme Kroatana“
2. Hrvoje Kovačević: „Šesti pisac“
3. Verica Sikora: „Žena koja priča s vranama“

4. Ines Hrain: „Pusti otok“

5. Vlado Rajić: „Ljetovanje sa čovjekom koji nije moj tata“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Jasminka Tihi – Stepanić: „Bacit ću ti kompjutor kroz prozor“
8. Anka Maksan: „Djeca planine Runu“
9. Ivica Ivanišević: „U sedlu je tijesno za dvoje“

10. Sanja Pilić: „I što sad?“

...

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:

- Ludwig Bauer: „Seroquel ili Čudnovati gospodin Kubitschek“

- Marko Dejanović: „Karte molim“-novo-

- Branka Gabriela Valentić:“Dvanaesta kuća“-novo-

- Vesna Ćuro-Tomić: „Crna vreća“-novo-

- Fluminati: „Flumen obscura“

- Marina Vujčić: „Mogla sam to biti ja“

- Želimir Periš: „Mima i vaše kćeri“
- Ivana Sajko: „Ljubavni roman“ 
- Željko Valić: „Tanka koža“-novo-

- Nikolina Jurišić: „Život naopako“

- Ivančica Đerić: „Sva je priroda divlja i surova“-novo-

- Goran Tribuson: „Sestrica s jezera“-novo

- Sanja Lovrenčić: „Vješanje kradljivaca ovaca“

- Božica Dragaš: „Između koljena“-novo-

- Borna Vujičić: „Nužno zlo“-novo-

- Kate Mitchell/Kata Mijić: „Okovano srce“

- Daria Keršić: „Moć Albiura“ –novo-
- Luka Bekavac: „Policijski sat“-novo-

- Jurica Pavličić: „Žena s drugog kata“-novo-

- Branka Gabriela Valentić: „Dvanaesta kuća“-novo-
- Bekim Sejranović: „Tvoj sin Huckleberry Fin“-novo-

- Mladen Blažević: „Ilirik“ 

...

-=“ROMANI GODINE„ :

-2014. godina – MIROSLAV  MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“

- 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
- 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
- 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
- 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
- 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
- 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
- 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************

**************************************************************+

=PRIJE PET GODINA=:

         .NAJČITANIJI ROMANI U HRVATSKOJ U
        studenom  2010. GODINE:

 =studeni 2010. godine


1. BERNARDIN ŠKUNCA: "MIROTVORAC U BOLONJI"
2. MATO NEDIĆ: "PATER MARTINUS"
3. JOSIP JURAJ: "KIP DOMOVINE LJETA 1991."
4. MATE KRAJINA: "ROĐACI"
5. KAZIMIR KLARIĆ: "GOSPODARI PRAZNINE"

******************************************************************+

-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMAN:

- HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov)

***+++

-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:

-ANTONIO  SKARMETA  VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO  VJENČANJE“

-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/

        ………………


-„ 50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ „-
…………………………..
- 50 MOST READ NOVELS IN NOVEMBER  2015. – CROATIA—

...

(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())

TJEDNA rang-lista ROMANA =Hrvatska= 22. studenog 2015.-

-Tjedna rang - lista romana : HRVATSKA , 22. studeni 2015.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

…22. studeni 2015.

...

22.11.2015.

...

1. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

2. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“

4. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“

5. PAVAO PAVLIČIĆ: “TAJNO IME”

6. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

7. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“

8. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

9. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. JELENA HRVOJ: “ŠTORKA”

13 . ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

14. ZVONIMIR MAJDAK: “PINOT NOIR”

15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“

16. MATIJA SEVER: „JARILIKE“

17. MATE  GRBAVAC: „SVIJETLA STRANA SUNCA“

18. LUKA STJEPAN DELIĆ: “VELIKI HUMANIST”

19. GORAN TRIBUSON: “SESTRICA S JEZERA”

20. LUDWIG BAUER: “SEROQUEL ili ČUDNOVATI GOSPODIN KUBITSCHEK”

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   22.11.2015.-

-THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA: NOVEMBER 2015.-

...

.

 

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA : NOVEMBER 2015.

 

The Official Top 55 Books Chart, - Croatia NOVEMBER 2015.-
...
- Literary Fiction –
- Most Popular Books –
- Selected Books In Literary Fiction –
...
1. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ - ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

2. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

3. DRAŽEN PRĆIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939“

4. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“
5. PAVAO PAVLIČIĆ: „TAJNO IME“

6. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
7. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“

8. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“
9. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

...
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. MATE GRBAVAC: SVIJETLA STRANA SUNCA“
13. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“

14. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
15. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

16. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“-novo-

17. OMER RAK: „ARKANA FAUSTA VRANČIĆA ŠIBENČANINA“
18. MATIJA SEVER: „JARILIKE“
19. GORAN TRIBUSON: „SESTRICA SA JEZERA“-novo-

20. LUDWIG BAUER: SEROQUEL ILI ČUDNOVATI GOSPODIN KUBITSCHEK“

...
21. LUKA STJEPAN DELIĆ: „VELIKI HUMANIST“ –novo-
22. SUZANA BOSNIĆ MAJCENIĆ-„TOLBA“

23. ELVIRA SLIŠURIĆ: „SREĆA PRATI HRABRE“

24. IVAN LUTZ i GORDAN SUNDAĆ: „DRUM“(sf)


25. KRISTIJAN VUJIČIĆ: „KNJIGA IZLAZAKA“
26. IGOR BOŽOVIĆ: „AL GIEBA“
27. KSENIJA KUŠEC: „SOBE“

28. SANJA LOVRENČIĆ: „VJEŠANJE KRADLJIVACA OVACA“
29. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“
30. MIRJANA BULJAN: „ZAMRAĆENJE“

...
31. DARIA KERŠIĆ: „MOĆ ALBIURA“-novo-
32. KATE MITCHELL/ KATA MIJIĆ: „OKOVANO SRCE“
34. FLUMINATI: „FLUMEN OBSCURA“
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“-novo-
37. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
38. MARKO DEJANOVIĆ: „KARTE, MOLIM“-novo-
39. JELENA ZLATAR: „SLIJEPA TOČKA“

40. ĐURĐA KNEŽEVIĆ: „DISANJE NEMANI“

... 
41. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“-novo-
42. JASMIN IMAMOVIĆ: „SLANA ZEMLJA“
43. IVICA IVANIŠEVIĆ: „ULAZ ZA DJECU I VOJNIKE“
44. VERONIKA SANTO: „GRANICE NA VJETRU“ (sf)

45. IVAN LUTZ: „Zovite ju Zemlja“(sf)
46. BOŽICA DRAGAŠ: „IZMEĐU KOLJENA“-novo-
47. MARINA VUJIČIĆ: „MOGLA SAM TO BITI JA“

48. ŽELIMIR PERIŠ: „MIMA I VAŠE KĆERI“
49. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“-novo-
50. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“

...
51. VESNA ĆURO-TOMIĆ: „CRNA VREĆA“-novo-
52. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“-novo-
53. IVANČICA ĐERIĆ: „SVA PRIRODA JE DIVLJA I SUROVA“-novo-
54. ZORAN FERIĆ: „NA OSAMI BLIZU MORA“-novo-

55. MLADEN BLAŽIĆEVIĆ: „ILIRIK“-novo-

...
THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, NOVEMBER 2015.-
... The Official Top 55 Books Chart, Croatia: NOVEMBER 2015. –
..
. - Cro... NOVEMBER 2015. –

LISTA NAJČITANIJIH ROMANA u HRVATSKOJ- 2015.-

Izbornik

harahvati

This WordPress.com site is the bee's knees

-TJEDNA LISTA ROMANA “GJALSKI” – 15. studeni 2015.-

.

-TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 15. studeni 2015.

15.11.2015.

1. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
2. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“
4. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“
5. PAVAO PAVIČIĆ: „TAJNO IME“
6. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
7. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
8. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
9. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“
10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“
13 . ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
14. MATE GRBAVAC: „SVIJETLA STRANA SUNCA“
15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
16. MATIJA SEVER: „JARILIKE“
17. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“
18. IRENA VRKLJAN: „PROTOKOL JEDNOG RASTANKA“
19. JELENA ZLATAR: SVIJETLA TOČKA“
20. LUDWIG BAUER: SEROQUEL ili ČUDNOVATI GOSPODIN KUBITSCHEK“
– =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“= 15.11.2015.-

Napišite komentar

-TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, studeni 2015.-

.

TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, studeni 2015. //
=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA, studeni 2015. =
=Top 50 Books in NOVEMBER 2015. – Croatia =

agencija IOA-UI

1. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
2. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
3. DRAŽEN PRĆIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939“
4. FRA ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“
5. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“
6. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
7. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
8. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
9. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
12. ANITA MARTINAC: „MEDALJON“
13. RUŽICA MARTINOVIĆ-VLAHOVIĆ: „SMARAGDNA RIJEKA“
14. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
15. MATE GRBAVAC: „SVIJETLA STRANA SUNCA“
16. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“-novo-
17. MATIJA SEVER: „JARILIKE“-novo-
18. ZVONIMIR MAJDAK: „PINOT NOIR“-novo-
19. PAVAO PAVLIČIĆ: „TAJNO IME“-novo-
20. LUDWIG BAUER: „SEROQUEL ILI ČUDNOVATI GOSPODIN KUBITSCHEK“-novo-

21. DAVOR KUJEK: „SMRTNICI“
22. KRISTIJAN VUJIČIĆ: „KNJIGA IZLAZAKA“
23. OMER RAK: „ARKANA FAUSTA VRANČIĆA ŠIBENČANINA“
24. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“
25. ZVONIMIR MIKULIĆ: „GLAVOM O ZID“
26. MIRJANA BULJAN: „ZAMRAĆENJE
27. SANJA LOVRENČIĆ: „VJEŠANJE KRADLJIVACA OVACA“
28. ANTE VUKOV: „KUĆA PORCULANSKE LUTKE“
29. IGOR BOŽOVIĆ: „AL GIEBA“
30. ŽELIMIR PERIŠ: „MIMA I VAŠE KĆERI“

31. KATE MITCHELL/KATA MIJIĆ: „OKOVANO SRCE
32. FLUMINATI: „FLUMEN OBSCURA“
33. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
34. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“
35. JURICA PAVLIČIĆ: „ŽENA S DRUGOG KATA“-novo-
36. ELIZABETA MEDIĆ: „ANĐEO NAD MOJOM ZEMLJOM“
37. ĐURĐA KNEŽEVIĆ:“DISANJE NEMANI“
38. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
39. BEKIM SEJRANOVIĆ: „TVOJ SIN HUCKLBERRY FINN“-novo-
40. ZORAN FERIĆ: „NA OSAMI BLIZU MORA“-novo-

41. MARINA VUJČIĆ: „MOGLA SAM TO BITI JA“
42. BRUNO ŠANTEK: TAJKUNOVI NASLJEDNICI“
43. IVICA IVANIŠEVIĆ: „ULAZ ZA DJECU I VOJNIKE“
44. JELENA ZLATAR: „SLIJEPA TOČKA“
45. VESNA ĆURO – TOMIĆ: „CRNA VREĆA“-novo-
46. BORNA VUJIČIĆ: „NUŽNO ZLO“-novo-
47. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“- novo-
48. IVANČICA ĐERIĆ: „SVA JE PRIRODA DIVLJA I SUROVA“-novo
49. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“-novo-
50. MLADEN BLAŽEVIĆ: „ILIRIK“-novo-
. …
AGENCIJA IOA-UI

TOP LISTA 50 ROMANA, HRVATSKA – 11.2015.

Top 50 Books in NOVEMBER 2015. – Croatia

Napišite komentar

-TJEDNA LISTA ROMANA “GJALSKI” -7. studeni 2015.-

.


-TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 07. studeni 2015.

07.11.2015.

1. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
2. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“
4. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“
5. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“
6. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
7. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
8. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
9. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. MATE GRBAVAC: „SVIJETLA STRANA SUNCA“
12. ANITA MARTINAC: „MEDALJON“
13 . ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
14. RUŽICA MARTINOVIĆ-VLAHOVIĆ: „SMARAGDNA RIJEKA“
15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
16. ANTE VUKOV: „KUĆA PORCULANSKE LUTKE“
17. KSENIJA KUŠEC: „SOBE“
18. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“
19. MATIJA SEVER: „JARILIKE“
20. LUDWIG BAUER: SEROQUEL ili ČUDNOVATI GOSPODIN KUBITSCHEK“
– =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“= 07.11.2015.-
*********+++++++++*********+++++++++++***********************++++
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Napišite komentar

-55 – BEST BOOKS WEB – CROATIA – NOVEMBER 2015.-=

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

55 – BEST BOOKS WEB – CROATIA– NOVEMBER – 2015-

1. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
2. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
3. DRAŽEN PRĆIĆ:“HORVACKI BAČKA 1901-1939“
4. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ:“IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“
5. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA u TRAVNJU“
6. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
7. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
8. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“-novo
9. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
12. ANITA MARTINAC: „MEDALJON“
13. s.BERNARDINA MILA CRNOGORAC: „SJENE“
14. RUŽICA MARTINOVIĆ-VLAHOVIĆ: „SMARAGDNA RIJEKA“
15. MATE GRBAVAC: „SVIJETLA STRANA SUNCA“
16. DAVOR KUJEK: „SMRTNICI“
17. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
18. KSENIJA KUŠEC:“SOBE“
19. JELENA HRVOJ: „ŠTORKA“-novo
20. LUDWIG BAUER: „SEROQUEL ILI ČUDNOVATI GOSPODIN KUBITSCHEK“-novo

21. MATIJA SEVER: „JARILIKE“-novo
22. IGOR RAJKI: „PUTENI NAMETNIK“
23. ANTE VUKOV: „KUĆA PORCULANSKE LUTKE“-novo
24. ELVIRA SLIŠURIĆ: „SREĆA PRATI HRABRE“
25. IGOR BOŽOVIĆ: „AL GIEBA“
26. SANJA LOVRENČIĆ: „VJEŠANJE KRADLJIVACA OVACA“
27. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
28. OMER RAK: „ARKANA FAUSTA VRANČIĆA ŠIBENČANINA“
29. KRISTIJAN VUJIČIĆ: „KNJIGA IZLAZAKA“
30. MIDHAT AJANOVIĆ AJAN: „PORTRET NACRTAN UGLJENOM I KIŠOM“
..

31. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“

32. JELENA ZLATAR: „SLIJEPA TOČKA“
33. FLUMEN OBSCURA- „FLUMINATI“
34. JASMIN IMAMOVIĆ: „SLANA ZEMLJA“
35. GORAN SRDAREVIĆ: „IZRAVNO“
36. ĐURĐA KNEŽEVIĆ: „DISANJE NEMANI“
37. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“
38. ANDRIJANA ANJA STOJANOVIĆ: „AIDA JE BILA OVDJE“
39. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“-novo
40. ŽELIMIR PERIŠ: „MIMA I VAŠE KĆERI“
….
41. DANIJEL BOGDANOVIĆ: „NOĆNI VLAK ZA DUKKU“(sf)-novo
42. IVAN LUTZ: „ZOVITE JU ZEMLJA“(sf)-novo
43. IVANČICA ĐERIĆ: „SVA JE PRIRODA DIVLJA I SUROVA“ -novo
44. ROBERT PERIŠIĆ: „PODRUČJE BEZ SIGNALA“
45. MARICA BODROŽIĆ: „BALADA O ZVJEZDANOM MORU“
46. MIRJANA BULJAN: „ZAMRAĆENJE“
47. STJEPO MARTINOVIĆ: „GABRIJELA NE SMIJE UMRIJETI“
48. KATE MITCHELL/KATA MIJIĆ: „OKOVANO SRCE“
49. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“
50. LUKA BEKAVAC: „POLICIJSKI SAT“-novo
…..
51. HRVOJE ŠALKOVIĆ: „NOVA MIS ČILEA“
52. IVICA ĐIKIĆ: „PONAVLJANJE“
53. MARINA VUJČIĆ: „MOGLA SAM TO BITI JA“
54. EDO POPOVIĆ: „MJESEČEV MERIDIJAN“
55. MLADEN BLAŽEVIĆ: „ILIRIK“-novo

55 -BEST BOOKS WEB –CROATIA , NOVEMBER -2015 –
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Napišite komentar

-=Tjedna lista romana “Gjalski”, 01. studenog 2015.-=

.


-TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 01. studeni 2015.

01.11.2015.

1. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
2. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“
4. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“
5. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“
6. RUŽICA MARTINOVIĆ-VLAHOVIĆ: „SMARAGDNA RIJEKA“
7. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
8. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
9. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. MATE GRBAVAC: „SVIJETLA STRANA SUNCA“
12. ANITA MARTINAC: „MEDALJON“
13 . ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
14. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
16. ANTE VUKOV: „KUĆA PORCULANSKE LUTKE“
17. KSENIJA KUŠEC: „SOBE“
18. VERONIKA SANTO: „GRANICE NA VJETRU“(sf)
19. IVAN LUTZ i GORDAN SUNDAĆ: „DRUM“(sf)
20. MATIJA SEVER: „JARILIKE“
– =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“= 01.11.2015.-
*********+++++++++*********+++++++++++***********************++++

Napišite komentar

-50 ROMANA u LISTOPADU 2015.- HRVATSKA –

.


50 ROMANA U LISTOPADU 2015. – HRVATSKA – (OCTOBER 2015.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN OCTOBER 2015. – CROATIA –

20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU LISTOPADU 2015. GODINE:

1. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
2. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“
4. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“
5. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“
6. RUŽICA MARTINOVIĆ-VLAHOVIĆ: „SMARAGDNA RIJEKA“
7. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
8. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
9. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. MATE GRBAVAC: „SVIJETLA STRANA SUNCA“
12. ANITA MARTINAC: „MEDALJON“
13. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
14. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“-novo-
15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
16. ANTE VUKOV: „KUĆA PORCULANSKE LUTKE“-novo-
17. KSENIJA KUŠEC: „SOBE“
18. MATIJA SEVER: „JARILIKE“-novo-
19. OMER RAK: „ARKANA FAUSTA VRANČIĆA ŠIBENČANINA“
20. MIDHAT AJANOVIĆ: „PORTRET NACRTAN UGLJENOM i KIŠOM“-novo-


-1.10-31.10. 2015. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U LISTOPADU 2015. GODINE“:

1. Dubravko Horvatić: „Pleme Kroatana“
2. Hrvoje Kovačević: „Šesti pisac“
3. Verica Sikora: „Žena koja priča s vranama“
4. Ines Hrain: „Pusti otok“
5. Vlado Rajić: „Ljetovanje sa čovjekom koji nije moj tata“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Jasminka Tihi – Stepanić: „Bacit ću ti kompjutor kroz prozor“
8. Anka Maksan: „Djeca planine Runu“
9. Ivica Ivanišević: „U sedlu je tijesno za dvoje“
10. Sanja Pilić: „I što sad?“

-=“ 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:
– Ludwig Bauer: „Seroquel ili Čudnovati gospodin Kubitschek“-novo-
– Jelena Zlatar: „Slijepa točka“
– Mirjana Buljan: „Zamraćenje“
– Tanja Radović: „Pitanje nade“
– Fluminati: „Flumen obscura“
– Marina Vujčić: „Mogla sam to biti ja“
– Želimir Periš: „Mima i vaše kćeri“
– Ivana Sajko: „Ljubavni roman“
– Ivan Lutz i Gordan Sundać: „Drum“-sf-novo-
– Nikolina Jurišić: „Život naopako“
– Đurđa Knežević: „Disanje nemani“

– Sanja Lovrenčić: „Vješanje kradljivaca ovaca“-novo-
– Hrvoje Šalković: „Nova mis Čilea“
– Robert Perišić: „Područje bez signala“
– Kate Mitchell/Kata Mijić: „Okovano srce“
– Ivica Đikić: „Ponavljanje“
– Igor Božović: „Al Gieba“
– Edo Popović: „Mjesečev meridijan“
– Branka Gabriela Valentić: „Dvanaesta kuća“-novo-
– Kristijan Vujičić: „Knjiga izlazaka“
– Mladen Blažević: „Ilirik“-novo-

-=“ROMANI GODINE„ :
-2014. godina – MIROSLAV MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“
– 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
– 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
– 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
– 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
– 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
– 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
– 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************
**************************************************************+
=PRIJE PET GODINA=:
.NAJČITANIJI ROMANI U HRVATSKOJ U
LISTOPADU 2010. GODINE:

1. KAZIMIR KLARIĆ: “GOSPODARI PRAZNINE”
2. ZVONIMIR MAJDAK: “POVRATAK SUDBINI” + “STARAC”
3. JOSIP JURAJ: “KIP DOMOVINE LJETA 1991.”
4. DRAGUTIN TRUMBETAŠ: “PUŠAČI I NEPUŠAČI” 2. DIO
5. NEVENKA NEKIĆ: “BURIK”
******************************************************************+
-NAJIŠĆEKIVANIJI ROMAN:
– HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“ (radni naslov)
***+++
-NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:
-ANTONIO SKARMETA VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO VJENČANJE“
-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/
………………

-„ 50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ „-
…………………………..
– 50 MOST READ NOVELS IN OCTOBER 2015. – CROATIA—

(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())

Napišite komentar

-=Tjedna lista romana “Gjalski” – 22. listopada 2015.=-

.


-TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 22. listopada 2015.

22.10.2015.

1. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“
2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“
4. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
5. MATE GRBAVAC: „SVIJETLA STRANA SUNCA“
6. RUŽICA MARTINOVIĆ-VLAHOVIĆ: „SMARAGDNA RIJEKA“
7. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
8. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“
9. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
12. ANITA MARTINAC: „MEDALJON“
13 . ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
14. OLIVER JUKIĆ: „SUDAČKA NADOKNADA“
15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
16. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
17. KSENIJA KUŠEC: „SOBE“
18. MIDHAT AJANOVIĆ AJAN: „PORTRET NACRTAN UGLJIKOM I KIŠOM“
19. IVAN LUTZ i GORDAN SUNDAĆ: „DRUM“(sf)
20. ANTE VUKOV: „KUĆA PORCULANSKU LUTKE“
– =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“= 22.10.2015.-
*********+++++++++*********+++++++++++***********************++++
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Napišite komentar

-=THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA: OCTOBER 2015.-=

.

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()(

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA : OCTOBER 2015.

The Official Top 55 Books Chart, – Croatia OCTOBER 2015.-

– Literary Fiction –
– Most Popular Books –
– Selected Books In Literary Fiction –

1. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“
2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ – ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
3. DRAŽEN PRĆIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939“

4. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
5. RUŽICA MARTINOVIĆ-VLAHOVIĆ: „SMARAGDNA RIJEKA“
6. MATE GRBAVAC: SVIJETLA STRANA SUNCA“
7. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
8. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“
9. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
12. DAVOR KUJEK: „SMRTNICI“
13. ANITA MARTINAC: „MEDALJON“.
14. s.BERNARDINA MILA CRNOGORAC: „SJENE“
15. OLIVER JUKIĆ: „SUDAČKA NADOKNADA“

16. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
17. OMER RAK: „ARKANA FAUSTA VRANČIĆA ŠIBENČANINA“
18. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
19. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“ –novo-
20. MITHAT AJANOVIĆ AJAN: „PORTRET NACRTAN UGLJENOM i KIŠOM“

21. IVAN LUTZ i GORDAN SUNDAĆ: „DRUM“(sf)-novo-
22. SUZANA BOSNIĆ MAJCENIĆ-„TOLBA“
23. ELVIRA SLIŠURIĆ: „SREĆA PRATI HRABRE“

24. ANDRIJANA ANJA STOJANOVIĆ: „AIDA JE BILA OVDJE“

25. KRISTIJAN VUJIČIĆ: „KNJIGA IZLAZAKA“-novo-
26. IGOR BOŽOVIĆ: „AL GIEBA“
27. KSENIJA KUŠEC: „SOBE“-novo-
28. SANJA LOVRENČIĆ: „VJEŠANJE KRADLJIVACA OVACA“-novo-
29. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“
30. MIRJANA BULJAN: „ZAMRAĆENJE“


31. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
32. KATE MITCHELL/ KATA MIJIĆ: „OKOVANO SRCE“
34. FLUMINATI: „FLUMEN OBSCURA“
35. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
36. VLADO ANDRILOVIĆ: „KLJUČ ŽIVOTA“
37. STANKO ROZGAJ: „VIVAT ACADEMIA“-novo-
38. ALIDA BREMEN: „OLIVINO NASLJEĐE“
39. JELENA ZLATAR: „SLIJEPA TOČKA“
40. ĐURĐA KNEŽEVIĆ: „DISANJE NEMANI“

41. ALJOŠA BABIĆ: „ROMEO NA KRAJU POVIJESTI“
42. JASMIN IMAMOVIĆ: „SLANA ZEMLJA“
43. IVICA IVANIŠEVIĆ: „ULAZ ZA DJECU I VOJNIKE“
44. VERONIKA SANTO: „GRANICE NA VJETRU“ (sf)
45. IVAN LUTZ: „Zovite ju Zemlja“(sf)-novo-
46. EDIN KREHIĆ: „ČUVAJ SE“
47. MARINA VUJIČIĆ: „MOGLA SAM TO BITI JA“-novo-
48. ŽELIMIR PERIŠ: „MIMA I VAŠE KĆERI“
49. FRANJO GALIĆ: „EPIDAURUS“
50. EDO POPOVIĆ: „MJESEČEV MERIDIJAN“

51. IVICA ĐIKIĆ: „PONAVLJANJE“
52. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“
53. HRVOJE ŠALKOVIĆ: „NOVA MIS ČILEA“
54. DRAGO HEDL: „ISPOVJEDNA TAJNA“
55. MIRJANA VUKOVIĆ RUNJIĆ: „FARAON IZ ILICE JE MRTAV“

THE OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, OCTOBER 2015.-
… The Official Top 55 Books Chart, Croatia: OCTOBER 2015. –
..
. – Cro… OCTOBER 2015. –
…()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Napišite komentar

-=TJEDNA LISTA ROMANA “GJALSKI” – 15. LISTOPADA 2015.-=///

.


-TJEDNA LISTA ROMANA „GJALSKI“- 15. listopada 2015.

15.10.2015.

1. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“
2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“
4. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
5. MATE GRBAVAC: „SVIJETLA STRANA SUNCA“
6. RUŽICA MARTINOVIĆ-VLAHOVIĆ: „SMARAGDNA RIJEKA“
7. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
8. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“
9. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
12. ANITA MARTINAC: „MEDALJON“
13 . s.BERNARDINA MILA CRNOGORAC: „SJENE“
14. OLIVER JUKIĆ: „SUDAČKA NADOKNADA“
15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
16. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
17. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
18. KSENIJA KUŠEC: „SOBE“
19. IGOR RAJKI: “PUTENI NAMETNIK“
20. MIDHAT AJANOVIĆ AJAN: „PORTRET NACRTAN UGLJIKOM I KIŠOM“
– =tjedna top lista 20 romana „Gjalski“= 15.10.2015.-
*********+++++++++*********+++++++++++***********************++++
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Napišite komentar

-=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA, LISTOPAD 2015.-=///

.

(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())
…IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
TOP LISTA 50 ROMANA – Hrvatska, listopad 2015. //
=TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA, listopad 2015. =
=Top 50 Books in OCTOBER 2015. – Croatia =

agencija IOA-UI

1. FRA ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“
2. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
3. DRAŽEN PRĆIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939“
4. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
5. MATE GRBAVAC: „SVIJETLA STRANA SUNCA“
6. RUŽICA MARTINOVIĆ-VLAHOVIĆ: „SMARAGDNA RIJEKA“
7. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“
8. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
9. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

11. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
12. ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
13. s.BERNARDINA MILA CRNOGORAC: „SJENE“
14. ANITA MARTINAC: „MEDALJON“
15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
16. OLIVER JUKIĆ: „SUDAČKA NADOKNADA“
17. DAVOR KUJEK: „SMRTNICI“
18. KSENIJA KUŠEC:“SOBE“
19. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“-novo
20. MIDHAT AJANOVIĆ AJAN: „PORTRET NACRTAN UGLJENOM i KIŠOM“ -novo

21. SUZANA BOSNIĆ MAJCENIĆ: „TOLBA“
22. KRISTIJAN VUJIČIĆ: „KNJIGA IZLAZAKA“ novo-
23. OMER RAK: „ARKANA FAUSTA VRANČIĆA ŠIBENČANINA“
24. NEBOJŠA LUJANOVIĆ: „OBLAK BOJE KOŽE“ novo-
25. ZVONIMIR MIKULIĆ: „GLAVOM O ZID“
26. MIRJANA BULJAN: „ZAMRAĆENJE novo-
27. SANJA LOVRENČIĆ: „VJEŠANJE KRADLJIVACA OVACA“ novo-
28. ANTE VUKOV: „KUĆA PORCULANSKE LUTKE“ novo-
29. IGOR BOŽOVIĆ: „AL GIEBA“
30. ŽELIMIR PERIŠ: „MIMA I VAŠE KĆERI“

31. KATE MITCHELL/KATA MIJIĆ: „OKOVANO SRCE novo-
32. FLUMINATI: „FLUMEN OBSCURA“ novo-
33. IVANA SAJKO: „LJUBAVNI ROMAN“
34. ALIDA BREMER: „OLIVINO NASLJEĐE“
35. TANJA RADOVIĆ: „PITANJE NADE“
36. ELIZABETA MEDIĆ: „ANĐEO NAD MOJOM ZEMLJOM“
37. ĐURĐA KNEŽEVIĆ:“DISANJE NEMANI“
38. NIKOLINA JURIŠIĆ: „ŽIVOT NAOPAKO“
39. IVICA ĐIKIĆ: „PONAVLJANJE“
40. JASMIN IMAMOVIĆ: „SLANA ZEMLJA“

41. MARINA VUJČIĆ: „MOGLA SAM TO BITI JA“ novo-
42. BRUNO ŠANTEK: TAJKUNOVI NASLJEDNICI“
43. IVICA IVANIŠEVIĆ: „ULAZ ZA DJECU I VOJNIKE“
44. JELENA ZLATAR: „SLIJEPA TOČKA“
45. HRVOJE ŠALKOVIĆ: „NOVA MIS ČILEA“
46. EDO POPOVIĆ: „MJESEČEV MERIDIJAN“
47. FRANJO GALIĆ: „EPIDAURUS“
48. DRAGO HEDL: „ISPOVIJEDNA TAJNA“
49. TANJA BELOBRAJDIĆ: „CRNI KAPUT“
50. MILANA VUKOVIĆ RUNJIĆ: „FARAON IZ ILICE JE MRTAV“
. …
AGENCIJA IOA-UI

TOP LISTA 50 ROMANA, HRVATSKA – 10.2015.

Top 50 Books in OCTOBER 2015. – Croatia
(())(())(())(())(())(())(())(())

Napišite komentar
 
 
Prati

Get every new post delivered to your Inbox.

TJEDNA RANG-LISTA ROMANA : HRVATSKA : 15. STUDENI 2015.-

.

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA

…15. studeni 2015.

...

15.11.2015.

...

1. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

2. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“

3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“

4. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“

5. PAVAO PAVLIČIĆ: “TAJNO IME”

6. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“

7. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“

8. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“

9. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“

10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“

12. JELENA HRVOJ: “ŠTORKA”

13 . ALEN SAMBOLEC: „BITKA“

14. MATE  GRBAVAC: „SVIJETLA STRANA SUNCA“

15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“

16. MATIJA SEVER: „JARILIKE“

17. ZVONIMIR MAJDAK: “PINOT NOIR”

18. IRENA VRKLJAN: “PROTOKOL JEDNOG RASTANKA”

19. JELENA ZLATAR: “SVIJETLA TOČKA”

20. LUDWIG BAUER: “SEROQUEL ili ČUDNOVATI GOSPODIN KUBITSCHEK”

-                  =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA =   15.11.2015.-

Tjedna rang - lista romana: HRVATSKA
…15. studeni 2015.
...
15.11.2015.
...
1. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
2. ESAD JOGIĆ: „DRINSKE MUČENICE“
3. DRAŽEN PRČIĆ: „HORVACKI BAČKA 1901-1939.“
4. PAVAO PAVLIČIĆ: „TRI PETKA U TRAVNJU“
5. PAVAO PAVLIČIĆ: “TAJNO IME”
6. HRVOJE MILIĆ: „APORIJA“
7. STIJEPO MIOVIĆ KOČAN: „SIN OTAC SIN“
8. DRAGO DUVANČIĆ PINTE: „KRIK IZ KAMENA“
9. ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: „IZGLEDA, DRUGOG PUTA NIJE BILO“
10. ANTO MARINČIĆ: „POTOM JE SVE UTIHNULO“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. JELENA HRVOJ: “ŠTORKA”
13 . ALEN SAMBOLEC: „BITKA“
14. MATE GRBAVAC: „SVIJETLA STRANA SUNCA“
15. ANA BUKOVAC: „HRVATSKO PLEMSTVO“
16. MATIJA SEVER: „JARILIKE“
17. ZVONIMIR MAJDAK: “PINOT NOIR”
18. IRENA VRKLJAN: “PROTOKOL JEDNOG RASTANKA”
19. JELENA ZLATAR: “SVIJETLA TOČKA”
20. LUDWIG BAUER: “SEROQUEL ili ČUDNOVATI GOSPODIN KUBITSCHEK”
- =tjedna rang lista 20 romana – HRVATSKA = 15.11.2015.-